Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dokumentární akreditivy v praxi, dopad nových Incoterms 2020 na akreditivy, dodací doložky vs. platební podmínky, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy

 • Datum konání: 13.1.2020, 09:00
 • Datum ukončení: 13.1.2020, 16:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1 - NOVÉ místo konání!
Dokumentární akreditivy v praxi, dopad nových Incoterms 2020 na akreditivy, dodací doložky vs. platební podmínky, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy
Workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.

Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast přezkoumání dokumentů podle UCP 600 a ISBP 745 (mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů podle UCP 600).

Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty na dokumentární akreditivy – pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami. Zde se předpokládá větší praktická zkušenost a znalost problematiky dokumentárních akreditivů.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Ing. Radek Dobáš - vedoucí týmu dokumentárních obchodů, Česká spořitelna, a.s.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Novinky z posledních zasedání Bankovní komise, platební podmínky v kupní smlouvě
 • novinky z Bankovní komise ICC
 • kupní smlouva: dodací podmínky v. platební podmínky
 • placení formou dokumentárního inkasa v. dodací podmínky
 • placení formou dokumentárního akreditivu v. dodací podmínky

Přednášku vede Pavel Andrle

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Dokumentární akreditiv v praxi – problematické případy
 • Incoterms 2020 – změny s dopadem na dokumentární akreditivy
 • poslední Názory Bankovní komise ve věci akreditivů

Přednášku vede Pavel Andrle

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv v praxi
 • podmínky akreditivů – zajímavé příklady, problematické podmínky
 • přezkoumání dokumentů pod akreditivy
 • otázky a odpovědi

Přednášku vede Radek Dobáš

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 16:00 Přezkoumání dokumentů pod dokumentárními akreditivy
 • případová studie
 • příklady, otázky a odpovědi

Přednášku vede Radek Dobáš

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola