Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

 • Datum konání: 25.9.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 25.9.2019, 15:30
 • Místo konání: Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)
Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

Uvádíme odbornou konferenci zaměřenou na problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek. Tentokrát bude v dopoledním bloku zaměřena na hodnocení kvality, které je v dnešní době stále aktuálním a palčivým tématem. V dalších blocích se pak budeme věnovat jednak fenoménu jednacího řízení bez uveřejnění, k němuž se v posledních letech významně vyvíjí rozhodovací praxe. Cílem konference je s ní účastníky jednak seznámit, ale rovněž tuto praxi konfrontovat s pohledy zástupců českého odborného garanta (MMR) zákona a slovenského úřadu dohlížejícího na veřejné zakázky, jakož i zástupce správního soudu, který správní řízení o veřejných zakázkách přezkoumává. V neposlední řadě má konference ambici zprostředkovat zkušenosti s novým ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, který přinesl revoluční změny do procesu změn smluv během jejich plnění.

Konference je koncipována jako panelová diskuze, v jejímž úvodním slově řečnící shrnou zásadní body k daným tématům i relevantní judikaturu. Následovat bude diskuze přednášejících obohacená o postřehy z praxe a dotazy účastníků. Registrovaní účastníci budou mít možnost položit dotazy v předstihu před seminářem.

Účastníci panelové diskuze:

 • JUDr. David Raus, Ph.D., Krajský soud v Brně
 • Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Mgr. Martin Hadaš, LL.M., Masarykova universita
 • Mgr. Jaroslav Lexa, lnštitut verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (SK)
 • JUDr. Vilém Podešva, LL.M., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Program konference:

I. BLOK 9:00 - 11:30 Hodnocení kvality

(úvodní slovo JUDr. David Raus, Ph.D.)

 • Co přinesl nový zákon v oblasti hodnocení kvality
 • Judikatura z oblasti hodnocení kvality
 • Nové trendy v oblasti hodnocení kvality a jejich dopad na zadávací praxi
II. BLOK 11:30 - 12:30 Jednací řízení bez uveřejnění v praxi

(úvodní slovo JUDr. Vilém Podešva, LL.M.)

 • Vývoj rozhodovací praxe v oblasti JŘBU
 • Možnosti zadavatele vypořádat se s tzv. Vendor lock in
 • Úskalí aplikace JŘBU realizovaných na základě jiných zákonných důvodů
OBĚD 12:30 - 13:30
III. BLOK 13:30 - 14:45 Změny smlouvy podle § 222 ZZVZ

(úvodní slovo Mgr. Pavel Herman)

 • Vývoj výkladové praxe změn smluv od účinnosti nového zákona
 • Zkušenosti se změnami smluv spadajících pod definici podstatné změny závazku
 • Praktické příklady vyhrazených změn závazků sjednaných ve smlouvě
ZÁVĚREČNÁ KÁVA 14:45 - 15:30

Cena:

3 490 Kč bez DPH / osoba

 • Cena zahrnuje podklady k prezentacím, dva coffee breaky a oběd
 • Pro předplatitele časopisu Veřejné zakázky sleva 10localhost
 • Pro členy ICC sleva 10localhost

Registrace:

info@zakazky.eu

Více informací v příloze.

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL