Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů pod dokumentární akreditivy a inkasy, nové platformy a řešení

 • Datum konání: 21.10.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 21.10.2019, 13:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů pod dokumentární akreditivy a inkasy, nové platformy a řešení
Seminář zaměřený na využití nových technologií při financování zahraničního obchodu.

Seminář se zaměří na problematiku probíhající digitalizace v oblasti placení a financování zahraničního obchodu. Posluchači se seznámí s hlavními trendy v této oblasti, s různými platformami a připravovanými řešeními. Přednáška se zaměří jak na obecné požadavky na vytvoření odpovídající infrastruktury, pravidel, práva, tak i na různá řešení, která se v posledních dvaceti letech objevila (např. Bolero, BPO, platformy na bázi technologie DLT).

Upozorňujeme, že prezentace (power point) bude z části v angličtině (komentovaná v češtině), budou používány anglické termíny, budou popř. přehrávaná videa v angličtině, apod.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty trade finance jako např. dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Úvod do problematiky digitalizace trade finance

 • hlavní trendy digitalizace trade finance v posledních 20 letech
 • projekty Bolero, Global Trade, Tradecards, BPO
 • eletronické prezentace v rámci akreditivů a dokumentárních inkas, platforma essDocs
 • nástup nových technologií DLT, Blockchain
 • činnost bankovní komise ICC v oblasti digitalizace a automatizace trade finance

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Elektronické prezentace pod dokumentárními akreditivy a inkasy

 • pravidla ICC: eUCP, eURC – co řeší a jak
 • elektronické prezentace, dokumenty
 • digitální platformy na bázi akreditivu: Voltron, Marco Polo, we.trade

12:00 – 13:00 Fintech a digitalizace trade finance – další trendy a platformy

 • Tradeteq, TradeAssets, Enigio Time
 • Mitigram, Levantor, Fineon Exchange
 • Coriolis Trade Technologies, INTIX, Traydstream
 • a další platformy poskytující různá řešení pro financování a zajišťování rizik v oblasti trade finance

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Těšíme se na Vás :)

Cena

2.900,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL