Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Témata a komise ICC

Obchodní a investiční politika

 • Publikováno: 1.1.2013

ICC vytváří pravidla pro mezinárodní obchod, která podniky ze všech koutů světa využívají každý rok v milionech transakcí.

Komise "Commercial Law and Practice" vydala například pravidla Incoterms® 2010 či řadu úspěšných vzorových smluv, které navrhly odborné pracovní skupiny.

Hlavní náplní Komise finančních a pojišťovacích služeb pro obchod a investice, sdružující témata z oblasti jak finančních služeb a pojišťovnictví, tak obchodní a investiční politiky, je především působit jako expertní platforma v oblasti dalšího rozvoje aktivit souvisejících s mezinárodním obchodem a to i z pohledu doprovodných finančních služeb a pojištění.

 

Komise ICC ČR finančních a pojišťovacích služeb pro obchod a investice: 


Předseda: TBA

Tajemník: Ing. Jan Mráz, Ph.D., odbor mezinárodních vztahů, EGAP a.s.


Členové:

ALTA Invest, a.s.
zastoupená Ing. Vladimírem Plašilem, předsedou představenstva 

ČEB, a.s. 

ČKD GROUP, a.s.

EGAP, a.s. 

PSG - International, a.s. 
zastoupená Ing. Jurajem Surovičem, místopředsedou představenstva

PSJ, a.s.
zastoupená Ing. Františkem Vaculíkem, generálním ředitelem

VÍTKOVICE Machinery Goup, a.s. 
zastoupená Ing. Janem Světlíkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem  


Zainteresované subjekty:

ČEZ, a.s., Chemoprojekt, a.s., Škoda Auto, a.s., Škoda Power, a.s.

 

Strategické směrování komise (těžiště pro období 2012):
 • dávat podněty pro další rozvoj mechanismů efektivní podpory exportu s ohledem jak na posilování úlohy finančních institucí v celém procesu, tak na rozšíření spektra možností pro české firmy;
 • posilování povědomí o možnostech jednotlivých účastníků figurujících v rámci procesu exportu a jeho finančního zajištění v malé otevřené silně proexportně orientované ekonomice;
 • sledovat vývojové trendy v oblasti finančních a pojišťovacích služeb vážících se k obchodním a investičním aktivitám;
 • v tematice finančních a pojišťovacích služeb se pak činnost komise orientuje především na:
  • napomáhání odstraňování překážek mezinárodního obchodu v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví;
  • zastáváním stanovisek ze světa businessu přispívat k probíhajícím mezivládním diskusím zaměřeným na podporu celosvětové finanční stability;
  • dodávat obchodně motivovaná stanoviska do odborných rozprav regulatorních a monitorovacích entit a mezinárodních organizací a napomáhat tím vytvoření stabilního, efektivně fungujícího a konkurenčního pojistného trhu;
  • napomáhat efektivnímu fungování obchodních aktivit v mezinárodním kontextu podporou samoregulace a principů komunikační otevřenosti;
 •  v oblasti obchodní a investiční politiky spočívá systémové zaměření činnosti komise na:
  • podporu snah ICC o úspěšné uzavření dohody v rámci multilaterálních obchodních jednání WTO - kolo v Doha a po jeho ukončení i nadále přispívat k další diskusi o hlavních problémech ve světovém obchodě;
  • ochranu otevřeného obchodu, včetně volného pohybu zboží, služeb a investic a naléháním na jednotlivé vlády za účelem zabránění protekcionismu v obchodě a investicích, tak přispívat k jednomu z hlavních poslání ICC;

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy