Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) ve vztahu na zahraniční platební styk a financování obchodu - aktuální informace z praxe, zkušenosti

 • Datum konání: 31.10.2016, 09:00
 • Datum ukončení: 31.10.2016, 16:30
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) ve vztahu na zahraniční platební styk a financování obchodu - aktuální informace z praxe, zkušenosti
Praktický workshop zaměřený na problematiku prevence finanční kriminality v oblasti trade finance.

Odborný seminář je zaměřený na právní problematiku opatření proti praní špinavých peněz, a to především ve vztahu na poskytování finančních služeb z pohledu bank a jejich klientů. Důraz bude kladen na problematiku financování zahraničního platebního styku a financování. Seminář poskytne mnoho praktických informací a příkladů, jeho cílem je poskytnout zejména praktické znalosti a zkušenosti s realizací příslušných opatření v praxi českých bank a dalších poskytovatelů finančních služeb.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty korporátního financování, zejména financování zahraničního obchodu ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami, apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Mgr. Jiří Tvrdý - zástupce ředitele finančního analytického útvaru Ministerstva financí

Ing. Jiří Hylmar - vedoucí analytického oddělení Ministerstva financí

Bc. Martin Mužný, MSc., Int Dip (AML) - regulátor pro oblast prevence legalizace výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu a provádění mezinárodních sankci v ČNB

Bc. Pavel Andrle - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Mgr. Jaromír Šimek - AML Specialist Compliance & AML

Profily přednášejících:

Mgr. Jiří Tvrdý

Jiří Tvrdý je absolventem Policejní akademie České republiky. Na Finanční analytický útvar Ministerstva financí přešel v roce 2002 z funkce vyšetřovatele hospodářské kriminality Úřadu vyšetřování pro Českou republiku. Od počátku se zabýval zejména legislativní činností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí. V současné době je zástupcem ředitele Finančního analytického útvaru MF a vedoucím jeho Mezinárodního a právního oddělení. Vedle rozsáhlé přednáškové a konzultační činnosti se na šíření právního vědomí v uvedených oblastech podílí také publikační činností v odborných časopisech, je také autorem komentáře k původnímu „zákonu proti praní peněz“ a spoluautorem komentáře k zákonu č. 253/2008 Sb.

Bc. Martin Mužný, MSc., Int Dip (AML)

V současnosti zastává pozici regulátora pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu a provádění mezinárodních sankci („AML”) v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. Lektor v minulosti působil na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů, jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí.

Ing. Mgr. Jaromír Šimek

Jaromír Šimek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, kde absolvoval závěrečnou prací na téma Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V oblasti Compliance & AML působí od roku 2012. Většina své kariéry strávil ve společnosti Sberbank CZ, kde se podílel na nastavení systému AML, byl odpovědný za systém detekce podezřelých obchodů, spoluimplementoval proces automatické kategorizace klientů a vedl odborné kurzy pro zaměstance banky za oblast Compliance & AML. Od roku 2014 působí jako zástupce vedoucího oddělení a od října 2016 nastupuje na pozici právníka pro regulatorní záležitosti a projektové řízení. Ve Sberbank implementoval Politiku mezinárodních sankcí za účelem minimalizace rizik, které zejména pro banku vzešly z vyhlášených sankcí ze strany EU a OFAC na jediného akcionáře - Sberbank Rusko. V současné době na téma tzv. protiruských sankcí zpracovává také rigorózní práci na katedře finančního práva Právnické fakulty v Brně.

 

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Problematika potírání praní špinavých peněz a financování terorismu – současný legislativní rámec, právní otázky realizace opatření

Nové AML předpisy EU, legislativa ČR

Přednášku vede Jiří Tvrdý

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Realizace opatření AML, CTF v praxi českých subjektů, zejména finančních organizací jako jsou banky a pojišťovny

časté podvody v českém a celoevropském prostředí
• příklady, diskuse

Přednášku vede Jiří Hylmar

12:00 - 13:00 Občerstvení

13:00 – 14:30

Problematika potírání praní špinavých peněz a financování terorismu ve vztahu na produkty korporátního financování s důrazem na problematiku financování zahraničního obchodu

dopad opatření na produkty korporátního bankovnictví, zejména zahraniční platební styk a produkty financování zahraničního obchodu
• KYC v praxi bank
• realizace opatření AML, sankcí v praxi českých bank
• nedostatky v praxi bank, doporučení

Přednášku vede Martin Mužný

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu / čaj

14:50 - 15:15

Problematika AML a CTF v oblasti trade finance – úvod do problematiky

• celosvětový charakter problematiky
• zdroje informací ohledně realizace opatření v oblasti AML, CTF v trade finance

Přednášku vede Pavel Andrle

15:15 - 16:30

Praktická aplikace opatření AML, CTF v praxi bank

• volná diskuse

Přednášku vede Jaromír Šimek

16:30 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

Cena

3.900,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL