Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2020
Incoterms 2020

Akce

FESTIVAL EXPORTU CZ 2014

 • Datum konání: 18.6.2014
 • Datum ukončení: 19.6.2014
 • Místo konání: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
FESTIVAL EXPORTU CZ 2014

Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu, inovací a mezinárodní obchodní spolupráce.

Exportní aktuality – Exportní informace na míru – InnoNet – Umění a chutě čtyř světadílů.

 

Co je Festival Exportu CZ 2014?

Prezentační – informační – networkingová akce na podporu českého exportu a zahraniční obchodní spolupráce. V roce 2014 je pořádán druhý ročník akce, která je zaměřena na setkávání firem se zástupci státní správy a institucí na podporu podnikání a exportu s cílem podpořit exportní aktivity českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci, dodat jim aktuální informace a kontakty potřebné pro úspěšný export a současně jim představit i obchodní a kulturní zvyklosti atraktivních exportních destinací. Pro rok 2014 si sdružení CzechInno vytklo podpořit zejména export inovativních produktů a služeb.

Jaké jsou cíle projektu Festival Exportu CZ 2014?

Povzbudit exportní aktivitu českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci. Zvýšit konkurenceschopnost českých firem v globální ekonomice. Zapojit všechny relevantní aktéry z řad institucí státu zaměřených na podporu exportu. Oslovit nejúspěšnější české exportéry, kteří mohou prezentovat své úspěchy a stát se „mentory“ začínajících exportérů. Aktivizovat firmy, které s exportem začínají nebo o něm uvažují. Uspořádat reprezentativní setkání za účasti všech výše jmenovaných subjektů. Zvýšit povědomí účastníků o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti exportu a zahraniční obchodní spolupráce.

Komu je projekt Festival Exportu CZ určen?

Začínajícím a potenciálním exportérům, kteří chtějí získat dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci exportních aktivit.

Dalším aktérům exportu:

- Státní správě a ostatním institucím na podporu exportu a internacionalizace podniků
- Úspěšným českým exportérům a ostatním aktérům zahraničního obchodu
- Významným zahraničním firmám s potenciálem spolupráce s českými partnery
- Organizacím sdružujícím malé a střední podniky s potenciálem nadnárodní obchodní spolupráce

Co najdeme v programu Festivalu Exportu CZ?

Program II. ročníku Festivalu Exportu CZ bude rozdělen do 5 bloků:

* Exportní aktuality pro všechny: přednáškové bloky vybraných aktérů podpory exportu obsahujících důležité informace pro mezinárodní obchod a export a aktuality z oblasti podpory exportu.

* Teritoriální informace: přednášky o možnostech obchodní spolupráce s akcentem na prioritní a zájmová teritoria dle Exportní strategie ČR spolu s prezentacemi států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země na stáncích vybraných smíšených obchodních komor a zastupitelských úřadů těchto zemí v ČR.
* Exportní informace na míru a sdílení obchodních kontaktů: série bilaterálních setkání českých podnikatelů se specialisty na oblast mezinárodního obchodu a matchmakingové setkání InnoNet.
* Exportní mágové - firemní prezentace: přednášky nejúspěšnějších českých exportérů o jejich strategiích a úspěších v zahraničním obchodě. Stánky s prezentací inovativních produktů a služeb, které zaznamenaly v zahraničí největší úspěchy.
* Zábava a chutě čtyř světadílů: doprovodný program složený ze zábavných prvků, prezentace umění a kultury a ochutnávek gastronomických specialit zaměřených zejména na prezentaci prioritních proexportních zemí.

Co účastí na Festivalu Exportu CZ získáme?

Účastníkům festivalu nabízíme participaci na akci s přidanou hodnotou spočívající v získání:

a) obecných aktuálních informací pro export a mezinárodní obchod (přednáškové bloky – Exportní aktuality pro všechny)
b) informací šitých na míru firmě účastníka a kontaktů důležitých pro úspěšný export (bilaterální setkání firem se specialisty agentury CzechTrade a sítě EEN na oblast mezinárodního obchodu – Exportní informace na míru a matchmakingové setkání InnoNet – Sdílení exportních kontaktů)
c) teritoriálních informací (prezentace smíšených obchodních komor a zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země)
d) možnosti prezentace firmy na akci s maximálním portfoliem partnerů, pokud se týče jejich typologie: státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
e) kontaktů užitečných pro mezinárodní obchod: akce se zúčastní jak zástupci českých státních institucí, tak i zastupitelské úřady cizích států pro Českou republiku, smíšené obchodní komory a zahraniční firmy, které s nimi spolupracují
f) náhledu na umění a gastronomii světadílů, v nichž jsou lokalizovány prioritní a zájmové proexportní země (doprovodný program – Zábava a chutě čtyř světadílů), to vše na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2014.

Jak se k účasti na Festival Exportu CZ přihlásit?

Účast na Festivalu Exportu CZ je bezplatná a na akci se lze přihlásit do na tomto odkazu.

Akreditace na Festival Exportu CZ je nutná.

Více informací o festivalu zde.

Prezentace k vystoupení pana prof. Michala Mejtříka k dispozici zde.

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy