Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku

 • Datum konání: 16.5.2022, 09:00
 • Datum ukončení: 16.5.2022, 16:00
 • Místo konání: Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Praha 1 - nové místo konání
Dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku
Komplexní workshop zaměřený na problematiku dokumentů v zahraničním obchodě.

Seminář se zaměří na problematiku nejčastějších dokumentů používaných v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich role v platebním styku.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

V případě nepříznivé epidemiologické situace, proběhne seminář formou on-line webináře prostřednictvím platformy Webex.

Vhodné pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na financování zahraničního obchodu - pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty trade finance, např. dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi. Jeho cílem je porozumět náležitostem nejčastěji používaných dokumentů v zahraničním obchodě, a tak se vyvarovat častým chybám vycházejícím z nevhodných (či chybějících) podmínek kupní smlouvy, resp. dokumentárních akreditivů.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 - 10:30 Rozdělení dokumentů podle jejich role
 • hlavní dokumenty z pohledu kupní smlouvy, dalších smluvních vztahů
 • dokumenty z pohledu zahraničního platebního styku, tj. především jejich využití v dokumentárních inkasech a akreditivech

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Finanční dokumenty
 • hlavní náležitosti směnky vlastní a cizí
 • časté směnečné úkony
 • dokumentární inkaso: dokumenty proti placení a proti akceptaci směnky
 • role směnky v dokumentárních akreditivech

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:00 Obchodní dokumenty a jejich náležitosti z pohledu platebního styku
 • obchodní a další typy faktur
 • balicí listy, certifikáty o původu
 • inspekční dokumenty, další typy dokumentů (fytosanitární, zdravotní, atd.)
 • náležitosti obchodních dokumentů, časté problémy

14:00 - 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 16:00 Dopravní a pojistné dokumenty a jejich náležitosti z pohledu platebního styku
 • námořní dopravní dokumenty: námořní konosament a nákladní list
 • multimodální dopravní dokumenty
 • letecký nákladní list
 • silniční, železniční dopravní dokumenty
 • pojistné dokumenty: pojistka a certifikát
 • náležitosti dopravních a pojistných dokumentů, časté problémy

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR - sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30 % dle příspěvkového řádu
Nečlen - sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem a e-mailem. V případadě zájmu o registraci více osob se na nás obraťte e-mailem (filipkova@icc-cr.cz).

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Těšíme se na Vás :)

Tento seminář můžeme zrealizovat i na míru přímo ve vaší společnosti! Kontaktujte nás pro více informací.

Cena

5.500,- Kč (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 727 913 390
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz