Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování

 • Datum konání: 7.9.2020, 09:00
 • Datum ukončení: 7.9.2020, 16:00
 • Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování
Praktický úvodní workshop zaměřený na volbu správné platební podmínky, formy zajištění rizik a financování v zahraničním obchodě.

Seminář se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům, a dále též formám zajištění platebních a dalších rizik, např. bankovními zárukami či standby akreditivy. Seminář se bude zabývat i hlavními formami krátkodobého financování zahraničního obchodu, jak exportu, tak i importu.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání

 • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
 • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
 • platba předem
 • platba po dodání – rizika a jejich zajištění

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 – 12:00 Dokumentární inkaso, směnka

 • dokumentární inkaso – jak funguje
 • výhody a nevýhody dokumentárního inkasa
 • hlavní chyby v praxi při využití inkas a jak se jim vyhnout
 • směnka v zahraničním obchodě, náležitosti, převod směnky, financování směnek
 • hlavní náležitosti směnečného práva z pohledu praxe
 • příklady, otázky a odpovědi

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv, financování

 • hlavní prvky dokumentárních akreditivů
 • dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
 • dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
 • před-exportní financování za pomocí akreditivů
 • financování odložené splatnosti
 • financování dovozce
 • příklady, otázky a odpovědi

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 – 15:15 Zajištění rizik

 • zajišťující instrumenty: bankovní záruka a standby akreditiv
 • záruky na požádání v. záruky akcesorické
 • hlavní náležitosti záruk
 • standby akreditiv – hlavní náležitosti
 • hlavní chyby při používání záruk v praxi
 • příklady, otázky a odpovědi

15:15 – 16:00 Financování pohledávek

 • odkupy pohledávek
 • hlavní prvky úvěrového pojištění
 • faktoring a jeho hlavní formy, diskontování faktur
 • formy „Supply Chain“ finance

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Tento seminář můžeme zrealizovat i na míru přímo ve vaší společnosti! Kontaktujte nás pro více informací.

Cena

4.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola