Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Publikace

 • Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) / Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání
  • Autor: ICC Česká republika
  • Novinka

  Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) / Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání

  Nové vydání Jednotných pravidel pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) rozšířené o novou publikaci Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání.

  Tato revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG) je jejich první revizí od roku 1991, kdy byla tato pravidla ICC vytvořena. V roce 2021 Bankovní komise dokončila a schválila novou publikaci, která na URDG 758 navazuje, dále je vysvětluje a poskytuje další kodifikaci mezinárodní záruční praxe. Společné vydání těchto dvou klíčových publikací pro praxi v oblasti záruk vyplatitelných na požádání, tj. jejich anglických originálních textů a odborného překladů do českého jazyka, bezpochyby přivítají všichni uživatelé záruk, jak jejich vystavovatelé, především banky a pojišťovny, tak i příkazci a beneficienti.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  500 Kč (0% DPH)

 • Incoterms® 2020
  • Autor: ICC Česká republika

  Incoterms® 2020

  Pravidla ICC pro použití doložek pro domácí a mezinárodní obchod

  EXW | FCA | CPT | CIP | DAP | DPU | DDP | FAS | FOR | CFR | CIF

  Pravidla Incoterms® stanoví důležité povinnosti kupujících a prodávajících ohledně dodávek zboží v rámci kupních smluv.

  Představují směrodatná pravidla pro určení, jak jsou rozděleny náklady a rizika mezi smluvní strany. Pravidla Incoterms® jsou často zahrnována do smluv o koupi zboží v celém světě, a stala se tak běžnou součástí každodenního jazyka obchodu.

  Incoterms® 2020 obsahují pravidla ICC pro použití 11 obchodních doložek Incoterms®. Berou v úvahu nejnovější vývoj v obchodní praxi, a jsou aktualizována, aby byla srozumitelnější a jednodušeji použitelná. Všechny obchodní kontrakty by měly uvádět odkaz na pravidla Incoterms® 2020 jakožto poslední verzi pravidel Incoterms®.

  ICC sestavuje a publikuje pravidla Incoterms více než 80 let. Poskytuje tak dovozcům, vývozcům, právníkům, dopravcům, pojišťovatelům a studentům v mezinárodní obchodní oblasti pravidla a jejich výklad, která odrážejí nejnovější vývoj v obchodním prostředí.

  Publikace je v anglicko - české jazykové mutaci. Obsahuje závazný anglický text a pracovní český překlad.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Upozornění na tiskovou chybu

  Upozorňujeme, že v publikaci Incoterms® 2020 je v českém překladu tisková chyba na str. 113 a 123. V nadpise u CFR/CIF je chybně uvedeno:

  „CFR/CIF (uveďte smluvní přístav nakládky) Incoterms® 2020”.

  Správně má být uvedeno:

  „CFR/CIF (uveďte smluvní přístav vykládky/určení) Incoterms® 2020”.

  Za chybu se omlouváme. Současně upozorňujeme, že závazný je pouze anglický text (český text je pracovním překladem).

  500 Kč (0% DPH) - LETNÍ SLEVA

 • Incoterms® 2020 Wallchart (v anglickém jazyce)
  • Autor: ICC

  Incoterms® 2020 Wallchart (v anglickém jazyce)

  Nástěnný graf Incoterms® 2020, oblíbený podpůrný nástroj ICC, je barevný vývojový diagram velikosti plakátu, který na základě každé z 11 doložek Incoterms® stanoví povinnosti kupujícího a prodávajícího.

  Doložky pro libovolný druh nebo druhy dopravy.

  Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.

  Rozměr: 30 x 63 cm v rozloženém stavu

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  200 Kč (0% DPH)

 • Incoterms® 2020 kapesní průvodce (v anglickém jazyce)
  • Autor: ICC

  Incoterms® 2020 kapesní průvodce (v anglickém jazyce)

  Šikovný a praktický přehled všech 11 doložek Incoterms® 2020.

  Doložky pro libovolný druh nebo druhy dopravy.

  Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.

  Stručný formát umožňuje rychle a snadno zkontrolovat podmínky v případě potřeby nebo je vždy mít u sebe na schůzce nebo na služební cestě.

  Rozměr: 7,5 x 11 cm ve složeném stavu

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (0% DPH)

 • Documentary Credits in Practice
  • Autor: Pavel Andrle

  Documentary Credits in Practice

  Publikace je v anglickém jazyce.

  Publikace se komplexním způsobem zabývá problematikou jednoho z nejstarších a nejbezpečnějších platebních instrumentů v zahraničním obchodě, a to z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě – „Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy“ a současně z pohledu naší bankovní praxe.

  Základní části titulu:

  I. Obecná část obsahuje podrobné seznámení s dokumentárním akreditivem, jeho rolí a postavením ve financování zahraničního obchodu. Akreditiv je zde porovnáván s jinými platebními metodami z hlediska výhod či nevýhod pro obchodní strany. Naleznete zde přehledně zpracované souvislosti mezi dopravními dokumenty používanými v zahraničním dokumentárním platebním styku a zbožím, ke kterému se vztahují. Dále zde představujeme hlavní prvky dokumentárního akreditivu – charakter závazku bank(y) z akreditivu, princip nezávislosti na obchodních kontraktech, vztahy mezi jednotlivými stranami, které se zúčastňují akreditivní transakce, a další. Dokumentární akreditiv popisujeme tím nejpraktičtějším způsobem, oproti jiným podobným publikacím, které se mu věnují v obecné rovině. Akreditivní listinu, jež stanovuje podmínky akreditivu, popisujeme postupně, „položku po položce“. Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy jsou zde vysvětleny (včetně různých možností) přímo v souvislosti s jednotlivými náležitostmi akreditivu.

  II. Praktická čast již podrobněji vysvětluje postup v akreditivní operaci – od předkontraktační přípravy, přes sestavení obchodní smlouvy (s důrazem na část týkající se podmínek placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu) a vystavení akreditivu až ke komplementaci akreditivem požadovaných dokumentů, k jejich prezentaci a čerpaní akreditivu. Zde se obeznámíte s běžnými postupy a povinnostmi jednotlivých bank v akreditivní operaci i s případnými problémy a způsoby, jak se jim v praxi vyhnout. Značná pozornost je věnována problematice vystavení akreditivu, tj. řádnému vyplnění příkazu k vystavení dokumentárního akreditivu. Pro importéra je velmi důležité, aby požadované dokumenty co možná nejvíce prokazovaly splnění dodacích a dalších podmínek ze strany exportéra, aby dodávka zboží byla učiněna včas, v požadovaném množství a kvalitě. Je tedy naprostou nezbytností, aby importér správně zvolil požadované dokumenty (dle kupní smlouvy) a správně a dostatečně je v instrukcích k vystavení dokumentárního akreditivu upřesnil. Budeme se zde též podrobně zabývat i avizováním a potvrzováním akreditivů a prezentací dokumentů.

  III. Financování akreditivů: Akreditiv není jen zajišťující platební instrument, ale může posloužit i jako nástroj financování. Importér často potřebuje odklad platby nebo bankovní úvěr na financování svého dovozu. Exportér často hledá možnosti předexportního financování, tj. financování výroby a expedice zboží. Pokud poskytuje obchodní úvěr – odklad platby – importérovi, sám může potřebovat příslušnou pohledávku financovat, tedy exportní financování. Tato část publikace čtenáře přehledně seznámí s různými formami financování v souvislosti s akreditivy.

  IV. Kontrola dokumentů: Akreditiv plní požadovaný účel ve vztahu k exportérovi, tj. zajišťuje mu zaplacení kupní
  ceny jím dodávaného zboží, ale pouze tehdy, splní-li exportér všechny dané podmínky; jinými slovy, předloží-li včas dokumenty striktně odpovídající podmínkám akreditivu. V praxi s tímto požadavkem bývá spojeno velké množství komplexních problémů a nejasností, proto velmi často dochází k tomu, že v dokumentech prezentovaných exportérem jsou bankami nalezeny nesrovnalosti. Tato část publikace vás seznámí s požadavky na dokumenty podle „Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, publ.. ICC č. 600, revize 2007“ tak, jak jsou aplikovány bankami. Znalost těchto pravidel je pro exportéra používajícího akreditiv naprosto klíčová – jedině tak může podmínky akreditivu splnit a dostat včas zaplaceno!

  1.100 Kč (0% DPH)

 • Dokumentární akreditiv v praxi (7. zcela přepracované a rozšířené vydání)
  • Autor: Pavel Andrle

  Dokumentární akreditiv v praxi (7. zcela přepracované a rozšířené vydání)

  Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.

  Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe.

  Autor vytvořil referenční publikaci, která se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů.

  Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.

  339 Kč (0% DPH)

 • Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR, 2. vydání
  • Autor: JUDr. Vojtěch Trapl

  Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR, 2. vydání

  Publikace přináší na 60 stranách podrobný popis výrazového instrumentáře rozhodčího řízení a ADR.

  Z úvodu k 1. vydání vybíráme následující informace k publikaci: „Pražské sdružení Jednoty českých právníků vděčně přijalo nabídku překladatele tohoto glosáře k uveřejnění jeho práce a předkládá ji svým členům k informaci a využití při studiu a právnické praxi. S publikací v češtině projevili souhlas i autor díla pan Pierre A. Karrer, čestný předseda Švýcarského sdružení pro arbitráž a prezident tohoto sdružení pan Dr. Marcus Wirth. Publikaci vydává Pražské sdružení JČP vlastním nákladem za účinného sponzorského přispění Notářské komory ČR, České advokátní komory, Komory exekutorů ČR a advokátní kanceláře Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o. Jsme přesvědčeni, že glosář přiblíží našim právníkům zabývajícím se mezinárodněprávní obchodní problematikou výrazový instrumentář této specifické právní oblasti, která neustále nabývá na důležitosti a významu při podpoře urychleného řešení sporných právních vztahů.“

  K 2. vydání doplnil autor následující: „Po určité době po vydání Glosáře jsem oslovil Wolters Kluwer ČR a paní šéfredaktorku a naší kolegyni paní Ivu Rolečkovou, která se nadšeně ujala myšlenky podruhé vydat Glosář, který doznal jen drobných úprav poté, kdy byl zcela rozebrán. Na 2. vydání se sponzorsky spolu se mnou podílí i kolega Martin Maisner, protože považoval nové vydání za žádané a prospěšné. Tímto bych chtěl oběma poděkovat a Glosáři popřát, aby se těšil stále oblibě nejen odborné veřejnosti, nakolik obsahuje řadu výrazů, které je vhodné si osvojit.“

  130 Kč (0% DPH)

 • Komentář k UCP 600
  • Autor: Pavel Andrle

  Komentář k UCP 600

  V této publikaci můžete nalézt objektivní komentář k poslední revizi pravidel UCP 600 (revize 2007), a to jak s ohledem na další dokumenty Bankovní komise, odborné komentáře předních světových expertů na tuto problematiku, tak i v neposlední řadě na naši bankovní praxi a zkušenosti s implementací revize UCP 600 v praxi.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (0% DPH)

 • Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv
  • Autor: ICC Česká republika

  Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv

  Forfaiting je velmi flexibilní metoda, která se používá převážně pro financování zahraničního obchodu. Forfaiting lze použít v souvislosti s nesčetnou řadou různých platebních instrumentů, jako jsou například dokumentární akreditivy, směnky vlastní i cizí, ale i v případě dalších typů platebních pohledávek.

  Nová publikace obsahuje úvod do problematiky forfaitingu, který vysvětluje jeho základní principy a možnosti využití v praxi. Následuje stručný úvodní komentář k vlastním Jednotným pravidlům pro forfaiting (URF), které jako svoji publikaci č. 800 vydala ICC. Pravidla byla vytvořena společnými silami ICC a IFA (Mezinárodní forfaitingové asociace se sídlem v Curychu).

  Nejdůležitější částí publikace jsou samotná ICC – IFA Jednotná pravidla pro forfaiting, a to v anglickém originále a v odborném českém překladu, a dále pak nezávazné vzorové smlouvy, opět v anglické a české jazykové verzi. Překlady do českého jazyka revidovala odborná pracovní skupina sestavená v rámci Bankovní komise ICC ČR.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (0% DPH)

 • Rizika v komerční praxi
  • Autor: František Janatka a kolektiv
  • Vyprodáno

  Rizika v komerční praxi

  Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj ekonomik. Tematické zaměření publikace je velmi aktuální. Bez ohledu na to, zda se jedná o komerční praxi v mezinárodním, vnitrounijním nebo vnitřním obchodu.

  Autoři zvolili jako hlavní cíl a zaměření publikace upozorňovat podnikatelskou veřejnost na rizikové faktory a doporučit taková opatření, která by v praxi snížila rizika na přijatelné minimum. Přitom platí, že pokud podnikatel není ochoten podstoupit přiměřená rizika anebo se jim přímo vyhýbá, nevede to obvykle k lepším hospodářským výsledkům, ale k nevyužívání příležitostí.

  Publikace je rozdělena do 10 kapitol a logicky vychází z toho, jak mohou jednotlivé typy rizik způsobit hospodářské škody a jak lze rizikům a škodám předcházet. Pro praktické použití jsou na závěr každé kapitoly shrnuta „doporučení pro praxi“.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola