Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dokumentární akreditivy, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, zkušenosti

 • Datum konání: 25.5.2020, 09:00
 • Datum ukončení: 25.5.2020, 16:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Dokumentární akreditivy, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, zkušenosti
Úvodní seminář zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.

Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na jejich praktické využití. Seminář se bude věnovat problematice jak z pohledu vývozce – tedy využití akreditivu jako formy zajištění platebního rizika, tak i z pohledu dovozce – snížení rizika zaplacení oproti dodávce, která neodpovídá příslušnému kontraktu. Diskutovány budou i hlavní možnosti financování v souvislosti s akreditivy. Velká pozornost bude věnována i přístupu bank, tedy z pohledu příslušných rizik, které podstupují, a provedení akreditivu jako klíčového instrumentu v oblasti financování zahraničního obchodu.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

V ceně semináře je i publikace „Komentář k UCP 600“.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Dokumentární akreditiv jako platební podmínka obchodní smlouvy
 • hlavní podmínky kupní smlouvy
 • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
 • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
 • nejčastější dokumenty v zahraničním obchodě

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
 • hlavní podmínky akreditivů
 • vystavení dokumentárního akreditivu – příkaz k otevření akreditivu
 • specifikace dokumentů v akreditivních podmínkách
 • příklady, otázky a odpovědi

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
 • podmínky akreditivů, swiftová zpráva MT700
 • avizování a potvrzování dokumentárních akreditivů
 • prezentace dokumentů pod akreditivy
 • hlavní pravidla pro přezkoumání dokumentů pod akreditivy
 • příklady, otázky a odpovědi

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 16:00 Možnosti financování ve spojitosti s dokumentárními akreditivy
 • před-exportní financování
 • financování odložené splatnosti
 • specifické formy akreditivů: převoditelný akreditiv, back-to-back akreditiv, revolvingový akreditiv
 • příklady, otázky a odpovědi

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Tento seminář můžeme zrealizovat i na míru přímo ve vaší společnosti! Kontaktujte nás pro více informací.

Cena

4.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz