Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dobré smlouvy ve stavebnictví

 • Datum konání: 25.10.2021, 09:00
 • Datum ukončení: 25.10.2021, 13:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Dobré smlouvy ve stavebnictví

Úvodní část se bude týkat úvodu do problematiky, tedy co je to FIDIC, jaké smluvní vzory FIDIC existují a jaké používáme u nás v ČR, tedy se zaměříme především na Červenou, Zelenou a Žlutou knihu. Co je to Český smluvní standard (dále jen „ČSS“), za jakým účelem byl vytvořen. Rozdíly mezi ČSS a FIDIC. Co je to měřený kontrakt – co obnáší, jaké jsou jeho výhody a nevýhody včetně představení Metodiky pro měření, kde si popíšeme principy měření a jeho návaznost na českou legislativu, definujeme si měření v kontextu FIDIC a ČSS. Co to jsou Variace a čím se liší od měření. Návaznost Variací na českou legislativu. Podíváme se na Metodiku variací SFDI i ČAS. Dále se zaměříme na časové řízení. Proč je časové řízení pro projekt důležité a jaké jsou minimální požadavky v kontextu Metodiky pro časové řízení SFDI i ČAS. Co je to kritická cesta, časové rezervy, souběžné zpoždění. Jaké jsou typy harmonogramů a co mají obsahovat. Postup při zpoždění/prodloužení – princip vyčíslování časových nároků (Claimů).

Následně se podíváme na finanční stránku Claimů, tedy kdy finanční nároky vznikají, jejich návaznost na českou legislativu, FIDIC a ČSS včetně navazujících metodik SFDI a ČAS. Následně se zaměříme na zlepšení – jaký je rozdíl mezi zlepšením a variací. Proč je zlepšení důležité. Jaké jsou možnosti zlepšován v kontextu FIDIC, ČSS a české legislativy v návaznosti na Metodiku SFDI. Co je to akcelerace, jaké známe typy akcelerací, resp. jaké jsou cesty k dosažení takové akcelerace. Podíváme se i na Metodiku SFDI.

Přednášku ukončíme náhledem do blízké budoucnosti, a tedy co je to BIM, co od něj a samotné očekáváme.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

V případě nepříznivé epidemiologické situace, proběhne seminář formou on-line webináře.

Určeno pro:

Školení je určeno jak pro osoby řídící projekty, přípraváře, plánovače a právníky na straně dodavatelů, tak pro projektové manažery, správce stavby, dozory a právníky na straně zadavatelů a pro kohokoli, kdo má o téma zájem.

Přednášející:

Tomáš Opelka - konzultant, specializuje se na projektové řízení a contract management. Zejména pak na problematiku časového plánování a variací u výstavbových projektů založených na smluvních podmínkách FIDIC.

Program:

 • FIDIC a Český smluvní standard. Jaké smluvní podmínky existují a jaké používáme u nás.
 • Měřený kontrakt – co to obnáší, jaké jsou jeho výhody a nevýhody – metodika měření.
 • Variace – změny během výstavby - metodika sfdi a ČAS.
 • Časové řízení – co to je a proč to je důležité – metodika času sfdi a ČAS.
 • Finanční nároky – kdy vznikají, jak se vyčíslují - metodiky v praxi.
 • Zlepšení – proč je důležité, jaké jsou k němu cesty.
 • Akcelerace – jaké známe typy, resp. jak se vypořádat s potřebou urychlit realizaci.
 • Co přinese BIM a digitalizace.

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.300,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 727 913 390
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz