Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dokumentární akreditivy, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, zkušenosti

 • Datum konání: 25.5.2020, 09:00
 • Datum ukončení: 25.5.2020, 16:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Dokumentární akreditivy, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, zkušenosti
Úvodní seminář zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.

Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na jejich praktické využití. Seminář se bude věnovat problematice jak z pohledu vývozce – tedy využití akreditivu jako formy zajištění platebního rizika, tak i z pohledu dovozce – snížení rizika zaplacení oproti dodávce, která neodpovídá příslušnému kontraktu. Diskutovány budou i hlavní možnosti financování v souvislosti s akreditivy. Velká pozornost bude věnována i přístupu bank, tedy z pohledu příslušných rizik, které podstupují, a provedení akreditivu jako klíčového instrumentu v oblasti financování zahraničního obchodu.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

V ceně semináře je i publikace „Komentář k UCP 600“.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Dokumentární akreditiv jako platební podmínka obchodní smlouvy
 • hlavní podmínky kupní smlouvy
 • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
 • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
 • nejčastější dokumenty v zahraničním obchodě

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
 • hlavní podmínky akreditivů
 • vystavení dokumentárního akreditivu – příkaz k otevření akreditivu
 • specifikace dokumentů v akreditivních podmínkách
 • příklady, otázky a odpovědi

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
 • podmínky akreditivů, swiftová zpráva MT700
 • avizování a potvrzování dokumentárních akreditivů
 • prezentace dokumentů pod akreditivy
 • hlavní pravidla pro přezkoumání dokumentů pod akreditivy
 • příklady, otázky a odpovědi

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 16:00 Možnosti financování ve spojitosti s dokumentárními akreditivy
 • před-exportní financování
 • financování odložené splatnosti
 • specifické formy akreditivů: převoditelný akreditiv, back-to-back akreditiv, revolvingový akreditiv
 • příklady, otázky a odpovědi

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Tento seminář můžeme zrealizovat i na míru přímo ve vaší společnosti! Kontaktujte nás pro více informací.

Cena

4.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL