Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Semináře na míru

Připravíme pro Vaši společnost tématický on-line webinář / seminář na míru formou "in house".

ICC ČR jako součást mezinárodní obchodní organizace připravuje již 25 let odborné semináře zaměřené na oblasti dopravy, logistiky, bankovní praxe, arbitráže a právních otázek.

Široká nabídka vzdělávacích programů je zacílená na specifická témata do hloubky a příklady z praxe.

Našimi lektory jsou experti s přímou vazbou na praxi a manažeři přímo z praxe.

Jako tvůrci pravidel INCOTERMS® jsme jediní v ČR, kdo má licenci na vzdělávání v této oblasti (vydávání učebních textů a pořádání seminářů certifikovaných ICC).

Nabízíme:

dopolední / odpolední / celodenní školení typu „in house“, kde dostanou zaměstnanci intenzivní a kompletní výklad s možností řešení otázek a problémů přímo „na míru“ společnosti.

Cena:

zahrnuje: výuku, prezentaci k danému tématu (v elektronické podobě) a dopravu lektora

K vybraným seminářům nabízíme publikace vhodné k tématu za zvýhodněnou cenu.

konečnou cenu kalkulujeme podle: délky semináře, jeho obsahu a místa konání akce

Témata:

Nabízená témata je možno různě kombinovat, další témata dle Vaší poptávky.

DOPRAVA A LOGISTIKA
 • INCOTERMS 2020 – srovnávací seminář (dopolední / odpolední)
 • INCOTERMS 2020 – komplexní seminář (celodenní)
 • Doklady v mezinárodní dopravě zboží; jejich použití, zaměnitelnost, možnosti digitalizace
 • Doprava zboží v mezinárodním obchodě
 • Doprava zboží v rámci Evropy a Blízkého / Středního východu, novinky a omezení
 • Doprava zboží v relaci Čína - Evropa
 • Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží
 • Liniová a trampová námořní doprava
 • Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodě, odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění
 • Odpovědnost dopravce (zasílatele) v mezinárodní dopravě a pojištění zboží
 • Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu
BANKOVNÍ TECHNIKA A PRAXE
 • Bankovní záruky v tuzemském a zahraničním obchodě, URDG 758
 • Dokumentární akreditivy v praxi, UCP 600 a ISBP 745
 • Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování
 • Platební podmínky, rizika a zajištění
 • Využití bankovních záruk jako formy zajištění závazků v praxi, zajímavá soudní rozhodnutí ve věci záruk
ARBITRÁŽ A PRÁVO
 • Aktualizovaná pravidla rozhodčího řízení ICC a další trendy mezinárodní arbitráže
 • Alternativní řešení poruch a sporů v mezinárodním obchodě
 • FIDIC
 • Když vyjednávání přestává být příjemné: Iracionalita, nedůvěra, vztek a hrozby
 • Lhaní a další zakázané taktiky v mezinárodním vyjednávání
 • Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery
 • Rozhodčí řízení ICC, mediace podle pravidel ICC
 • Tahat za kratší konec: Vyjednávání z pozice slabší strany
 • Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek
OSTATNÍ
 • GDPR - Ochrana osobních údajů
 • Ochrana a využití obchodního tajemství
 • Zaměstnávání zahraničních pracovníků

Aktuálně chystané a již proběhlé semináře v Praze.  

Váš seminář na míru jsme schopni uspořádat i v našich prostorech na Praze 1.

Kontaktujte nás pro více informací.

Reference: 

ArcelorMittal Ostrava a.s.; BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o.; Česká exportní banka, a.s.; Českomoravský cement, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.; FOXCONN CZ s.r.o.; JUTA a.s.; Kerry Logistics (Czech Republic) s.r.o.; Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Zlín; L I N E T spol. s r.o.; LAUFEN CZ s.r.o.; Marmon Foodservice Manufacturing s.r.o., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.; METALIMEX a. s.; Mondi Štětí, a.s.; MORAVIA STEEL a.s.; NIKA Chrudim s.r.o.; PAPCEL, a.s.; PRECIOSA, a.s.; PRO.MED.CS Praha a.s.; Regionální Hospodářská komora Brno; SABMiller Brands Europe a.s.; Sellier & Bellot a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; ŠKODA PRAHA a.s.; U. S. Steel Košice, s.r.o.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; UNIPETROL RPA, s.r.o. a další

Seznam akreditovaných lektorů ICC ČR:

 • Bc. Pavel Andrle, LL.M.
 • Ing. Radek Dobáš
 • Ing. Luboš Halama, Ph.D.
 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.
 • Ing. František Janatka, CSc.
 • JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
 • JUDr. Milan Kohout
 • Mgr. Martin Laipold
 • JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.
 • JUDr. Ing. Michal Matějka
 • JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb
 • Ing. Petr Rožek, Ph.D.
 • Ing. Jiří Schveinert
 • JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.

       a další 

Poptávku školení "na míru" zašlete, prosím, na e-mailovou adresu filipkova@icc-cr.cz, těšíme se na spolupráci.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola