Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Nekalosoutěžní a reklamní právo – praktické aspekty

 • Datum konání: 24.4.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 24.4.2017, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Nekalosoutěžní a reklamní právo – praktické aspekty
Seminář se zaměří na praktické aspekty nekalosoutěžního a reklamního práva, včetně soukromoprávní i veřejnoprávní regulace reklamy i dobrovolné reklamní samoregulace (Rada pro reklamu, etické kodexy).

Důraz bude kladen zejména na praktické zkušenosti s právem nekalé soutěže a reklamy a na případové studie týkající se sporných otázek v této oblasti.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti marketingu a reklamy, ale i pro marketingové manažery, pracovníky reklamních agentur i inzertních oddělení médií, jejichž činnost může v praxi narážet právě na hranice dané platným nekalosoutěžním a reklamním právem. Správně nastavená praxe v této oblasti má často kritickou důležitost pro dobrou pověst podnikatelského subjektu a jeho postavení na trhu.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Vhodné zejména pro:

 • specialisty v oblasti reklamy a marketingu;
 • obchodníky a marketingové manažery;
 • pracovníky a manažery reklamních agentur;
 • pracovníky a manažery inzertních oddělení médií

Přednášející:

JUDr. Ing. Michal Matějka - advokát Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář, vedoucí skupiny smluvního obchodního práva a mezinárodního obchodu, se specializací mj. na právo duševního vlastnictví, nekalosoutěžní a reklamní právo

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Právo nekalé soutěže
 • generální klauzule, jednotlivá nekalosoutěžní jednání, rozsah nároků z nekalosoutěžního práva, dobrá pověst právnické osoby
Veřejnoprávní regulace reklamy
 • zákon o regulaci reklamy, odvětvová regulace

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 13:00

Samoregulace reklamy
 • Rada pro reklamu, etický kodex, praktické příklady arbitrážní komise RPR
 • případové studie
 • diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

 

 

 

Cena

2.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy