Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Témata a komise ICC

Komise pro mezinárodní arbitráž

 • Publikováno: 1.1.2019
Komise pro mezinárodní arbitráž

Komise pro mezinárodní arbitráž působí jako fórum pro sdílení názorů a otázek v problematice mezinárodního rozhodčího řízení a jiných forem řešení sporů.

Tato komise si klade za cíl:

 • podávat návrhy na úpravu pravidel rozhodčího řízení ICC, ADR, odborných posudků, rozhodčích rad a dalších forem řešení sporů, 
 • studovat právní a jiné aspekty rozhodčího řízení a jiné způsoby řešení sporů s mezinárodním prvkem, zkoumat je s ohledem na současný vývoj a na základě toho vydávat zprávy, směrnice a doporučení,
 • v celosvětovém měřítku podporovat řešení mezinárodních sporů prostřednictvím různých forem mimosoudního řešení sporů vydaných Mezinárodní obchodní komorou.
Pravidla rozhodčího řízení ICC (2012, revize 2017 účinná od 1. 3. 2017) a Mediační pravidla (2014) 

česky zde

anglicky zde

Další způsoby řešení sporů v rámci ICC (Mediace, Experti, Dispute Boards, DOCDEX)
 
 
Národní výbor ICC ČR připravil ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK průzkum názorů uživatelů arbitráže a mediace.
 
Výsledky průzkumu naleznete zde.
 
 
Předseda: 

Sedlacek_Dusan.jpg Mgr. Dušan Sedláček, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Dušan Sedláček je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS (Praha), zapsaným mediátorem a rozhodcem. Specializuje se na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení ve sporech vyplývajících z komplexních transakcí a jiné komplikované případy, dále na mediaci v obchodních věcech a na insolvenční řízení a restrukturalizace podniků. Jako přední český odborník v oblasti sporné agendy a insolvenčního řízení je doporučován mezinárodními publikacemi Chambers & Partners a Legal 500. Dušan Sedláček je též specialistou na smluvní právo a spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku v této oblasti. Má rozsáhlé zkušenosti se spory v oblasti finančních transakcí, strojírenství, stavebnictví a dopravy, ochrany přeshraničních investic a také žalob na zrušení rozhodčích nálezů, uznání a výkonu rozhodčích nálezů či mimosoudních vyrovnání. V mezinárodní investiční arbitráži (ICSID) například zastupoval významnou slovenskou banku v souvislosti s restrukturalizací řeckého státního dluhu. Je absolventem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., 1997).

 
Členové komise:

Prof. Dr. Alexander Bělohlávek, The World Jurist Association

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Cienciala_Rene.jpg JUDr. René Cienciala, LL.M., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

René Cienciala je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS (Praha). Specializuje se na komplexní řešení sporů, včetně soudního a rozhodčího řízení, jakož i na mezinárodní obchodní arbitráže (ICC, LCIA, UNCITRAL aj.), investiční arbitráže (ICSID) a sportovní arbitráže (CAS). Zastupuje klienty v technicky či právně komplikovaných případech, často s vysokou finanční expozicí, reputačním rizikem, systémovými důsledky či mezinárodním prvkem. Je jedním z mála českých absolventů MIDS (LL.M., 2018) – prestižního ženevského postgraduálního programu na mezinárodní řešení sporů. Vedle toho je absolventem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. summa cum laude, 2013; JUDr., 2017), montrealské McGill University (studijní pobyt, 2013) a British Law Centre/University of Cambridge (Diploma in English and European Union Law, 2012). Působí rovněž jako člen Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je aktivní v řadě profesních sdružení lokálně i celosvětově, včetně ICC Česká republika (Komise pro mezinárodní arbitráž), ICC YAF (Young Arbitrators Forum), YIAG (Young International Arbitration Group) a Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration).

Čáp.jpg Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Michal Čáp je advokát (2012) spolupracující s ROWAN LEGAL a specializuje se na oblast mezinárodní arbitráže a řešení sporů. Michal získal titul LLM (Arbitration & Dispute Resolution) na University of Hong Kong (2014). Svůj první magisterský titul (Mgr.) má z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2009). Michal je členem Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb). Michal Čáp je uveden v žebříčku Arbitration Future Leaders 2017, společně organizovaném Who’s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Tohoto ocenění se mu dostalo jako jedinému Čechovi na nepartnerské pozici. Michal je zapsaný na seznamu rozhodců VIAC (Vídeň) a je také členem AFIA (Asia-Pacific Forum for International Arbitration). Michal dříve získal zkušenosti v oblasti offshore jurisdikcí. Byl rovněž stážistou mezinárodních rozhodčích institucí (HKIAC, ICC – obě v Hongkongu). V neposlední řadě Michal na téma mezinárodní arbitráže a řešení sporů publikuje a přednáší.

Mgr. Jan Dobrý, BA (Hons), Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Mgr. Miroslav Dubovský, advokátní kancelář DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Otakar-Hajek-100x120.jpg JUDr. Otakar Hájek, LL.M., Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

Otakar Hájek je seniorní advokát v advokátní kanceláři Allen & Overy specializující se na obchodní i investiční arbitráž. Zastupoval klienty v mnohých obchodních arbitrážích, zejména podle pravidel ICC, HKIAC, VIAC a jiných. Působil jako právní zástupce států i soukromých investorů v investičních arbitrážích podle pravidel ICSID v sektorech infrastruktury, finančních služeb a těžařského průmyslu. V letech 2016-2018 pracoval v arbitrážním týmu Allen & Overy v Hongkongu, jednom z nejlépe hodnocených týmů v Asii. Kromě své mezinárodní praxe pravidelně působí jako právní zástupce ve vnitrostátních rozhodčích i soudních řízeních. Otakar absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 a získal titul LL.M. se zaměřením na mezinárodní arbitráž na King’s College London v roce 2008.

Mgr. Ing. Jan Havel, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Hokr, LL.M., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Horáček.jpg JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Vít Horáček, partner advokátní kanceláře Legalité, patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS. Působí také jako člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži, rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře či jako rozhodce a předseda Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Je mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru informačních technologií mu umožňují, aby byl rozhodcem v tzv. ADR řízeních o evropských doménách (.eu). Vedle sporné agendy se Vít Horáček zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblastech veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví, energetiky, telekomunikací a informačních technologií. Vít Horáček působí také jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 získal ocenění Právník roku v oboru informačních technologií. Vít Horáček patří dlouhodobě mezi přední české advokáty doporučované nezávislými mezinárodními ratingovými publikacemi, jako například Chambers Europe, Legal 500 nebo IFLR 1000.

Mgr. Filip Hrazdira, Československá obchodní banka, a.s. 

20181012_104952.jpg JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M., MCIArb, JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

Vladimír Jašek je advokát (2000), partner JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Absolvent Právnické fakulty UK (Mgr. 1997), postgraduálního studia na Univerzitě Passau (LL.M. in German Law, 1998), absolvent postgraduálního studia na PF UK (Ph.D. v oboru Soukromé právo I). Je zapsán na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republika a Agrární komoře České republiky a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Člen londýnského Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb) a dalších profesních organizací (IBA, ASA, DiS, ArbAut, AIA, CZIPRA). Pravidelně působí jako rozhodce či zástupce stran v tuzemských i mezinárodních sporech. Hovoří česky (rodilý mluvčí), německy, anglicky a rusky.

JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D. LL.M., MAREŠ PARTNERS sdružení advokátů

Mgr. Robert Němec, LL.M, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Olík.jpg JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb, ROWAN LEGAL, advokát

Miloš Olík je vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů (mediace, negociace). Miloš Olík má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Miloš Olík dále působil jako rozhodce ve více než 130 rozhodčích řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (CIETAC, LCIA, VIAC, HKIAC). Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Je také předsedou Komise pro mezinárodní arbitráž v rámci Mezinárodní obchodní komory (ICC). Miloš Olík je taktéž autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k New Yorské úmluvě nebo Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Robert-Pavlu-100x120.jpg Mgr. Robert Pavlů, Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

Robert je seniorní avokát v advokátní kanceláři Allen & Overy. Zastupuje finanční instituce i korporace v soudních sporech a rozhodčích řízeních, jednáních o narovnání a správních řízeních. Jeho zkušenosti v oblasti rozhodčího řízení zahrnují spory z derivátových obchodů a další spory ve finančním sektoru, spory z dodávek technických zařízení, spory o pojistné plnění či spory z nekalé soutěže. Robert absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005. Pravidelně publikuje a přednáší jako externí vyučující na právnických fakultách v Praze a v Brně.

Mgr. Rostislav Pekař, Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Marek Procházka, LL.M., PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

JUDr. Pavel Skopový, MAREŠ PARTNERS sdružení advokátů

svatos.png JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., zapsaný mediátor a rozhodce 

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední odborník na mediaci a rozhodčí řízení v ČR oceněný několika mezinárodními rankingy (Who’s Who Legal 2016 Official Selection for Czech Republic, Mediator of the Year 2016, the exclusive winner from Czech Republic by Wealth and Finance INTL). V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 150 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 500 hodin jednání) mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy, energetické právo...). Dále působil ve více než desítce arbitráží jako rozhodce či of counsel (ICC, VIAC, FAČR, ad hoc). Je členem předsednictva Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.

Roku 2015 byl zvolen předsedou Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci. Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog a autorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017). Působí jako vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání dále přednáší na řadě zahraničních univerzit (Georgetown University, USA, Università degli studi di Urbino Carlo Bo v Itálii, Université des Antilles na Guadeloupe, Shanghai University of Finance and Economics v Číně,...) a na domácích i mezinárodních konferencích (IBA Annual Conference 2016 Washington DC, DIS Annual Conference 2016 Berlin, UIA World Forum of Mediation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Varšava). Působil jako právní expert delegate ČR k UNCITRAL WG II.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy