Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Kontakty

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice

 

Dne 1. 12. 2022 dojde ke změně adresy a sídla.

Nová adresa: Václavské náměstí 796/42, vchod z ulice Štěpánská, 110 00 Praha 1

 

 Adresa:

 

   

 

 

 Florentinum

 (recepce A)

 Na Florenci 2116/15          

 110 00 Praha 1

 

      

   
Tel.:  +420 257 217 744
       

E-mail:

www:

 icc(zavináč)icc-cr.cz 

 www.icc-cr.cz

IČ:   69781389                                                                                                                           f1.gif 
DIČ:   CZ69781389   
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99. Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
 
 

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb,

předseda

Mgr. Karel Machotka,

výkonný ředitel

Olík upravený.jpg

e-mail: olik(zavináč)icc-cr.cz

e-mail: machotka(zavináč)icc-cr.cz

Sekretariát:

Zástupce výkonného ředitele:                                                                                                                                   Tereza Šťastná; e-mail: stastna(zavináč)icc-cr.cz 

Členství, klubová setkání, publikace a semináře:
Renata Filípkováe-mail: filipkova(zavináč)icc-cr.cz  
 
Tajemník Bankovní komise a Komise pro Obchodní právo a praxi:
Bc. Pavel Andrle, LL.M.; e-mail: andrle(zavináč)icc-cr.cz
 
Výkonná rada Národního výboru ICC ČR:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., místopředseda ICC ČR; prezident, Hospodářská komora České republiky

Ing. Jiří Flégl, ředitel úseku Global Transaction Banking, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Ing. Monika Houštecká, ředitelka Trade Finance Services - Financování obchodu, Česká spořitelna, a.s.
 
Ing. Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace, Česká exportní banka, a.s.
 
Mgr. Dušan Sedláček, partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 
Ing. Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, Komerční banka, a.s.
 
Dozorčí rada Národního výboru ICC ČR:

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA, předseda Dozorčí rady; advokát, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Milan Kohout, jednatel, POLYTECHNA - UNIMEX, s.r.o.

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., zapsaný mediátor a rozhodce, lektor na PrF UK

Spolupracujeme s

  • Asociace exportérů
  • BusinessInfo.cz
  • Celní správa
  • Cyber Fox
  • Czech Trade
  • SPCR
  • Hospodářská komora
  • KZPS
  • SME Union
  • SSL