Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Publikace

 • Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert
  • Vyprodáno

  Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu

  Tato publikace je zaměřena na zkušenosti z obchodní, právní, dopravní a pojišťovací činnosti, a také čerpá z praktických workshopů a seminářů pořádaných v ICC ČR.

  Obsahuje výklad jednotlivých pravidel Incoterms 2010 je v autentické anglické verzi a v české, německé a ruské mutaci. Dále obsahuje příklady uplatňování pravidel Incoterms 2010 v praxi, vzory dopravních dokumentů používané v jednotlivých dopravních odvětvích, Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - Římskou úmluvu, Vzorovou kupní smlouvu ICC, anglo-český a česko-anglický odborný slovník a další. 

 • Incoterms® 2010 Wallchart
  • Autor: ICC Česká republika
  • Vyprodáno

  Incoterms® 2010 Wallchart

  Tradiční wallchart v českém jazyce s grafickým znázorněním jednotlivých podmínek v podobě plakátu, rozměr 30 x 63 cm.

 • Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010)
  • Autor: ICC Česká republika
  • Vyprodáno

  Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010)

  Tato revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG) je jejich první revizí od roku 1991, kdy byla tato pravidla ICC vytvořena. 
   
  Původní pravidla URDG 458 se v posledních letech těšila širokému mezinárodními přijetí, které následovalo poté, co je do svých vzorů záruk zahrnula Světová banka a co byla schválena organizací UNCITRAL a vedoucími profesními asociacemi jako např. FIDIC. 

 • Examination of documents under Documentary Credits (2. aktualizované a rozšířené vydání)
  • Autor: Pavel Andrle
  • Vyprodáno

  Examination of documents under Documentary Credits (2. aktualizované a rozšířené vydání)

  Publikace je v anglickém jazyce.

  Jedná se o ojedinělou publikaci, která se detailně zaměřuje na problematiku přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů, tj. platebních instrumentů často používaných v zahraničním obchodě. Banky při přezkoumání dokumentů v rámci akreditivů aplikují mezinárodní pravidla Mezinárodní obchodní komory (ICC), tj. Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (v současné době se používá poslední revize z roku 2007, UCP 600) a jejich doplněk: Mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů v rámci dokumentárních akreditivů (ISBP, publikace ICC č. 745).

  Publikace velmi podrobně a praktickým způsobem seznamuje čtenáře s aplikací těchto pravidel bankami v každodenní praxi. Nejdříve se zaměřuje na obecná pravidla, která se týkají prezentací dokumentů, např. otázkou, kde a do kdy musí být dokumenty předloženy, jaké dokumenty banky považují za originály a kopie, apod. V další části publikace se čtenář seznámí s aplikací pravidel na přezkoumání nejčastěji předkládaných dokumentů v rámci akreditivů, tj. především obchodní faktury, balicího a vážního listu, různých certifikátů, dopravních dokumentů, dokumentů vystavovaných zasílateli a pojistných dokumentů. Poskytuje detailní „check-listy“, tedy vzory příslušných dokumentů s podrobným vysvětlením, jaké náležitosti banky přezkoumávají.

  Publikace samotná pravidla ICC též jako přílohu obsahuje, což dále usnadní její praktické každodenní využití. Znalost této problematiky je naprosto klíčová pro vývozce, kteří dokumentární akreditivy používají jako platební podmínku ve svých zahraničních kontraktech. Publikace je velmi vhodná i pro dovozce, kteří pracují s akreditivy. Umožní jim pochopit, jak správně akreditivní podmínky specifikovat jak v samotných kontraktech, tak i v rámci příkazu k vystavení akreditivu. A pochopitelně banky, které dokumentární akreditivy provádějí, musí tuto problematiku velmi dobře znát.
  Kniha byla aktualizována s ohledem na zkušenosti s implementací nových ISBP 745 v praxi. Dále nově podrobně řeší situace, kdy prezentace nevyhovuje podmínkám akreditivů, tj. jak takovou situaci řešit, popř. jak řádně takovou prezentaci banka odmítne. Publikace svým rozsahem i množstvím praktických informací, které poskytuje, nemá v celosvětovém měřítku obdoby!

  Autorem této publikace je Pavel Andrle, poradce a lektor v oblasti trade finance, tajemník bankovní komise ICC ČR.

 • Vzorová mezinárodní kupní smlouva
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert
  • Vyprodáno

  Vzorová mezinárodní kupní smlouva

  Publikace je složena ze dvou částí: části A definující specifické, zvláštní podmínky pro vzorovou kupní smlouvu, jejíž text je názorně uveden jak v nevyplněné formě, tak i v ukázkovém příkladu v příloze čís. 1, a části B definující všeobecné podmínky uplatnitelné pro všechny smlouvy zabývající se prodejem výrobků v mezinárodním obchodě.

  Jak je v úvodu části B zdůrazněno, mohou být v praxi všeobecné podmínky použity buď jako nedílná součást specifických, zvláštních podmínek uvedených v části A, anebo zcela samostatně. V další části publikace se vychází z dlouhodobých poznatků a na jejich podkladě jsou připraveny jednotlivé přílohy.

  Vedle základního výkladu všech třinácti doložek INCOTERMS 2000 v českém, anglickém a německém znění je uveden obsažnější komentář k jejich uplatňování u nás a poznámky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží při jejím srovnání s naší právní normou.

 • Incoterms® 2010
  • Autor: ICC Česká republika
  • Vyprodáno

  Incoterms® 2010

  Publikace je vyprodána, dotisk není plánován. Adekvátní náhradou je publikace Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu.
   
  Obsah publikace je český překlad anglické verze Incoterms® 2010.
  Publikace je bilingvální (česko-anglická verze).

  Opravný text ke stažení zde.

 • Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert
  • Vyprodáno

  Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě

  Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě zahrnuje výklad posledních vydání Yorsko-Antverpských pravidel z roku 2004 a Mezinárodní úmluvy o záchranné operaci z roku 1989.

  Účelem této publikace je seznámit účastníky zahraničněobchodních transakcí, ale i ostatní činitele podílející se aktivně na této činnosti na úseku mezinárodní dopravy a přepravy pojištění, práva bankovnictví s problematikou společné havárie a záchranných operací, k nimž dochází na úseku námořní a vnitrozemské vodní dopravy.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola