Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Témata a komise ICC

Komise pro hospodářskou soutěž

 • Publikováno: 1.1.2023
Komise pro hospodářskou soutěž
ICC ČR nově založilo Komisi pro hospodářskou soutěž. V rámci činnosti této komise se chceme věnovat globálním otázkám spojených s hospodářskou soutěží více k tomu zde. Dále se budeme zaměřovat také na aktuální problémy, které se týkají této problematiky v rámci České republiky a v rámci regionu Střední Evropy. V nejbližší době plánujeme úvodní kulatý stůl za účasti členů ICC ČR a následně také setkání s představiteli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tisková zpráva k založení nové komise zde.

Pokud máte zájem zapojit se do činnosti této komise kontaktujte nás na e-mailu filipkova@icc-cr.cz

Aktuality:

Dne 13. 4. 2023 se v prostorách Hospodářské komory ČR ve Florentinu uskutečnil kulatý stůl k otázkám ochrany hospodářské soutěže, kterého se účastnili zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, členové Komise pro hospodářskou soutěž ICC ČR a ostatní členové ICC ČR. Za ÚOHS se setkání zúčastnilo vedení Úřadu, tedy doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (předseda ÚOHS), Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D. (místopředseda Sekce hospodářské soutěže), JUDr. Petr Solský (místopředseda Sekce legislativy a veřejné regulace), Mgr. Jana Zmeškalová (ředitelka Odboru metodiky a kontroly tržní síly), Ing. Lenka Svobodová (ředitelka Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod) a Mgr. Igor Pospíšil (ředitel Odboru kartelů).

Po úvodním slově, kterého se zhostil výkonný ředitel ICC ČR Mgr. Karel Machotka následovala diskuze týkající se aktuálních témat v oblasti hospodářské soutěže. Konkrétně diskuze probíhala ohledně (i) projednávané novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže v Parlamentu ČR, zejména s ohledem na záměry ÚOHS z hlediska výkladových stanovisek, leniency u vertikálních dohod či zohledňování compliance programů při ukládání pokut, (ii) otázky vyplývající z Úřadem provedeného sektorového šetření v oblasti distribuce léčiv, (iii) nově účinné novely zákona o významné tržní síle či (iv) modernizace a reformy spojování soutěžitelů. Diskuzi řídil předseda předsednictva Komise pro hospodářskou soutěž ICC ČR JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. a jednotlivými tématy prováděli další členové předsednictva Komise.

Starší aktuality Komise pro hospodářskou soutěž naleznete zde.

Složení komise

Předseda:

Jiří Kyndl JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., Skils s.r.o. advokátní kancelář

Jiří Kindl je partnerem v advokátní kanceláři Skils s.r.o. (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES), kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže a komplexní regulace. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžního práva v ČR i zahraniční, zejm. např. publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012; 2021), Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2019). Externě vyučuje soutěžní právo a ekonomii na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízeními u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i u civilních soudů a je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers Europe, Global Competition Review, Legal500 atp.).

Tajemník:

Robert Květoň Mgr. Robert Květoň, Skils s.r.o. advokátní kancelář

Robert Květoň je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Skils s.r.o. (dříve Weil, Gotshal & Manges), kde se specializuje především na problematiku ochrany hospodářské soutěže a duševního vlastnictví. V rámci komplexního právního poradenství se podílí rovněž na zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí a správními a civilními soudy. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Předsednictvo:

Mgr. Ivana Halamová Dobišková, LL.M., Allen & Overy (CR) LLP, organizační složka

JUDr. Zbyněk Fibich, Řízení letového provozu České republiky, s.p.

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., Skils s.r.o. advokátní kancelář

Mgr. Jan Měkota, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Členové komise:

Martin Berdych, Komerční banka, a. s.

Jiří Bobek, Komerční banka, a.s.

Zbyněk Fibich JUDr. Zbyněk Fibich, Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Zbyněk Fibich absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006. Po ukončení studia pracoval do roku 2010 na Ministerstvu dopravy, odbor auditu, kontroly a dozoru na pozici vyšší ministerský rada. V roce 2011 pak v regionální společnosti zabývající se daňovým poradenstvím a od 1. 9. 2011 pak v Řízení letového provozu České republiky, státní podnik. Zde působil nejprve jako podnikový právník – metodik a následně jako vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek (2011 – 2014), náměstek pro Sekci právní a veřejných zakázek (2015 – 2017) a aktuálně zastává od roku 2018 pozici vedoucí Kanceláře generálního ředitele. Po celou dobu se tak specializuje na problematiku veřejného zadávání ze všech úhlů pohledu – zadavatel, dodavatel, dozorový orgán.

Ivana Halamová Dobišková Mgr. Ivana Halamová Dobišková, LL.M., Allen & Overy (CR) LLP, organizační složka 

Ivana Halamová Dobíšková je seniorní advokátkou a členkou středoevropského týmu pro soutěžní právo v advokátní kanceláři Allen & Overy. Zaměřuje se na právo hospodářské soutěže, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Od února 2021 je členkou rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejné podpory a významné tržní síly. Je absolventkou postgraduálního studia práva EU na College of Europe v Bruggách a programu „Ekonomika v soutěžním právu“ na londýnské King's College. Dříve působila v Právní službě Evropské komise. Ivana má zkušenosti se zastupováním klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí i Soudním dvorem EU. Jako specialistka na soutěžní právo je doporučována mezinárodními publikacemi Chambers Europe či Legal500.

Mgr. Lucie Hladěnová, LL.M., UEPA advokáti s.r.o.

Vít Horáček JUDr. Vít Horáček, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Vít Horáček je partner advokátní kanceláře Legalité advokátní kancelář s.r.o. Patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS. Působí také jako člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži, rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře či předseda a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Je mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru informačních technologií mu umožňují, aby byl rozhodcem v tzv. ADR řízeních o evropských doménách (.eu). Vedle sporné agendy se Vít Horáček zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblastech veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví, energetiky, telekomunikací a informačních technologií. Vít Horáček patří dlouhodobě mezi přední české advokáty doporučované nezávislými mezinárodními ratingovými publikacemi, jako například Chambers Europe, Legal 500 nebo IFLR 1000.

Jan Kupčík.png Mgr. Jan Kupčík, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka

Jan Kupčík je advokátem společnosti Schönherr od roku 2022. Specializuje se na všechny aspekty soutěžního práva, včetně zneužití dominantního postavení, vyšetřování kartelů v řízeních před národními i evropskými orgány, compliance a spojování soutěžitelů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti se soutěžněprávními spory a spory z nekalé soutěže, fúzemi a akvizicemi a různými regulatorními otázkami. Jan poskytuje poradenství klientům z různých odvětví a oborů, včetně telekomunikací, bankovnictví, dopravy, digitální ekonomiky a obnovitelných i klasických zdrojů energie. Významnou součástí jeho praxe je také oblast prověřování zahraničních investic. V uvedených oblastech je aktivní i v akademické sféře, neboť je vedoucím kolektivu autorů jediného komentáře k zákonu o prověřování zahraničních investic, spoluautorem přední učebnice českého soutěžního práva a publikoval řadu článků v českých i mezinárodních publikacích. Je členem české advokátní komory a vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (Ph.D. 2022, Mgr. 2017) a Ekonomicko-správní fakultu (Ing. 2021, Bc. 2017). Přednáší ekonomii hospodářské soutěže na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a vystupuje na seminářích a konferencích zaměřených na různé otázky soutěžního práva.

Matyáš Kužela Mgr. Matyáš Kužela, act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Matyáš Kužela je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal, kde se specializuje na problematiku soutěžního práva, ochrany osobních údajů a poradenství v oblasti akvizic a komerčního práva. V oblasti akvizic a soutěžního práva se zaměřuje na poradenství při českých i mezinárodních transakcích podléhajících povolení soutěžního úřadu. Má rozsáhlé zkušenosti i se zastupováním podniků v rámci vyšetřování kartelových dohod. Radí také klientům s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly. Matyáš Kužela má dále rozsáhlé zkušenosti z dalších oblastí compliance, včetně projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací nebo subjektů působících v oblasti E-commerce.

Petr Leyer Mgr. Petr Leyer, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Petr Leyer je compliance specialista a Anti-Corruption Officer v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zaměřuje se na oblasti korupce, střetu zájmů, whistleblowingu a ochrany hospodářské soutěže. V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2010 působí jako právník (od roku 2020 jako pověřený ředitel) v české pobočce mezinárodní protikorupční sítě Transparency International a zabývá se především tématy střetu zájmů, ochrany oznamovatelů, hospodárného nakládání s veřejnými prostředky a otázkami územní samosprávy.

David Línek Mgr. David Línek, Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

David Línek působí v advokátní kanceláři Bříza & Trubač, ve které se, mimo jiné, zaměřuje na právo hospodářské soutěže. David má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů ve sporech týkajících se zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení či spojování soutěžitelů. Účastnil se řady řízení před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, českými soudy či před Evropskou komisí. V rámci své praxe působil mimo jiné v jedné z významných bruselských advokátních kancelářích. David se rovněž věnuje soukromoprávnímu vymáhání soutěžního práva, a to jak na straně žalobců, tak na straně žalovaných.

Jan Měkota Mgr. Jan Měkota, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Jan Měkota vede soutěžní specializaci ROWAN LEGAL. Klientům poskytuje komplexní poradenství ve všech agendách z oblasti práva hospodářské soutěže počínaje kartely a konče veřejnou podporou a soukromoprávním vymáháním škody v oblasti hospodářské soutěže. Společně se svým týmem zastupuje klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jinými národními soutěžními úřady či Evropskou komisí. V rámci tohoto svého zaměření se dlouhodobě podílí na projektech implementace firemních systémů soutěžní a trestní compliance zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům ze sektoru informačních technologií a telekomunikací, dodavatelům v oblasti energetiky, stavebnictví nebo e-commerce. Členem týmu ROWAN LEGAL je už více než 8let.

Ing. Michal Mika, LOGAREX Smart Metering s.r.o.

Robert Neruda JUDr. Robert Neruda, Ph.D., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Robert Neruda je společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a vedoucím týmu právníků a ekonomů zaměřeného na soutěžní právo. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance, soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic a významné tržní síly. Robert je rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací. Je spoluzodpovědný za vedení brněnské a bratislavské pobočky kanceláře. Před příchodem do advokacie pracoval celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Na soutěžním úřadu působil jako předseda rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské, od roku 2007 stál v čele Sekce hospodářské soutěže, od roku 2008 byl místopředsedou a v roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen řízením Úřadu. Robert Neruda je spoluautorem komentářů k soutěžnímu zákonu (2004 a 2006) či zákonu o veřejných zakázkách (2005 a 2007) a autorem několika desítek odborných článků. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a na mezinárodních odborných konferencích. Je spoluzakladatelem platformy Rozumné právo, členem Akademické rady Compliance Academy, členem redakční rady časopisu Antitrust a Oxford Competition Law. Je doporučován mezinárodními publikacemi The International Who’s Who of Competition Lawyers & Economists, ILO Client Choice či Chambers Europe Guide. Pod jeho vedením dosáhla kancelář vítězství v dalších prestižních právnických žebříčcích v oblasti soutěžního práva, zejména v Právnické firmě roku (vítěz kategorie soutěžní právo v letech 2013, 2015, 2016, 2017 a 2020), Chambers či Global Competition Review. V roce 2017 byl jedním ze šesti oceněných v soutěži Inovativní právník roku, Global Competition Review jej označila za Thought Leader, Who is Who Legal pak za Competition Future Leader.

Mgr. Jan Rataj, DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Ing. Soňa van Deelenová, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Ing. Petra Věžníková, Squire Patton Boggs s.r.o.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz