Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Témata a komise ICC

Duševní vlastnictví

 • Publikováno: 1.1.2013

ICC věří, že ochrana duševního vlastnictví podporuje inovace a rozvoj podnikání založeného na znalostech, podporuje mezinárodní obchod a vytváří příznivé prostřed pro přímé zahraniční investice a přenos technologií.

Komise "Duševní vlastnicví" identifikuje klíčové problémy, se kterými se celosvětově podniky v této oblasti potýkají, a napomáhá je řešit. Komise iniciovala vznik a nadále aktivně podporuje činnost podnikatelské iniciativy pro boj s padělatelství a pirátstvím - Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP).

Výroba, následná distribuce a prodej padělků nepůsobí škody jen majitelům práv duševního vlastnictví, ale ve významném měřítku ohrožuje zdraví, bezpečnost a majetek obyvatelstva, zaměstnanost, konkurenceschopnost, obchod a investice do výzkumu, inovace a v neposlední řadě daňové výnosy. Kromě toho přináší i rizika bezpečnostní – propojení na organizovaný zločin, nezákonnou zaměstnanost a nezákonné přistěhovalectví.

ICC Česká republika v odpovědi na tyto výzvy spustila v roce 2010 webové stránky www.respektujioriginal.cz.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy