Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery

 • Datum konání: 11.12.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 11.12.2017, 14:30
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery
Uzavíráte smlouvy se zahraničními partnery a zajímá Vás, co můžete požadovat v případě jejího porušení? Věděli jste, že např. sjednání smluvní pokuty je dle některých právních řádů neplatné? Jak můžete co nejlépe chránit svou pozici? A jak správně naformulovat některé smluvní doložky?

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a praktické znalosti a základní přehled o odpovědnosti za porušení smlouvy o dodání zboží nebo realizací díla, které byly uzavřeny se zahraničními partnery. Jedná se zejména o odpovědnost za vadné plnění (odpovědnost za vady, záruku), ale také o možnost požadovat při porušení smlouvy např. náhradu škody nebo smluvní pokutu. Seminář se zaměří mimo jiné na to, jak naformulovat smlouvu, aby byla co nejvíce chráněna pozice vaší společnosti, a budou doporučena konkrétní znění smluvních doložek.

Určeno pro:

Seminář je určen především pro podnikové právníky, advokáty, zaměstnance společností obchodujících se zahraničím, kteří uzavírají smlouvy se zahraničními partnery, výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků.

Přednášející:

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát - lektor ICC ČR, absolvent PF MU Brno se specializací na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla.

Program:

 • Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem

        - Jakým právem se tato smlouva řídí

        - Co ve smlouvě nezapomenout upravit, aby byla co nejvíce chráněna pozice vaší společnosti

 • Odpovědnost za vady a záruky ve smlouvách se zahraničními partnery

        - Rozdíl mezi odpovědností za vady a zárukou

        - Doporučení pro smluvní úpravu

 • Porušení smlouvy a důsledky porušení smlouvy
 • Smluvní pokuta a její (ne)platnost v některých právních řádech
 • Koncept liquidated damages, jak může nahradit smluvní pokutu a jak jej správně upravit do smlouvy
 • Náhrada škody a její pojetí v některých právních řádech

        - Možnost limitace a vyloučení odpovědnosti za škodu

        - Koncept mutual hold harmless (jako jiné pojetí náhrady škody

 • Letter of intent, Memorandum of understanding a jejich přínos pro transakce, jejich rizika
 • Předsmluvní odpovědnost

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.700,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL