Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Publikace

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) / Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) / Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání

Autor: ICC Česká republika Novinka 

Nové vydání Jednotných pravidel pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010) rozšířené o novou publikaci Mezinárodní standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání.

Tato revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG) je jejich první revizí od roku 1991, kdy byla tato pravidla ICC vytvořena. V roce 2021 Bankovní komise dokončila a schválila novou publikaci, která na URDG 758 navazuje, dále je vysvětluje a poskytuje další kodifikaci mezinárodní záruční praxe. Společné vydání těchto dvou klíčových publikací pro praxi v oblasti záruk vyplatitelných na požádání, tj. jejich anglických originálních textů a odborného překladů do českého jazyka, bezpochyby přivítají všichni uživatelé záruk, jak jejich vystavovatelé, především banky a pojišťovny, tak i příkazci a beneficienti.

Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

500 Kč (vč. 10% DPH)

Objednat

Elektronická objednávka publikací ICC
Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má zejména následující práva: svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz