Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2020
Incoterms 2020

Publikace

 • Incoterms® 2020
  • Autor: ICC Česká republika
  • Novinka

  Incoterms® 2020

  Pravidla ICC pro použití doložek pro domácí a mezinárodní obchod

  EXW | FCA | CPT | CIP | DAP | DPU | DDP | FAS | FOR | CFR | CIF

  Pravidla Incoterms® stanoví důležité povinnosti kupujících a prodávajících ohledně dodávek zboží v rámci kupních smluv.

  Představují směrodatná pravidla pro určení, jak jsou rozděleny náklady a rizika mezi smluvní strany. Pravidla Incoterms® jsou často zahrnována do smluv o koupi zboží v celém světě, a stala se tak běžnou součástí každodenního jazyka obchodu.

  Incoterms® 2020 obsahují pravidla ICC pro použití 11 obchodních doložek Incoterms®. Berou v úvahu nejnovější vývoj v obchodní praxi, a jsou aktualizována, aby byla srozumitelnější a jednodušeji použitelná. Všechny obchodní kontrakty by měly uvádět odkaz na pravidla Incoterms® 2020 jakožto poslední verzi pravidel Incoterms®.

  ICC sestavuje a publikuje pravidla Incoterms více než 80 let. Poskytuje tak dovozcům, vývozcům, právníkům, dopravcům, pojišťovatelům a studentům v mezinárodní obchodní oblasti pravidla a jejich výklad, která odrážejí nejnovější vývoj v obchodním prostředí.

  Publikace je v anglicko - české jazykové mutaci. Obsahuje závazný anglický text a pracovní český překlad.

  Rozměr: 13,5 x 23 cm

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  Upozornění na tiskovou chybu

  Upozorňujeme, že v publikaci Incoterms® 2020 je v českém překladu tisková chyba na str. 113 a 123. V nadpise u CFR/CIF je chybně uvedeno:

  „CFR/CIF (uveďte smluvní přístav nakládky) Incoterms® 2020”.

  Správně má být uvedeno:

  „CFR/CIF (uveďte smluvní přístav vykládky/určení) Incoterms® 2020”.

  Za chybu se omlouváme. Současně upozorňujeme, že závazný je pouze anglický text (český text je pracovním překladem).

  950 Kč (vč. 10% DPH)

 • Incoterms® 2020 Wallchart (v anglickém jazyce)
  • Autor: ICC
  • Novinka

  Incoterms® 2020 Wallchart (v anglickém jazyce)

  Nástěnný graf Incoterms® 2020, oblíbený podpůrný nástroj ICC, je barevný vývojový diagram velikosti plakátu, který na základě každé z 11 doložek Incoterms® stanoví povinnosti kupujícího a prodávajícího.

  Doložky pro libovolný druh nebo druhy dopravy.

  Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.

  Rozměr: 30 x 63 cm v rozloženém stavu

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  200 Kč (vč. 10% DPH)

 • Incoterms® 2020 kapesní průvodce (v anglickém jazyce)
  • Autor: ICC
  • Novinka

  Incoterms® 2020 kapesní průvodce (v anglickém jazyce)

  Šikovný a praktický přehled všech 11 doložek Incoterms® 2020.

  Doložky pro libovolný druh nebo druhy dopravy.

  Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.

  Stručný formát umožňuje rychle a snadno zkontrolovat podmínky v případě potřeby nebo je vždy mít u sebe na schůzce nebo na služební cestě.

  Rozměr: 7,5 x 11 cm ve složeném stavu

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (vč. 10% DPH)

 • Dokumentární akreditiv v praxi (7. zcela přepracované a rozšířené vydání)
  • Autor: Pavel Andrle
  • Novinka

  Dokumentární akreditiv v praxi (7. zcela přepracované a rozšířené vydání)

  Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.

  Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe.

  Autor vytvořil referenční publikaci, která se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů.

  Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.

  339 Kč (vč. 10% DPH)

 • Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR, 2. vydání
  • Autor: JUDr. Vojtěch Trapl
  • Novinka

  Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR, 2. vydání

  Publikace přináší na 60 stranách podrobný popis výrazového instrumentáře rozhodčího řízení a ADR.

  Z úvodu k 1. vydání vybíráme následující informace k publikaci: „Pražské sdružení Jednoty českých právníků vděčně přijalo nabídku překladatele tohoto glosáře k uveřejnění jeho práce a předkládá ji svým členům k informaci a využití při studiu a právnické praxi. S publikací v češtině projevili souhlas i autor díla pan Pierre A. Karrer, čestný předseda Švýcarského sdružení pro arbitráž a prezident tohoto sdružení pan Dr. Marcus Wirth. Publikaci vydává Pražské sdružení JČP vlastním nákladem za účinného sponzorského přispění Notářské komory ČR, České advokátní komory, Komory exekutorů ČR a advokátní kanceláře Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o. Jsme přesvědčeni, že glosář přiblíží našim právníkům zabývajícím se mezinárodněprávní obchodní problematikou výrazový instrumentář této specifické právní oblasti, která neustále nabývá na důležitosti a významu při podpoře urychleného řešení sporných právních vztahů.“

  K 2. vydání doplnil autor následující: „Po určité době po vydání Glosáře jsem oslovil Wolters Kluwer ČR a paní šéfredaktorku a naší kolegyni paní Ivu Rolečkovou, která se nadšeně ujala myšlenky podruhé vydat Glosář, který doznal jen drobných úprav poté, kdy byl zcela rozebrán. Na 2. vydání se sponzorsky spolu se mnou podílí i kolega Martin Maisner, protože považoval nové vydání za žádané a prospěšné. Tímto bych chtěl oběma poděkovat a Glosáři popřát, aby se těšil stále oblibě nejen odborné veřejnosti, nakolik obsahuje řadu výrazů, které je vhodné si osvojit.“

  130 Kč (vč. 10% DPH)

 • Komentář k UCP 600
  • Autor: Pavel Andrle

  Komentář k UCP 600

  V této publikaci můžete nalézt objektivní komentář k poslední revizi pravidel UCP 600 (revize 2007), a to jak s ohledem na další dokumenty Bankovní komise, odborné komentáře předních světových expertů na tuto problematiku, tak i v neposlední řadě na naši bankovní praxi a zkušenosti s implementací revize UCP 600 v praxi.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (vč. 10% DPH)

 • Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv
  • Autor: ICC Česká republika

  Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv

  Forfaiting je velmi flexibilní metoda, která se používá převážně pro financování zahraničního obchodu. Forfaiting lze použít v souvislosti s nesčetnou řadou různých platebních instrumentů, jako jsou například dokumentární akreditivy, směnky vlastní i cizí, ale i v případě dalších typů platebních pohledávek.

  Nová publikace obsahuje úvod do problematiky forfaitingu, který vysvětluje jeho základní principy a možnosti využití v praxi. Následuje stručný úvodní komentář k vlastním Jednotným pravidlům pro forfaiting (URF), které jako svoji publikaci č. 800 vydala ICC. Pravidla byla vytvořena společnými silami ICC a IFA (Mezinárodní forfaitingové asociace se sídlem v Curychu).

  Nejdůležitější částí publikace jsou samotná ICC – IFA Jednotná pravidla pro forfaiting, a to v anglickém originále a v odborném českém překladu, a dále pak nezávazné vzorové smlouvy, opět v anglické a české jazykové verzi. Překlady do českého jazyka revidovala odborná pracovní skupina sestavená v rámci Bankovní komise ICC ČR.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (vč. 10% DPH)

 • Rizika v komerční praxi
  • Autor: František Janatka a kolektiv

  Rizika v komerční praxi

  Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj ekonomik. Tematické zaměření publikace je velmi aktuální. Bez ohledu na to, zda se jedná o komerční praxi v mezinárodním, vnitrounijním nebo vnitřním obchodu.

  Autoři zvolili jako hlavní cíl a zaměření publikace upozorňovat podnikatelskou veřejnost na rizikové faktory a doporučit taková opatření, která by v praxi snížila rizika na přijatelné minimum. Přitom platí, že pokud podnikatel není ochoten podstoupit přiměřená rizika anebo se jim přímo vyhýbá, nevede to obvykle k lepším hospodářským výsledkům, ale k nevyužívání příležitostí.

  Publikace je rozdělena do 10 kapitol a logicky vychází z toho, jak mohou jednotlivé typy rizik způsobit hospodářské škody a jak lze rizikům a škodám předcházet. Pro praktické použití jsou na závěr každé kapitoly shrnuta „doporučení pro praxi“.

  250 Kč (vč. 10% DPH)

 • Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert
  • Vyprodáno

  Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu

  Tato publikace je zaměřena na zkušenosti z obchodní, právní, dopravní a pojišťovací činnosti, a také čerpá z praktických workshopů a seminářů pořádaných v ICC ČR.

  Obsahuje výklad jednotlivých pravidel Incoterms 2010 je v autentické anglické verzi a v české, německé a ruské mutaci. Dále obsahuje příklady uplatňování pravidel Incoterms 2010 v praxi, vzory dopravních dokumentů používané v jednotlivých dopravních odvětvích, Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - Římskou úmluvu, Vzorovou kupní smlouvu ICC, anglo-český a česko-anglický odborný slovník a další.  

  Při objednávce 10 a více kusů publikace nabízíme slevu 10%.

  600 Kč (vč. 10% DPH)

 • Incoterms® 2010 Wallchart
  • Autor: ICC Česká republika
  • Vyprodáno

  Incoterms® 2010 Wallchart

  Tradiční wallchart v českém jazyce s grafickým znázorněním jednotlivých podmínek v podobě plakátu, rozměr 30 x 63 cm.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  150 Kč (vč. 15% DPH)

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy