Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Bankovní záruky v praxi, záruka podle NOZ, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty, novinky s používáním URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání

 • Datum konání: 16.12.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 16.12.2019, 16:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
Bankovní záruky v praxi, záruka podle NOZ, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty, novinky s používáním URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání
Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi, určeno pro pokročilejší uživatele záruk.

Seminář poskytuje ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu tuzemské praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem ustanovení nového občanského zákoníku v oblasti záruk, relevantní judikaturou a s podmínkami záruk používaných ve spojitosti s výstavbovými projekty.

Velký prostor bude dán různým podmínkám záruk, např. problematice podmínek odloženého vstupu v účinnost, podmínkám snižování či zvyšování záruční částky, podmínkám a způsobu uplatnění, ukončení platnosti záruk a provázanosti s podnikovými financemi.

Přednášející poskytnou mnoho příkladů a vzorů. Velký prostor bude věnován dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen pro podniky - zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Tento seminář je určen také pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Mgr. Ing. Veronika Hejná - finanční manažer (specializace na Trade Finance, dodavatelsko-odběratelské vztahy)

Bc. Pavel Andrle, LL.M - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Bankovní záruka podle NOZ
 • výklad jednotlivých ustanovení NOZ, povaha bankovní záruky, struktura záruční listiny
 • abstraktní/akcesorická bankovní záruka
 • další relevantní ustanovení české legislativy týkající se problematiky záruk
 • zkušenosti z praxe, příklady
 • diskuse

Přednášku vede Veronika Hejná

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Záruky v podnikové praxi
 • záruky z pohledu beneficienta a z pohledu příkazce
 • podmínky smlouvy a provázanost s textem záruky
 • uplatnění záruk
 • soudní rozhodnutí
 • zkušenosti z praxe, příklady
 • diskuse

Přednášku vede Veronika Hejná

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 – 14:30 Záruky na požádání podle URDG 758
 • aktuální informace ve věci připravovaného dokumentu bankovní komise: „Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání“

Přednášku vede Pavel Andrle

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu / čaj

14:50 - 16:00 Záruky na požádání podle URDG 758 - pokračování
 • aktuální informace ve věci připravovaného dokumentu bankovní komise: „Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání“
 • novinky, zkušenosti s používáním URDG 758 v praxi
 • příklady, diskuse

Přednášku vede Pavel Andrle

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, oběd a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola