Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

WEBINÁŘ Kupní smlouva v zahraničním obchodu - hlavní podmínky, realizace kupní smlouvy, dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku

 • Datum konání: 20.9.2021, 09:00
 • Datum ukončení: 20.9.2021, 16:00
 • Místo konání: kdekoliv na Vašem pc nebo notebooku s kvalitním internetovým připojením
WEBINÁŘ Kupní smlouva v zahraničním obchodu - hlavní podmínky, realizace kupní smlouvy, dokumenty v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich využití v platebním styku
Komplexní workshop zaměřený na problematiku dokumentů v zahraničním obchodě.

Školení proběhne formou webináře v pohodlí Vaší kanceláře nebo domova.

Seminář se zaměří na problematiku kupní smlouvy a nejčastějších dokumentů používaných v zahraničním obchodě, zejména z pohledu jejich role v platebním styku.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na financování zahraničního obchodu - pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty trade finance, např. dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi. Jeho cílem je porozumět náležitostem nejčastěji používaných dokumentů v zahraničním obchodě, a tak se vyvarovat častým chybám vycházejícím z nevhodných (či chybějících) podmínek kupní smlouvy, resp. dokumentárních akreditivů.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:45 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 - 10:30 Kupní smlouva - hlavní prvky
 • cíle, rizika z pohledu vývozce a dovozce
 • kupní smlouva a další navazující smlouvy a vztahy
 • hlavní prvky kupní smlouvy
 • modelové smlouvy ICC a dalších organizací
 • role dokumentů z hlediska kupní smlouvy, zejména platebních a dodacích podmínek, tj. především jejich využití v
 • dokumentárních inkasech a akreditivech

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Dokumenty v zahraničním obchodu
Finanční dokumenty
 • hlavní náležitosti směnky vlastní a cizí
 • časté směnečné úkony
 • dokumentární inkaso: dokumenty proti placení a proti akceptaci směnky
 • role směnky v dokumentárních akreditivech
Obchodní dokumenty a jejich náležitosti z pohledu platebního styku
 • obchodní a další typy faktur
 • balicí listy, certifikáty o původu
 • inspekční dokumenty, další typy dokumentů (fytosanitární, zdravotní, atd.)
 • náležitosti obchodních dokumentů, časté problémy

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:00 Dopravní a pojistné dokumenty a jejich náležitosti z pohledu platebního styku
 • námořní dopravní dokumenty: námořní konosament a nákladní list
 • multimodální dopravní dokumenty
 • letecký nákladní list
 • silniční, železniční dopravní dokumenty
 • pojistné dokumenty: pojistka a certifikát
 • náležitosti dopravních a pojistných dokumentů, časté problémy

14:00 - 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 16:00 Kupní smlouva - hlavní podmínky a její realizace
 • dodací podmínky a role dokumentů
 • jednotlivé dodací podmínky, dokumenty a vztah k platebním podmínkám
 • platba předem, po dodání, dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR - sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen - sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na webinář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před webinářem v čase 8:45 - 8:55 hod.

V průběhu webináře bude dopolední, obědová a odpolední přestávka.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.900,- Kč (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 727 913 390
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz