Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech

 • Datum konání: 10.10.2016, 09:00
 • Datum ukončení: 10.10.2016, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech
Praktický seminář zaměřený na problematiku eliminace měnových rizik při přípravě významných exportních/importních kontraktů.

První část semináře poskytne přehled o faktorech v mezinárodní i domácí ekonomice, které budou podstatné pro rozhodování ČNB o ukončení kurzového závazku. Zároveň budou diskutovány dopady a příprava na opuštění kurzového závazku ČNB z pohledu nefinančních podniků. Druhá část semináře se zaměří na oblast řízení měnových rizik při přípravě mezinárodních kontraktů, především na problematiku cenových ujednání, kurzových doložek a eskalačních vzorců, která bude vysvětlena na praktickém příkladu.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen jak pro finanční ředitele, kteří mají na starosti řízení finančních rizik společnosti, tak i pro obchodní ředitele a další manažery firem, kteří mají odpovědnost za vyjednávání a uzavírání obchodních kontraktů v mezinárodním obchodu. Správné nastavení smluvních vztahů v této oblasti má často kritickou důležitost pro ziskovost a úspěšnou realizaci obchodních kontraktů.

Seminář není určen pro banky, finanční, poradenské a konzultační společnosti, organizace poskytující vzdělávání.

Přednášející:

doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. - ředitel sekce měnové, Česká národní banka

Mgr. Vít Lauer - řídící partner, FRSA Advisory specializující se na řízení finančních rizik s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v tomto oboru

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

 • Vývoj v zahraničních ekonomikách a jeho dopady na ČR
 • Prognóza domácího ekonomického vývoje
 • Opuštění kurzového závazku ČNB – kdy a jak?
 • Co tyto výhledy znamenají pro nefinanční podniky?

přednášku vede Tomáš Holub, Česká národní banka

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:30

 • Dopady směnných kurzů do výsledků mezinárodních kontraktů, modelový příklad
 • Co je a co není přirozené zajištění měnového rizika, modelové příklady
 • Eskalace exportní zakázky, případová studie

přednášku vede Vít Lauer, FRSA Advisory

Diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20 – 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

Cena

2.700,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy