Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Exportní strategie

Exportní strategie České republiky 2012–2020 je dokument, který vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020. Strategie shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění těchto cílů.

Strategie se plně hlásí k přístupu zvolenému v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020 a v souladu s ní deklaruje jako svou hlavní vizi přispět k tomu, aby se ČR do roku 2020 stala jednou z 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa.

Na čem nyní pracujeme:

Od ledna 2013 probíhají jednání 12 projektových týmů k implementaci Exportní strategie ČR na období 2012-2020.
 
ICC ČR pravidelně pořádá teritoriální setkání s českými velvyslanci, kteří vyjíždějí na mise do zahraničí.
 
 
Ke stažení:
 

Co jsme udělali:

15. 4. 2014, Dubaj, SAE:

Ustanovení Czech Business Clubu, který by měl svým členům poskytovat důležité zázemí při obchodních činnostech ve Spojených arabských emirátech a jednáních s Dubajskou obchodní komorou.

19. 6. 2013, Káhira, Egypt:
 
30. 5. 2013, Praha:
České exportéry omezuje přílišná administrativa, ulehčí jim One-Stop-Shop - výsledky dotazníkového šetření ICC ČR ve spolupráci s MPO
 
1. - 2. 5. 2013, Dubai:
Africa Global Business Forum 2013 - akce se osobně zúčastnil prof. Michal Mejstřík 
 
28. 4. - 30. 4. 2013, Abú Dhabí:
Podnikatelská mise ministra životního prostředí Tomáše Chalupy do Abú Dhabí z iniciativy ICC ČR a za účasti Prof. Michala Mejstříka
- mise byla organizována ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Abú Dhabí 
 

8. 4. 2013, Praha:
Zpráva o plnění Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 - exekutivní shrnutí za rok 2012 

27. 3. 2013, Praha, EGAP:
Konference Financování exportu – Český podíl a národní zájem: prezentace prof. Michala Mejstříka na téma "Globální hodnotové řetězce a podíl jednotlivých zemí"

4. - 5. 2. 2013, Dubaj a Abú Dhabí:
Country Focus Briefing Czech Republic 2013 v Dubaji a Abú Dhabí - mise českých podnikatelů pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR: prezentace prof. Michala Mejstříka, předsedy ICC ČR "Czech Republic - Your Business Partner"

15. 11. 2012, Praha, HK ČR:
Exportní konference pořádaná Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmysl a obchodu ČR - předseda ICC ČR, Prof. Mejstřík, prezentuje další konkrétní náměty k podpoře exportu
 
24. 10. 2012, Praha, MPO:
2. zasedání Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 - prezentace naplňování projektů Exportní strategie a dalších aktivit jako např.:
- koncepční činnost ve vztahu k prioritním a zájmovým zemím
- restrukturalizace zahraniční sítě ČR
- optimalizace služeb pro exportéry
- atd.
 
18. 9. 2012, Praha, Černínský palác:
East-West Business Forum 2012 - podpora diverzifikace českého exportu do muslimských zemí Organizace islámské spolupráce (OIC)
 
31. 8. 2012, Praha:
Nominace zástupců ICC ČR do 12 projektových týmů Exportní strategie
 
26. 7. 2012, Praha, MPO:
1. zasedání Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 - prezentace projektů Akčního plánu pro export a internacionalizaci a vytvoření projektových týmů
 
20. 3. 2012, Praha, ICC ČR:
 
 
15. 3. 2012, Praha:
Exportní strategie ČR na období 2012 - 2020 byla schválena vládou, zpráva ke stažení zde
 
9. 2. 2012, Praha, ICC ČR:
Jednání ICC ČR s vedením Qatar Holding LLC a českými exportéry.Mateřská Qatar Investment Authority je jedním z pěti největších světových investorů - investičních suveréních fondů (SWF - Sovereign Wealth Fund)
 
 
18. 1. 2012, Praha, ICC ČR:
 
11. 1. 2012, Praha, ÚPV:

Pracovní setkání "Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR - služby pro inovační podnikání" na Úřadu průmyslového vlastnictví

9. 1. 2012, Praha:
Náměty NERVu k aktivizaci zahraničního obchodu ČR jako protikrizové opatření - předloženo ICC ČR a diskutováno s MPO v souvislosti s přípravou Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020
 
 
31. 10. 2011, Praha:
Exportní strategie ČR na období 2012 - 2020
 
31. 10. 2011, Praha, HK ČR:
Exportní konference pořádaná Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmysl a obchodu ČR - předseda ICC ČR, Prof. Mejstřík, prezentuje exportní strategii zpracovanou ICC ČR
 
6. 10. 2011, Praha, ICC ČR:
Kulatý stůl "EBRD supporting cross-border activities of Czech companies"
 
14. 9., 29. 9., 12. 10. 2011, Praha, ICC ČR:
Kulaté stoly k dokumentu Exportní strategie 2012-2020 s exportéry a zástupci relevantních orgánů státní správy konané na ICC ČR
 
27. 9. 2011, Praha:
Rámec strategie konkurenceschopnosti ČR schválen vládou - ICC ČR se podílí na koordinaci, dodává zásadní podkladové materiály

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • Kinstellar
 • GoPay
 • MasterCard
 • Visa
 • eBSI Export Academy