Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, dokumentární platby

 • Datum konání: 10.10.2022, 09:00
 • Datum ukončení: 10.10.2022, 16:00
 • Místo konání: Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Praha 1
Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, dokumentární platby
Workshop zaměřený na volbu správné platební podmínky, využití dokumentárních plateb a dalších instrumentů v zahraničním obchodě.

Seminář se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům. Seminář se bude zabývat i problematikou digitalizace trade finance.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

Vhodné pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu - klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

V případě nepříznivé epidemiologické situace, proběhne seminář formou on-line webináře prostřednictvím platformy Webex.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 - 10:30 Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání
 • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
 • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
 • platba předem

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání
 • platba po dodání - rizika a jejich zajištění: platební záruky, standby akreditivy, úvěrové pojštění
 • příklady platebních záruk, snižování částky záruky, uplatnění platebních záruk

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:00 Dokumentární inkaso, směnka
 • dokumentární inkaso - jak funguje
 • výhody a nevýhody dokumentárního inkasa
 • hlavní chyby v praxi při využití inkas a jak se jim vyhnout
 • směnka v zahraničním obchodě, náležitosti, převod směnky, financování
 • hlavní náležitosti směnečného práva z pohledu praxe
 • příklady, otázky a odpovědi
14:15 - 15:15 Dokumentární akreditiv - jak instrument funguje
 • hlavní prvky dokumentárních akreditivů
 • dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
 • dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
 • problematika prezentací dokumentů, nesrovnalosti v prezentacích
 • příklady, otázky a odpovědi

14:00 - 14:15 Přestávka na kávu / čaj

15:15 - 16:00 Dokumentární akreditiv - financování
 • financování dovozce
 • financování vývozce
 • předexportní financování za pomocí akreditivů
 • financování odložené splatnosti
 • příklady, otázky a odpovědi

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR - sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30 % dle příspěvkového řádu
Nečlen - sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem a e-mailem. V případadě zájmu o registraci více osob se na nás obraťte e-mailem (filipkova@icc-cr.cz).

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Těšíme se na Vás :)

Tento seminář můžeme zrealizovat i na míru přímo ve vaší společnosti! Kontaktujte nás pro více informací.

Cena

5.500,- Kč (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 727 913 390
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL