Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2020
Incoterms 2020

Akce

Seminář o dodávkách zboží do systému OSN

 • Datum konání: 14.4.2014
 • Datum ukončení: 16.4.2014
 • Místo konání: Česká národní budova, New York
Seminář o dodávkách zboží do systému OSN

Ve dnech 14. až 16. dubna 2014 se v prostorách České národní budovy v New Yorku uskuteční již 11. ročník tradiční konference o obchodování s agenturami OSN a některými dalšími mezinárodními organizacemi nazvaný „EU UN-Procurement Seminar“.

Konference, kterou pořádá newyorské European Procurement Forum (GK New York je jedním z jeho členů), je přístupná pouze firmám z členských zemí Evropské unie a jejím cílem je informovat firmy o aktuálních potřebách jednotlivých agentur OSN a vybraných dalších mezinárodních organizací, včetně návodu jak nejlépe postupovat pro dosažení obchodního úspěchu a jak se zorientovat v této relativně komplikované problematice, která však představuje vstupenku na trh o objemu více než 15 mld. USD.

Pro lepší pochopení pravidel a celého nákupního systému OSN lze českým firmám vřele doporučit účast na této již etablované třídenní konferenci, které se v letošním roce v roli prezentátorů i konzultantů zúčastní představitelé následujících agentur OSN a mezinárodních organizací: UN Procurement Division (UN/PD), UN Development Program (UNDP), World Food Program (WFP), UN Children’s Fund (UNICEF), UN Office for Project Services (UNOPS), UN Global Marketplace (UNGM), UN High Commission on Refugees (UNHCR), UN Relief Works Agency (UNRWA), UN Industrial Development Organization (UNIDO), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), UN Development Business (UNDB), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), International Civil Aviation Organization (ICAO), World Bank (WB) a Inter-American Development Bank (IADB).

Dovolujeme si v této souvislosti podotknout, že za Českou republiku se této významné mezinárodní akce v posledních letech účastnili zástupci pouze jediné firmy (v r. 2013 šlo např. o firmu Mediap Slušovice), což je vzhledem k významu konference a k obchodní atraktivitě dodávek pro OSN nepochybně nedostatečný počet. Akce je koncipována na celkem 150 účastnických firem, kterým je kromě účasti na seminářích a tématických workshopech nabídnuta také možnost individuálních konzultací s představiteli zmíněných agentur OSN a mezinárodních organizací. Sekundární efekt akce pak spočívá v možnosti navázání přímé spolupráce s ostatními účastnickými firmami z různých zemí EU a z ní vyplývající možnost spoluúčasti na některých projektech formou subdodávek.

Kapacita akce bývá naplněna velmi rychle, zájem firem ze zemí jako Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo či Nizozemí vždy výrazně převyšuje přidělenou kvótu 15 firem z každé země. Díky existenci této kvóty pak mají české firmy možnost se hlásit i později, nadstandardní přístup pořadatelů máme zajištěn také z důvodu pořádání akce v prostorách České národní budovy.

Přihlašování k účasti probíhá prostřednictvím internetové stránky European Procurement Forum: www.eupf.org.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy