Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Bankovní záruky v tuzemském a zahraničním obchodě, URDG 758 - aktuální informace z praxe, zkušenosti

 • Datum konání: 21.3.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 21.3.2017, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Bankovní záruky v tuzemském a zahraničním obchodě, URDG 758 - aktuální informace z praxe, zkušenosti
Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi.

Seminář se zaměřuje na záruky podle URDG 758, především pak na složitější a problematické situace z pohledu mezinárodní praxe. Přednášející též seznámí účastníky s novinkami z posledního zasedání bankovní komise a pracovní skupiny pro záruky. Druhá část semináře se bude zabývat aktuální praxí a vývojem v oblasti tuzemských a mezinárodních záruk. Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Účastníci semináře též obdrží publikaci ICC ČR – “Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání UDRG 758 (revize 2010)“ v ceně kurzovného!

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Přednášející:

Ing. Jiří Schveinert - Komerční banka, a.s., vedoucí oddělení bankovních záruk

Bc. Pavel Andrle, LL.M - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Bankovní záruky podle URDG 758 – hlavní prvky pravidel URDG 758, „problematická“ ustanovení, podmínky ohledně vstupu v účinnost, redukční klauzule, problematika protizáruk, přezkoumání dokumentů

Přednášku vede Pavel Andrle

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Záruky na požádání podle URDG 758 – zkušenosti, diskuse v rámci ICC Task Force on Guarantees

- vyšší moc a její dopady na závazky ze záruky (protizáruky)
- diskuse v odborných kruzích, příklady
- projekt kompilace „ISDGP“ („international standard demand guarantee practice“)

Přednášku vede Pavel Andrle

12:00 - 13:00 Občerstvení

13:00 – 14:10

Bankovní záruky v praxi (účinnosti, uplatnění, postoupení/zástava, požadované dokumenty, ukončování platnosti ad.)

- příklady, diskuse

Přednášku vede Jiří Schveinert

14:10 – 14:30 Přestávka na kávu / čaj

14:30 - 15:20

Bankovní záruky v praxi - pokračování

- příklady, diskuse

Přednášku vede Jiří Schveinert

15:20 - 16:00

Bankovní záruky v praxi – dotazy, diskuse

- volná diskuse

Na dotazy posluchačů odpovídají přednášející

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.500,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy