Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Kontakty

 Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice

Vzhledem k současné situaci pracujeme distančně na home office, kontaktujte nás, prosím, e-mailem. Děkujeme za pochopení.

 Adresa:

 

   

 

 

 Florentinum

 (recepce A)

 Na Florenci 2116/15          

 110 00 Praha 1

 

      

   
Tel.:  +420 257 217 744
       

E-mail:

www:

 icc(zavináč)icc-cr.cz 

 www.icc-cr.cz

IČ:   69781389                                                                                                                           f1.gif 
DIČ:   CZ69781389   
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
 
 

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb,

předseda

Mgr. Karel Machotka,

výkonný ředitel

Olík upravený.jpg

e-mail: olik(zavináč)icc-cr.cz

e-mail: machotka(zavináč)icc-cr.cz

Sekretariát:

Zástupce výkonného ředitele:
Tereza Šťastná; e-mail: stastna(zavináč)icc-cr.cz 

Členství, klubová setkání, publikace a semináře:
Renata Filípkováe-mail: filipkova(zavináč)icc-cr.cz  
 
Projektový manažer (teritoriální setkání, konference):
Ing. Simona Kropáčková; e-mail: kropackova(zavináč)icc-cr.cz
 
Tajemník Bankovní komise a Komise pro Obchodní právo a praxi:
Bc. Pavel Andrle, LL.M.; e-mail: andrle(zavináč)icc-cr.cz
 
Výkonná rada Národního výboru ICC ČR:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., místopředseda ICC ČR; prezident, Hospodářská komora České republiky

Ing. Monika Houštecká, ředitelka Trade Finance Services - Financování obchodu, Česká spořitelna, a.s.
 
Ing. Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace, Česká exportní banka, a.s.
 
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda představenstva, EEIP, a.s.
 
Ing. Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, Komerční banka, a.s.
 
Ing. Roland Viskupič, MBA, ředitel Global Transaction Banking, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
 
Dozorčí rada Národního výboru ICC ČR:

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA, předseda Dozorčí rady; advokát, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Milan Kohout, jednatel, POLYTECHNA - UNIMEX, s.r.o.

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., zapsaný mediátor a rozhodce, lektor na PrF UK

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy