Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Témata a komise ICC

Komise pro mezinárodní arbitráž

 • Publikováno: 1.1.2024
Komise pro mezinárodní arbitráž

AKTUALITY a užitečné odkazy:
Komise pro mezinárodní arbitráž působí jako fórum pro sdílení názorů a otázek v problematice mezinárodního rozhodčího řízení a jiných forem řešení sporů.####
Tato komise si klade za cíl:
 • podávat návrhy na úpravu pravidel rozhodčího řízení ICC, ADR, odborných posudků, rozhodčích rad a dalších forem řešení sporů, 
 • studovat právní a jiné aspekty rozhodčího řízení a jiné způsoby řešení sporů s mezinárodním prvkem, zkoumat je s ohledem na současný vývoj a na základě toho vydávat zprávy, směrnice a doporučení,
 • v celosvětovém měřítku podporovat řešení mezinárodních sporů prostřednictvím různých forem mimosoudního řešení sporů vydaných Mezinárodní obchodní komorou.
Pravidla rozhodčího řízení ICC (2021) a Mediační pravidla (2014) 

česky zde

anglicky zde

Další způsoby řešení sporů v rámci ICC (Mediace, Experti, Dispute Boards, DOCDEX)
 
 
 
Národní výbor ICC ČR připravil ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK průzkum názorů uživatelů arbitráže a mediace.
Výsledky průzkumu naleznete zde.
 
Předseda: 

Marek Procházka JUDr. Marek Procházka, LL.M., PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Marek Procházka je zakládajícím partnerem PRK Partners. Jeho specializace zahrnuje zejména corporate governance a oblast řešení sporů (rozhodčí řízení, mediace). Před zahájením své advokátní praxe v České republice získal vzdělání ve Švýcarsku a Spojených státech amerických. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity v Bernu pracoval na katedře bankovního práva této univerzity. Poté získal magisterský titul LL.M. na Právnické fakultě Georgetown University Law Centre ve Washington D.C. Marek je zkušeným právním expertem s dlouhou praxí při řešení složitých případů pomocí integrálního přístupu v různých oblastech práva i dalších oborech. Většina případů má mezinárodní prvek. Marek je prezidentem Švýcarsko-české obchodní komory a také členem představenstva Aspen Institute Central Europe o.p.s. Marek hovoří plynně anglicky, německy, česky a francouzsky. Je advokátem České advokátní komory a též advokátem ve Švýcarsku, kde rovněž vykonává advokátní činnost ve vybraných mandátech pro klienty v České republice. Marek je doporučován jako přední odborník v oblasti bankovnictví, financí a kapitálových trhů, soudního a arbitrážního řízení a „corporate governance“ následujícími publikacemi: Chambers Global, Chambers Europe, International Financial Law Review a IRL Expert Guides, European Legal Experts, Legal 500 a Best Lawyers.

Tajemník:

 Viktor Glatz.jpg Mgr. Viktor Glatz, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Viktor Glatz je advokát se specializací na soudní a rozhodčí řízení, exekuce a insolvence, a člen litigačního týmu advokátní kanceláře PRK Partners. Má zkušenosti s řadou soudních sporů i rozhodčích řízení s přeshraničním prvkem. Českým i zahraničním klientům poskytuje komplexní právní poradenství i v dalších oblastech, včetně korporátního či závazkového práva. Viktor vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na University of Groningen v Nizozemsku a stáž v prestižní londýnské advokátní kanceláři. V PRK Partners působí již od roku 2014.

Členové komise:

Alexander J. Bělohlávek Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek, The World Jurist Association

Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek je profesorem mezinárodního práva a profesorem ekonomiky, v současnosti přednáší na katedře práva Ekonomické fakulty Technické univerzity v Ostravě a na katedře mezinárodního práva Fakulty práva Západočeské univerzity v Plzni. Byl prezidentem Světové asociace právníků ve Washingtonu D.C. (USA) a je bývalým členem Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži (Francie). Je advokátem v Praze. Jeho hlavní specializací je mezinárodní právo soukromé a procesní, mezinárodní rozhodčí řízení, mezinárodní právo, občanské právo a korporátní právo. Je místopředsedou Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a je zapsán jako rozhodce u více než třiceti stálých rozhodčích institucí na světě. Působil jako předseda nebo člen rozhodčího senátu nebo jako jediný rozhodce ve více než pěti stech sporech v řadě zemí včetně investičních sporů. Je autorem nebo spoluautorem více než 150 monografií a více než 400 dalších publikací v jedenácti jazycích.

Martin Berdych, Komerční banka, a. s.

Jan Brodec doc. JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Jan Brodec is a partner of BRODEC & PARTNERS, attorneys-at-law, and an associate professor at the Commercial Law Department of Charles University Faculty of Law (field of specialisation - private international law and international commercial law). Jan Brodec is one of the leading lawyers and arbitrators in the Czech Republic. He has extensive experience with arbitrating Czech and international cases under Czech arbitration rules and ICC, DIS and UNCITRAL arbitration rules. He also arbitrates sports law cases as a member of the Court of Arbitration for Sport in Lausanne (CAS) and member of the Council of Arbitrators of Football Association of the Czech Republic. Jan Brodec is sought out as an expert on international commercial law, arbitration, international insolvency law and sports law. He is also Court Appointed Expert in matters related to foreign law (field of specialization - international commercial law, arbitration and private international law). Jan Brodec is also the author or co-author of many publications, such as Commentary on the private international law or publication International commercial law. Jan Brodec graduated from the Law Faculty of the Charles University in Prague, Universität Konstanz, Juristische Fakultät and Faculty of Social Science of the Charles University in Prague.

Jan Brodec JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Petr Bříza je partnerem advokátní kanceláře Bříza & Trubač a odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Často působí jako rozhodce a mediátor (takto je také pravidelně zmiňován v různých právních žebříčcích), jak v domácích, tak mezinárodních sporech. Petr je vyhledáván jako expert na mezinárodní právo soukromé, právo EU a přeshraniční soudní spory / rozhodčí řízení obecně. Zejména o těchto právních oborech pravidelně přednáší a publikuje, jak v České republice, tak v zahraničí (např. je vedoucím autorem komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém a spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku). Petr je také členem různých odborných a poradních orgánů a působí též jako člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Je také členem Jako advokát zastupoval své klienty před různými prestižními rozhodčími institucemi jako ICC, LCIA, ICSID, DIS atd. Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2003, JUDr., 2004, Ph.D., 2012), New York University School of Law (LL.M., 2008) a University of Cambridge (Institute of Continuing Education, Diploma in English and European Union Law, 2005).

Rene Cienciala.jpg JUDr. René Cienciala, LL.M., Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář

René Cienciala je vedoucím mezinárodní desky v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Předtím pracoval téměř 10 let v přední české advokátní kanceláři. Poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech fázích soudního řízení i ve vnitrostátních a mezinárodních obchodních arbitrážích (ICC, LCIA, VIAC či UNCITRAL). Vedle toho se specializuje na oblast sportovního práva, kde má rozsáhlé zkušenosti jako rozhodce u Sboru rozhodců FAČR a jako právní zástupce též s mezinárodními sportovními arbitrážemi (CAS) nebo mezinárodními disciplinárními řízeními (UEFA). Zaměřuje se také na ochranu přeshraničních investic a má zkušenosti se zastupováním investora proti státu v investiční arbitráži (ICSID). Je aktivní jako rozhodce i v řadě profesních sdružení (ICC ČR, ICC YAF, YIAG a Young ICCA). Je absolventem prestižního ženevského LL.M. programu na mezinárodní řešení sporů (MIDS 2018) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. 2013, JUDr. 2017). Absolvoval též studijní pobyt na kanadské McGill University a je držitelem Diploma in English and European Union Law (British Law Centre/University of Cambridge 2012).

Jan Brodec Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Michal Čáp je advokát (2012) spolupracující s ROWAN LEGAL a specializuje se na oblast mezinárodní arbitráže a řešení sporů. Michal získal titul LLM (Arbitration & Dispute Resolution) na University of Hong Kong (2014). Svůj první magisterský titul (Mgr.) má z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2009). Michal je členem Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb). Michal Čáp je uveden v žebříčku Arbitration Future Leaders 2017, společně organizovaném Who’s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Tohoto ocenění se mu dostalo jako jedinému Čechovi na nepartnerské pozici. Michal je zapsaný na seznamu rozhodců VIAC (Vídeň) a je také členem AFIA (Asia-Pacific Forum for International Arbitration). Michal dříve získal zkušenosti v oblasti offshore jurisdikcí. Byl rovněž stážistou mezinárodních rozhodčích institucí (HKIAC, ICC – obě v Hongkongu). V neposlední řadě Michal na téma mezinárodní arbitráže a řešení sporů publikuje a přednáší.

Jan Dobrý.jpg Mgr. Jan Dobrý, BA (Hons), Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jan Dobrý vede v pražské kanceláři Clifford Chance oddělení řešení sporů. Během své praxe získal bohaté zkušenosti v mnoha formách řešení sporů a aktivně se věnuje jak sporům před obecnými českými soudy, tak Evropským soudním dvorem, jakož i spory vedenými v rozhodčím řízení (tuzemským i mezinárodním), a to především v oblastech komerčních, stavebních a korporátních sporů, se vzrůstajícím podílem sporů v oblasti technologií. Jan se rovněž věnuje poradenství v oblasti správního práva a navazujícího soudního přezkumu správních rozhodnutí, a to jak v oblasti práva soutěžního, tak v jiných vysoce regulovaných oblastí typu farmacie či energetika. Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého studia navštěvoval i britskou Huddersfield Univerzity v oboru European Business, kde po dvouletém studiu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity dovršil své ekonomické vzdělání. Jan je arbitrem Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a stálým zástupcem Clifford Chance na půdě Komise pro životní prostředí a energetiku při ICC Česká republika.

Miroslav Dubovský Mgr. Miroslav Dubovský, advokátní kancelář DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Miroslav Dubovský je Country Managing Partnerem pražské advokátní kanceláře DLA Piper. Během své více než 25 leté profesní kariéry Miroslav zastupoval klienty (včetně Českého státu) v mnoha významných mediacích a domácích i mezinárodních arbitrážních řízeních týkajících se, mimo jiné, privatizace klíčových státních podniků nebo ochrany investic na základě dvoustranných mezinárodních smluv. Miroslav rovněž působil jako jediný rozhodce, člen rozhodčího senátu nebo jako jeho předseda ve více než 250 rozhodčích řízeních vedených podle pravidel ICC, LCIA, UNCITRAL, VIAC, Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky a Řádu Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. Miroslav je mimo jiné rovněž členem Komise ICC ČR pro rozhodčí řízení a mediaci. Působí rovněž jako Fellow v profesní organizaci Chartered Institute of Arbitrators ve Velké Británii (FCIArb.). Současně je také členem komise, která navrhla Prague Rules, alternativní soubor pravidel pro vedení mezinárodních arbitrážních řízení. Miroslav získal mnohá ocenění od Chambers & Partners či Legal 500.

Dr. iur. Ernst Giese, Giese & Partner, s.r.o.

Jan Havel Mgr. Ing. Jan Havel, act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Jan Havel působí jako partner v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republika a Agrární komoře České republiky a také zapsaným mediátorem. Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, mezinárodního obchodu, fúzí a akvizic, stavebního práva, a to se zaměřením na energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků včetně mezinárodních EPC kontraktů. Jan Havel poskytoval poradenství v rámci mezinárodních akvizic a prodejů podniků v oblasti energetického strojírenství. Dlouholeté zkušenosti Jana Havla zahrnují právní poradenství ve více než 100 komplexních investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, Americe a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, na oblast financí a bankovnictví, na právo veřejných zakázek a právo životního prostředí včetně problematiky odpadů. Jan Havel po studiu mezinárodních ekonomických vztahů na Kyjevské státní univerzitě v letech 1988 až 1990 absolvoval v roce 1994 Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické se zaměřením na zahraniční obchod. V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Tomáš Hokr Mgr. Tomáš Hokr, LL.M., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Tomáš Hokr je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Specializuje se na spory s přeshraničním prvkem řešenými u soudu i v rozhodčím řízení. Má zkušenosti se zastupováním klientů v mezinárodní arbitráži vedené podle pravidel ICC, ICSID, LCIA, DIS a dalších. V oblastech řešení mezinárodních sporů a mezinárodního práva soukromého také publikuje, a to v českém i anglickém jazyce. Tomáš je členem a aktivně se angažuje v rámci řady profesních institucí zaměřených na mladé advokáty a právníky v oblasti mezinárodní arbitráže, např. Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration), YIAG (Young International Arbitration Group) or ICDR Y&I (International Center for Dispute Resolution Young & International). Tomáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2012), Georgetown University Law Center (LL.M. in International Business and Economic Law, Certificate in International Arbitration and Dispute Resolution, 2015) a roční studijní stáž na University of Helsinki (2011).

Karolína Horáková Mgr. Karolína Horáková, Skils s.r.o. advokátní kancelář

Karolína Horáková je partnerkou v advokátní kanceláře Skils s.r.o. v Praze. Specializuje se na mezinárodní rozhodčí řízení v oblasti obchodních sporů a sporů ze zahraničních investic. Je členkou ICC International Court of Arbitration. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze (1991) a Pace University v New Yorku (1990). Je členkou České advokátní komory. V letech 1999-2019 byla partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges LLP. V minulosti byla rovněž nominantkou České republiky v panelu rozhodců Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID). Mluví anglicky a rusky. V poslední době získala cenu Chambers Europe Outstanding Contribution Award za rok 2022 za svou práci v mezinárodní arbitráži.

Filip Hrazdira Mgr. Filip Hrazdira, Československá obchodní banka, a.s. 

Filip Hrazdira je právníkem ve společnosti Československá obchodní banka, a.s. Absolvoval Právnickou fakultu UK (Mgr., 2003). Před svým působením v ČSOB pracoval v advokacii (zapsán do seznamu advokátů v roce 2008). V ČSOB vede tým právníků zastupujících banku v soudních sporech a arbitrážních řízeních. Kromě češtiny hovoří anglicky.

JUDr. Ivo Janda, White & Case, s.r.o., advokátní kancelář

Vladimír Jašek JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M., MCIArb, JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

Vladimír Jašek je advokát (2000), partner JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Absolvent Právnické fakulty UK (Mgr. 1997), postgraduálního studia na Univerzitě Passau (LL.M. in German Law, 1998), absolvent postgraduálního studia na PF UK (Ph.D. v oboru Soukromé právo I). Je zapsán na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republika a Agrární komoře České republiky a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Člen londýnského Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb) a dalších profesních organizací (IBA, ASA, DiS, ArbAut, AIA, CZIPRA). Pravidelně působí jako rozhodce či zástupce stran v tuzemských i mezinárodních sporech. Hovoří česky (rodilý mluvčí), německy, anglicky a rusky.

JUDr. Roman Kramařík, Ph.D., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Jan Krampera.png Mgr. Jan Krampera, Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.

Jan je uznávaným odborníkem na řešení sporů doporučovaným prestižním žebříčkem European Legal 500. Také je zapsán jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jako rozhodce u London Court of International Arbitration (LCIA) a na seznamu odborníků u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Jan poskytoval poradenství řadě předních českých i nadnárodních společností působících v oblasti energetiky, stavebnictví, bankovnictví, dopravy apod. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v právně i technicky složitých případech včetně těch zahrnující zahraniční prvky a jurisdikce. Jako advokát se podílel na řešení sporů v hodnotě miliard korun, a to jak před tuzemskými soudy (včetně Ústavního a Nejvyššího soudu), tak před mezinárodními rozhodčími tribunály jako jsou ICC a LCIA. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Robert Němec JUDr. Robert Němec, LL.M, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Titul magistra práv získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Rovněž je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global.

Miloš Olík JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb, ROWAN LEGAL, advokát

Miloš Olík je vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů (mediace, negociace). Miloš Olík má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Miloš Olík dále působil jako rozhodce ve více než 130 rozhodčích řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (CIETAC, LCIA, VIAC, HKIAC). Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Je také předsedou Komise pro mezinárodní arbitráž v rámci Mezinárodní obchodní komory (ICC). Miloš Olík je taktéž autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k New Yorské úmluvě nebo Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Robert Pavlů Mgr. Robert Pavlů, Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

Robert je seniorní avokát v advokátní kanceláři Allen & Overy. Zastupuje finanční instituce i korporace v soudních sporech a rozhodčích řízeních, jednáních o narovnání a správních řízeních. Jeho zkušenosti v oblasti rozhodčího řízení zahrnují spory z derivátových obchodů a další spory ve finančním sektoru, spory z dodávek technických zařízení, spory o pojistné plnění či spory z nekalé soutěže. Robert absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005. Pravidelně publikuje a přednáší jako externí vyučující na právnických fakultách v Praze a v Brně.

Rostislav Pekař Mgr. Rostislav Pekař, LL.M., Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář

Rostislav Pekař je partnerem pražské a pařížské kanceláře Squire Patton Boggs. Ve své praxi se zaměřuje především na řešení domácích a mezinárodních sporů, včetně investičních arbitráží, obchodních arbitráží a soudních řízení v ČR. Podílí se na vedení globální praxe Squire Patton Boggs v oblasti investičních arbitráží. Pan Pekař zastupoval své klienty ve více než 20 významných mezinárodních obchodních arbitrážích a ve více než 35 investičních arbitrážích. Některé z jeho případů zahrnovaly nároky ve výši až 8 miliard USD. Vystupoval před všemi předními mezinárodními rozhodčími institucemi, jako jsou ICC, ICSID, VIAC, SCC a LCIA, a má také rozsáhlé zkušenosti s rozhodčím řízením ad hoc podle pravidel UNCITRAL. Pan Pekař je uváděn jako přední právník pro řešení sporů v České republice ve všech hlavních právních průvodcích. Například všechna každoroční vydání publikace Chambers Global od roku 2012 jej řadí do úrovně 1 v oblasti rozhodčích řízení a popisují jej jako „mimořádně znalého analytického poradce s přímým přístupem k řešení problémů“. Pan Pekař vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2001), Harvard Law School (LL.M., 2006), Vysokou školu ekonomickou v Praze (Bc., 2000) a má diplom z Université Panthéon-Assas (1999). Mluví plynně česky, anglicky a francouzsky a má velmi dobré znalosti polštiny, ruštiny a španělštiny.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka

JUDr. Ondřej Rathouský, Giese & Partner, s.r.o.

Tomáš Richter Doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Tomáš Richter absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.) v roce 1994, v roce 1996 získal postgraduální titul LL.M. na Středoevropské univerzitě, postgraduální tituly Ph.D. (2002) a JUDr. (2005) získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. V roce 2018 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze jmenován docentem pro obor obchodní právo. Advokátem je od roku 1998. V letech 1996 až 2004 praktikoval v Allen & Overy v Praze, s pobyty v kancelářích v Londýně (1999) a Frankfurtu nad Mohanem (2002/2003). V roce 2005 byl partnerem v Noerr Stiefenhofer Lutz v Praze a od roku 2006 do roku 2021 působil jako of counsel v Clifford Chance v Praze. Od dubna 2021 praktikuje jako advokát v JŠK. Je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a v letech 2004 až 2021 byl rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. Specializuje se na řešení úpadku obchodních společností a na spory s ním související. V současnosti je předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem správní rady International Insolvency Institute. Je členem skupiny privátních expertů, kteří Evropské komisi poskytovali konzultace ohledně jejího návrhu evropského insolvenčního nařízení 2015/848 i evropské restrukturalizační směrnice 2019/1023.

Dušan Sedláček Mgr. Dušan Sedláček, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Dušan Sedláček je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS (Praha), zapsaným mediátorem a rozhodcem. Specializuje se na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení ve sporech vyplývajících z komplexních transakcí a jiné komplikované případy, dále na mediaci v obchodních věcech a na insolvenční řízení a restrukturalizace podniků. Jako přední český odborník v oblasti sporné agendy a insolvenčního řízení je doporučován mezinárodními publikacemi Chambers & Partners a Legal 500. Dušan Sedláček je též specialistou na smluvní právo a spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku v této oblasti. Má rozsáhlé zkušenosti se spory v oblasti finančních transakcí, strojírenství, stavebnictví a dopravy, ochrany přeshraničních investic a také žalob na zrušení rozhodčích nálezů, uznání a výkonu rozhodčích nálezů či mimosoudních vyrovnání. V mezinárodní investiční arbitráži (ICSID) například zastupoval významnou slovenskou banku v souvislosti s restrukturalizací řeckého státního dluhu. Je absolventem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., 1997).

Kateřina Skryjová, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.

Petr Souček.jpg JUDr. Petr Souček, MBA, Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář

Petr Souček je trvale spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk, kde se zaměřuje především na zastupování klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních. Před svým nástupem do advokátní kanceláře Urban & Hejduk působil postupně ve dvou mezinárodních advokátních kancelářích v Praze a u Obvodního soudu pro Prahu 10. V rámci své advokátní profese řešil celou řadu sporů pro klienty z nejrůznějších odvětví, a to jak v tuzemských, tak v přeshraničních soudních řízeních. Má za sebou také mnoho let zkušeností s poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací obchodních společností, regulatoriky a správního práva. Nad rámec toho získal řadu zkušeností ve spotřebitelských sporech vedených u úřadu finančního arbitra. Petr je zapsán jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem sekce České advokátní komory pro právo soukromé.

Martin Svatoš JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., zapsaný mediátor a rozhodce 

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední odborník na mediaci a rozhodčí řízení v ČR oceněný několika mezinárodními rankingy (Who’s Who Legal 2016 Official Selection for Czech Republic, Mediator of the Year 2016, the exclusive winner from Czech Republic by Wealth and Finance INTL). V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 150 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 500 hodin jednání) mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy, energetické právo...). Dále působil ve více než desítce arbitráží jako rozhodce či of counsel (ICC, VIAC, FAČR, ad hoc). Je členem předsednictva Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.

Roku 2015 byl zvolen předsedou Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci. Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog a autorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017). Působí jako vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání dále přednáší na řadě zahraničních univerzit (Georgetown University, USA, Università degli studi di Urbino Carlo Bo v Itálii, Université des Antilles na Guadeloupe, Shanghai University of Finance and Economics v Číně,...) a na domácích i mezinárodních konferencích (IBA Annual Conference 2016 Washington DC, DIS Annual Conference 2016 Berlin, UIA World Forum of Mediation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Varšava). Působil jako právní expert delegate ČR k UNCITRAL WG II.

Barbora Šnáblová.jpg JUDr. Barbora Šnáblová, LL.M., BARBORA ŠNÁBLOVÁ advokátní kancelář s.r.o.

Barbora je od roku 2015 partnerkou butikové advokátní kanceláře zaměřené na řešení sporů, zejména v mezinárodním kontextu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti mezinárodních investičních arbitráží, a to jak na straně investora, tak i na straně státu. Věnuje se i obchodním arbitrážím, ve kterých zastupovala obchodní společnosti ve sporech vedených podle pravidel ICC. Barbora získala titul LL.M. na London School of Economics and Political Science, advokátkou je od roku 2007. Působila v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Barbora hovoří anglicky a německy. Vedle toho se také specializuje na řešení sporů ve sportovním prostředí, je rozhodcem Národního rozhodčího soudu pro sport, členkou Arbitrážní komise České basketbalové federace a členkou Arbitrážní komise Českého paralympijského výboru. V roce 2024 získala titul Global Master in International Sports Law na ISDE Law Business School.

Mgr. Marie Talašová, LL.M., WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka

JUDr. Vojtěch Trapl, Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o.

Andreas Ueltzhöffer.png Andreas Ueltzhöffer, UEPA advokáti s.r.o.

Andreas Ueltzhöffer je členem české, německé a slovenské advokátní komory, od roku 1994 působí v České republice a od založení UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě také na Slovensku. Mnoho let pracoval v mezinárodních advokátních kancelářích, naposledy jako partner v CMS Cameron McKenna a radil svým klientům v mnoha M&A nebo nemovitostních transakcích. Poskytoval právní služby jak při investicích v České republice a sousedících zemích, tak i při investicích českých podnikatelů v zahraničí.

Kromě klasického transakčního poradenství se Andreas Ueltzhöffer věnuje arbitráži a ADR (alternative dispute resolution), a to jako právní zástupce nebo rozhodce. Naposledy, jako předseda ICC rozhodčího senátu, úspěšně ukončil ke konci roku 2016 řízení s hodnotou sporu přes jednu miliardu euro, a to během 10 měsíců od svého jmenování. Zároveň učí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je též členem vědecké rady podnikohospodářské fakulty. Kromě němčiny, která je jeho mateřštinou, mluví také plynně česky a anglicky.

Lukáš Vacek.pngMgr. Lukáš Vacek, Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.

Lukáš je advokátem se zaměřením na spornou agendu a ve své praxi zastupuje klienty před soudy i v mezinárodních arbitrážích. Lukáš má rozsáhlé zkušenosti se složitými kauzami a podílel se na zastupování českých i nadnárodních klientů ve sporech v hodnotách přesahujících miliardu korun. Specializuje se na spory mezi společníky, směnečné spory a spory ve stavebnictví. Na mezinárodním poli Lukáš zastupoval klienty v mezinárodních arbitrážích před zahraničními rozhodčími tribunály, jako je například London Court of International Arbitration (LCIA). Lukáš vystudoval Právnickou fakulty Univerzity Karlovy v Praze a kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Mgr. Petr Vošahlík, BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola