Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dobré smlouvy ve výstavbě - jak se vyhnout sporům

 • Datum konání: 30.4.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 30.4.2019, 13:30
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Dobré smlouvy ve výstavbě - jak se vyhnout sporům

Určeno pro:

Seminář je především určen pro inženýry a další odborníky od investorů, bank, projektantů, konzultačních inženýrů, dodavatelských firem, pojišťoven, je určen též pro právníky a další poradce, kteří se podílejí na zadávání a realizaci stavebních zakázek v Česku a zahraničí.

Přednášející:

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA - je odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Stavební smluvní právo“ viz www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo a knihy „International Construction Contract Law“, vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell.

Program:

 • Příprava: určení metody dodávky a vhodné smlouvy - role investora a jeho poradce. Systematická příprava a spolupráce s poradci. Analýza zdrojů a vstupů. Analýza rizik. Analýza dodavatelské trhu – komunikace s trhem. Stanovení cílů projektu a priorit zákazníka. Řízení a odpovědnost v rámci přípravy. Zpracování harmonogramu přípravy. Komunikační strategie.
 • Koordinace a spolupráce dodavatelů: Koordinační dohoda (Interface Agreement) - role koordinovaných účastníků, koordinační výbor, závazek dobré víry, povinnost spolupracovat, činnosti vyžadující koordinaci, koordinace zpoždění a jiných odchylek, registr rizik – sledování hrozby odchylek, motivační bonusy – včasné dokončení, omezení odpovědnosti, vztah k hlavní smlouvě, řešení sporů, koordinační matice, rozpis milníků.
 • Integrace zhotovitele a projektanta. Design-Build – odpovědnost projektanta a riziko stavební společnosti. PPP – obvyklá alokace rizika (majetkové vypořádání, základová půda, projektování, financování, atd.
 • Platformy pro spolupráci: BIM – spolupráce při projektování. Právní aspektům - role information managera - správce systému versus standardní nastavení v rámci systému řízení a správy zakázky, úprava smluvních standardů pro prostředí BIM - odpovědnost za projektovou dokumentaci a vstupní údaje apod., správa informací a další související témata od časového řízení, správy změn, měření, atd.
 • Vhodná smlouva a alokace rizika u veřejné zakázky: realizační odchylky zakázky od stavu v době uzavření smlouvy. Smlouva versus zákon o veřejných zakázkách. Vyhrazené automatické úpravy: Měření skutečně provedených prací, valorizace. Dodatečné práce: nutné změny díla (variace) a zlepšení (value engineering), nové práce, smluvní kompenzační mechanismy včetně prodloužení doby pro dokončení.
 • Pozitivní motivace - cílová cena (target price) a práce s rizikem, bonusy za včasné dokončení, klíčové indikátory výkonosti. Princip sdílení ztrát a zisku (Pain/Gain).
 • Best practice. Metodiky prověřené praxe v Česku. Metodika pro finanční nároky (hodnota zpoždění a prodloužení, chování správce stavby, limitace odpovědnosti), Metodika pro správu změn (smluvní změnové procesy versus ZVZ), Metodika pro časové řízení (Požadavky na harmonogram (forma a obsah, postupy navrhování, plánování a dozorování), Kritická cesta, rezervy, vazby, Podrobnost harmonogramů, Vyhodnocení časových nároků (postup správce stavby a objednatele v kontextu standardu FIDIC), Vzory a manuály pro správce stavby, Standardy časového řízení, apod.
 • Standardizované smlouvy – FIDIC, Český standard pro výstavbu pozemních staveb a pro projektování pozemních staveb, NEC.
 • Zamezení sporům (Dispute avoidance). Mechanismy zamezení sporů – DAB (Rada pro rozhodování sporů) a další adjudikační postupy. DRB (Rada pro posouzení sporů) – expertní stanoviska v průběhu realizace.

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.300,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL