Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Elektronické dokumenty v obchodním styku, elektronický podpis, časová razítka, archivace, elektronické bankovní záruky

 • Datum konání: 20.1.2020, 09:00
 • Datum ukončení: 20.1.2020, 13:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1 - NOVÉ místo konání!
Elektronické dokumenty v obchodním styku, elektronický podpis, časová razítka, archivace, elektronické bankovní záruky
Praktický workshop zaměřený na problematiku elektronických bankovních záruk a jejich využití záruk v praxi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen pro podniky - zaměstnance firem využívajících elektronické bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář je určen také pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Přednášející:

Jan Doubek, MBA - obchodní ředitel, bankovní a komerční sektor, První certifikační autorita, a.s.

Ing. Světlana Farská - vedoucí záručního týmu, ČS, a.s.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Elektronické dokumenty v obchodním styku
 • elektronické dokumenty a jejich základní požadované vlastnosti v obchodním styku
 • nástroje pro zajištění integrity, nezpochybnitelná odpovědnost a časové ukotvení dokumentu
 • diskuse

Přednášku vede Jan Doubek

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 – 12:00 Elektronické dokumenty v obchodním styku
 • udržení elektronických dokumentů v platnosti ve lhůtách pro archivaci
 • diskuse

Přednášku vede Jan Doubek

12:00 - 13:00 Bankovní záruky – vystavované v elektronické formě
 • záruky v elektronické formě, podepisované el. podpisy
 • procesování elektronických záruk v praxi
 • problematika ukončování platnosti elektronických záruk
 • diskuse

Přednášku vede Světlana Farská

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

2.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola