Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Témata a komise ICC

Pracovní skupina pro mediaci

 • Publikováno: 1.1.2019
Pracovní skupina pro mediaci

byla ustanovena v roce 2015 jako názorový think-tank mající za úkol podporu užívání mediace a dalších mimosoudních způsobů řešení sporů v prostředí domácího i mezinárodního obchodu. Ustanovující setkání Pracovní skupiny se uskutečnilo 10. června 2015. Setkání pracovní skupiny jsou plánována v intervalu cca třikrát až čtyřikrát do roka. Předsedou Pracovní skupiny je Martin Svatoš.

Mezi její dosavadní úspěchy patří vypracování tzv. Mediační výzvy ICC ČR či příprava překladu Mediačních pravidel ICC do češtiny.

 

Národní výbor ICC ČR připravil ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK průzkum názorů uživatelů arbitráže a mediace.


Výsledky průzkumu naleznete zde.

 

Členové Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci:

 
Svatoš.JPG Martin Svatoš
(Právnická fakulta Univerzity Karlovy) - Předseda Pracovní skupiny

Martin Svatoš je zapsaný mediátor oceněný několika mezinárodními rankingy jako přední odborník na mediaci v ČR. V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 100 domácími i mezinárodními případy (přes 500 hodin jednání) mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,...).
Působil ve více než desítce sporů jako rozhodce (VIAC, FAČR, ad hoc). V celé řadě dalších případů pak s rozhodčím řízením (ICC, ad hoc,…) radil jako of counsel. Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog a editorem knihy EU Mediation Handbook (Kluwer International, exp. 2017).
Martin působí jako vědecký pracovník na PF Univerzity Karlovy, kde organizuje také mezinárodní program PSMA zaměřený na přeshraniční řešení sporů. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání dále přednáší na řadě zahraničních univerzit a na domácích i mezinárodních konferencích.

Alexander Bělohlávek

Miroslav Dubovský

Hajný.JPG Filip Hajný

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2007), část studií strávil v Barceloně, Krakově a Istanbulu. Spolupracuje dlouhodobě s mezinárodní klientelou, osm let získával praxi v česko-americké advokátní kanceláři. Specializuje se na smluvní právo, soudní a mimosoudní řešení sporů, práva k duševnímu vlastnictví, ochranu osobnosti a právo na informace. Zabývá se rovněž mezinárodním obchodem, právem obchodních společností, hospodářskou soutěží a právními vztahy k nemovitostem. Ve své praxi spojuje znalosti a zkušenosti z ústavního, občanského, obchodního, správního a trestního práva. Je absolventem několika kurzů mediace, včetně cross-border mediation. V současné době působí jako samostatný advokát v Praze.

Tomáš Horáček

Vít Horáček

Houštecká.JPG Monika Houštecká (Česká spořitelna, a.s.)

Monika Houštecká vystudovala obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V začátcích své kariéry pracovala v obchodních společnostech a v roce 1994 přešla do bankovnictví. Začínala v retailovém a korporátním bankovnictví a od roku 1997 pracuje v oblasti Trade Finance, kterou dlouhodobě řídí v České spořitelně. Je členkou Bankovní komise při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži, členkou Výkonné rady Národního výboru ICC Česká republika a členkou Výboru pro střední a východní Evropu Mezinárodní forfaitingové asociace.

Jedlička.JPG Michal Jedlička (ČEZ, a.s.)

Absolvoval magisterské studium práva a právní vědy na PF UP, státní rigorózní zkoušku složil na PF UK. Ve své předchozí praxi v advokacii a státní správě (Ministerstvo financí) se věnoval praktické aplikaci procesních pravidel při zastupování klientů a státu v soudních řízeních před obecnými soudy včetně Ústavního soudu. Kromě procesních právních odvětví a legislativní činnosti se věnuje především soukromému právu s důrazem na pravidla kontraktace, a také správnímu procesu a jeho modifikacím v rámci povolovacích řízení. V současnosti působí jako specialista evropské regulace ve společnosti ČEZ, a. s. se zaměřením na evropskou a zahraniční regulaci v odvětví energetiky, pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory. Jako člen Industry advisory panel při International Energy Charter se mimo jiné spolupodílí na přípravě podkladů k mezinárodním arbitrážím, kterých se skupina aktivně účastní.

Olík.JPG Miloš Olík (ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.)

Miloš Olík, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, patří mezi přední české specialisty na alternativní řešení sporů. Během své praxe působil jako rozhodce ve více než 130 rozhodčích řízení. Má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Vedl právní týmy zastupující státy v investičních sporech a nadnárodní společnosti v mezinárodních obchodních arbitrážích. Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR, je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací a je rovněž zapsaným mediátorem dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Aktivně též působí v sekcích zabývajících se alternativními řešeními sporů v rámci Mezinárodní obchodní komory (ICC).


Sedláček.JPG Dušan Sedláček (Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář)

Dušan Sedláček je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, zapsaným mediátorem a také rozhodcem. Zaměřuje se na mediaci zejména v obchodních věcech, a ve své advokátní praxi se dále věnuje zastupování v soudních či rozhodčích řízení. Dušan Sedláček je rovněž specialistou na smluvní právo a spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku v této oblasti. Jako přední odborník je doporučován mezinárodními publikacemi Chambers & Partners a Legal 500. Hovoří česky a anglicky.

Philip Smitka (Noerr s.r.o.)

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy