Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dobré smlouvy ve stavebnictví

 • Datum konání: 7.6.2021, 09:00
 • Datum ukončení: 7.6.2021, 13:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Dobré smlouvy ve stavebnictví

S ohledem na aktuální situaci související s pandemií COVID – 19 se semináře ICC ČR až do odvolání konají v malých skupinách nebo formou webináře. Aktuální forma bude účastníkům sdělena několik dnů před konáním semináře.

Úvodní část se bude týkat úvodu do problematiky, tedy co je to FIDIC, jaké smluvní vzory FIDIC existují a jaké používáme u nás v ČR, tedy se zaměříme především na Červenou, Zelenou a Žlutou knihu. Co je to Český smluvní standard (dále jen „ČSS“), za jakým účelem byl vytvořen. Rozdíly mezi ČSS a FIDIC. Co je to měřený kontrakt – co obnáší, jaké jsou jeho výhody a nevýhody včetně představení Metodiky pro měření, kde si popíšeme principy měření a jeho návaznost na českou legislativu, definujeme si měření v kontextu FIDIC a ČSS. Co to jsou Variace a čím se liší od měření. Návaznost Variací na českou legislativu. Podíváme se na Metodiku variací SFDI i ČAS. Dále se zaměříme na časové řízení. Proč je časové řízení pro projekt důležité a jaké jsou minimální požadavky v kontextu Metodiky pro časové řízení SFDI i ČAS. Co je to kritická cesta, časové rezervy, souběžné zpoždění. Jaké jsou typy harmonogramů a co mají obsahovat. Postup při zpoždění/prodloužení – princip vyčíslování časových nároků (Claimů).

Následně se podíváme na finanční stránku Claimů, tedy kdy finanční nároky vznikají, jejich návaznost na českou legislativu, FIDIC a ČSS včetně navazujících metodik SFDI a ČAS. Následně se zaměříme na zlepšení – jaký je rozdíl mezi zlepšením a variací. Proč je zlepšení důležité. Jaké jsou možnosti zlepšován v kontextu FIDIC, ČSS a české legislativy v návaznosti na Metodiku SFDI. Co je to akcelerace, jaké známe typy akcelerací, resp. jaké jsou cesty k dosažení takové akcelerace. Podíváme se i na Metodiku SFDI.

Přednášku ukončíme náhledem do blízké budoucnosti, a tedy co je to BIM, co od něj a samotné očekáváme.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

Určeno pro:

Školení je určeno jak pro osoby řídící projekty, přípraváře, plánovače a právníky na straně dodavatelů, tak pro projektové manažery, správce stavby, dozory a právníky na straně zadavatelů a pro kohokoli, kdo má o téma zájem.

Přednášející:

Lukáš Klee - expert na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech včetně FIDIC, vyučuje na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Autor publikace "International Construction Contract Law".

Tomáš Opelka - konzultant, specializuje se na projektové řízení a contract management. Zejména pak na problematiku časového plánování a variací u výstavbových projektů založených na smluvních podmínkách FIDIC.

Program:

 • FIDIC a Český smluvní standard. Jaké smluvní podmínky existují a jaké používáme u nás.
 • Měřený kontrakt – co to obnáší, jaké jsou jeho výhody a nevýhody – metodika měření.
 • Variace – změny během výstavby - metodika sfdi a ČAS.
 • Časové řízení – co to je a proč to je důležité – metodika času sfdi a ČAS.
 • Finanční nároky – kdy vznikají, jak se vyčíslují - metodiky v praxi.
 • Zlepšení – proč je důležité, jaké jsou k němu cesty.
 • Akcelerace – jaké známe typy, resp. jak se vypořádat s potřebou urychlit realizaci.
 • Co přinese BIM a digitalizace.

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5%, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10%, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15%

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.300,- Kč (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 727 913 390
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy