Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Přihláška ke členství

Přihlašuji se tímto za řádného člena ICC ČR a prohlašuji, že budu dodržovat principy členství dané dohodou mezi ICC ČR a Mezinárodním výborem ICC, stanovy a příspěvkový řád ICC ČR.

Níže uvedené informace o Vaší organizaci jsou nevyhnutelně potřebné pro registraci za člena ICC ČR a budou použity výhradně v souladu s předmětem činnosti ICC ČR.

 

* Platí pro malé podniky - malým podnikem se, ve smyslu definice Doporučení Komise 2003/361/ES, rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu, který zaměstnává méně než padesát zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Za malý podnik se, pro účely členství v ICC, nepovažuje banka, advokátní kancelář nebo pojišťovna. Status malého podniku prokáže nový člen čestným prohlášením.

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že všechna práva plynoucí z jakýchkoliv pravidel, kodexů, dokumentů, zpráv, výukových materiálů, nebo jiných děl vytvořených komisemi ICC, pracovními skupinami nebo jinými skupinami jsou považována za kolektivní díla iniciovaná Mezinárodní obchodní komorou, kde Mezinárodní obchodní komora vlastní všechna práva. Dále souhlasíte s tím, že jakýkoliv Váš individuální příspěvek, případně příspěvek zástupce Vaší organizace poskytnutý pro tato díla nezakládá žádné právo na tato kolektivní díla.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola