Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Bankovní záruky a Standby akreditivy v zahraničním obchodě, URDG 758 - aktuální informace z praxe, zkušenosti   

 • Datum konání: 18.9.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 18.9.2017, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Bankovní záruky a Standby akreditivy v zahraničním obchodě, URDG 758 - aktuální informace z praxe, zkušenosti   
Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi.

Seminář se zaměřuje na záruky podle URDG 758, především pak na složitější a problematické situace z pohledu mezinárodní praxe. Přednášející též seznámí účastníky s novinkami z posledního zasedání bankovní komise a pracovní skupiny pro záruky. Druhá část semináře se bude zabývat aktuální praxí a vývojem v oblasti standby akreditivů. Budeme se zabývat jak standby akreditivy podle pravidel pro „komerční akreditivy“ – UCP 600, tak i podle ISP 98 – pravidel speciálně vytvořených pro standby akreditivy. Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi. 

Účastníci semináře též obdrží publikaci ICC ČR – “Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání UDRG 758 (revize 2010)“ v ceně kurzovného.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících bankovní záruky a standby akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Přednášející: 

Bc. Pavel Andrle, LL.M - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Ing. Jiří Schveinert - Komerční banka, a.s., vedoucí oddělení bankovních záruk

Program:

08:30 –  09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR            

09:05 – 10:30

Bankovní záruky podle URDG 758 v praxi
 • případové studie – vzory textů záruk
 • podmínky ohledně vstupu v účinnost, snížení částky
 • podmínky ohledně ukončení platnosti záruky
 • příklady, diskuse

Přednášku vede Pavel Andrle a Jiří Schveinert

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj 

10:50 - 12:00 

Certified  Demand Guarantee Specialist: CDGS - ICC – IFS certification
 • ukázky z testu pro specialisty v oblasti zárk
 • příklady
 • otázky a odpovědi na základě testu CDGS
 • diskuse

Přednášku vede Pavel Andrle a Jiří Schveinert

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 – 14:30 

Standby akreditivy podle UCP 600
 • hlavní problémy v praxi
 • příklady, diskuse
 • zajímavé Názory Bankovní komise, které se týkají standby podle UCP 600

Přednášku vede Pavel Andrle

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu / čaj

14:50 - 16:00

Standby akreditivy podle ISP98
 • hlavní prvky pravidel
 • příklady, diskuse

Přednášku vede Pavel Andrle

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.500,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy