Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Country Focus Briefing Czech Republic 2013 v Dubaji a Abú Dhabí

 • Datum konání: 4.2.2013
 • Datum ukončení: 5.2.2013
 • Místo konání: Spojené Arabské emiráty
Country Focus Briefing Czech Republic 2013 v Dubaji a Abú Dhabí

Pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR se ve dnech 4. - 5. února 2013 konala mise českých podnikatelů do Dubaje a Abú Dhabí.

Mise se zúčastnil prof. Michal Mejstřík a na akci Country Focus Briefing 2013 v Dubaji přednesl prezentaci "Czech Republic - Your Business Partner"

4. února: DUBAJ

Dne 4. února 2013 se na Obchodní a průmyslové komoře v Dubaji (Dubai Chamber of Commerce & Industry - DCCI)  uskutečnila za účasti VŘ SEK, Ř ODEV, prezidenta Mezinárodní obchodní komory v ČR Prof.M.Mejstříka, předsedy Sdružení pro zahraniční investice K.Blažka a vedoucího oddělení PR vládní agentury CzechTourism F.Remence, VZÚ J.Ludvy a DEK P.Darmovzala prezentace České republiky s názvem „Country Focus Briefing Czech Republic 2013“. Během zmíněné prezentace byla představena Česká republika jako atraktivní obchodní a investiční partner. Prezentace byla zaměřena především na český sklářský průmysl, jehož výrobky mají v SAE dominantní postavení, a cestovní ruch. Prezentovány však byly rovněž další obory, jako jsou např. IT, automobilový průmysl, služby aj. Prezentace se zúčastnilo přes 70 potenciálních investorů a obchodníků především z Dubaje. Akci uspořádal ZÚ Abú Dhabí ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou v Dubaji, Mezinárodní obchodní komorou v ČR, Sdružením pro zahraniční investice ČR, vládní agenturou CzechTourism, firmami Preciosa, Lasvit a Sinimar Tour.

City 7TV- 7 National News- 04 February 2013- UAE Business News:
http://www.youtube.com/watch?v=pnbrZjUWQbk - 4:10

Khaleej Times: 

5. 2. 2013: Chamber, Czech Republic explore opportunities

10. 2. 2013: Czech firms asked to boost investments

 

Program:

09.00am - 10.00am Registration & Networking

10.00am - 10.05am Welcome Address - H.E. Hamad Buamim, Director General, Dubai Chamber of Commerce & Industry

10.05am - 10.15am Opening Remarks - Mr. Ivan Jukl, Director General of Economic Division, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

10.15am - 10.30am The Czech Republic - Your Business Partner - Prof. Michal Mejstrík, President, International Chamber of Commerce in the Czech Republic

10.30am - 10.45am The Czech Republic - Attractive Tourism Destination - Mr. Filip Remenec, Head of PR Department, Czech Tourist Authority - Czech Tourism

10.45am - 11.00am Questions & Answers

11.00am - 11.15am Coffee Break

11.15am - 11.30am Czech Republic Trade & Investment Opportunities - Mr. Kamil Blažek, Chairman, Association for Foreign Investment of the Czech Republic

11.30am - 11.45am UASC: Container Liner Shipping in Czech Republic - Mr. Gregory White, Assistant Vice President - Corporate Development, United Arab Shipping Co.

11.45am - 11.55am Creativity in the UAE - Global Inspiration - Mr. Filip Simek, Managing Director, LASVIT (Gulf) FZE

11.55am - 12.05pm UAE Market Perspective for the Czech Glass Products - Mr. Ondrej Soška, Managing Director, PRECIOSA Gulf FZCO

12.05pm - 12.15pm UAE and the Czech Republic Perspective of Tourism Destinations - Ms. Marketa Zeman, Managing Director, Sinimar Tour s.r.o.

12.15pm - 12.30pm Questions & Answers

12.30pm Buffet Networking Lunch

Prezentaci zahájil generální ředitel dubajské obchodní komory pan Hamad Baumim, který ve svém úvodním projevu zmínil strategickou polohu ČR v srdci Evropy. Současně zdůraznil Dubaj jako vstupní bránu do zemí GCC.

VŘ SEK ve svém projevu připomněl 20leté výročí vzniku ČR. Krátce informoval o dobrém stavu českého hospodářství a otevřenosti naší ekonomiky, která je závislá na exportu. Dále zmínil existenci přímého leteckého spojení z Dubaje do Prahy, což významně přispívá k dalšímu prohlubování vzájemné obchodní spolupráce. Ocenil zdravý vývoj hospodářství SAE, přičemž podtrhl význam českého sklářského průmyslu pro emirátský trh. V této souvislosti zdůraznil význam designu, který v poslední době úspěšně implementují české firmy, jako jsou např. Lasvit či Preciosa.

Profesor Mejstřík představil účastníkům prezentace české hospodářství, přičemž zdůraznil tradici průmyslové výroby, nízkou zadluženost a zdravý bankovní sektor. Zmínil rovněž špičkovou kvalitu českých výrobků v technologiích high tech, jako jsou např. antivirové programy  (např. AVG) či nemocniční lůžka firmy Linet, která dnes ve svém oboru patří mezi světovou trojku. Ve své prezentaci informoval rovněž o konferenci „East-West Business Forum“, která se uskutečnila v září 2012 v Praze pod záštitou premiéra a ministra zahraničních věcí a dále o Islámské bankovní konferenci v květnu 2012 rovněž v Praze. Obě akce uspořádala Mezinárodní obchodní komora v ČR ve spolupráci s Organizací islámské spolupráce. Prof. Mejstřík uvedl, že ČR je připravena spolupracovat s islámskými zeměmi, přičemž věnujeme dostatečnou péči rovněž specifikům islámského bankovnictví.

F.Remenec představil ve své prezentaci ČR jako ideální turistickou  a lázeňskou destinaci, kde se nachází 12 památek chráněných UNESCO. Zdůraznil, že ČR patří mezi 10 nejbezpečnějších destinací ve světě a současně je15. světovou destinací v oblasti kongresové turistiky. Ve své prezentaci zdůraznil existenci několika přímých letů ze SAE do ČR. Dále poukázal na kvalitní lázeňská zařízení v ČR, které patří mezi vyhledávané a oblíbené cílové destinace klientů z arabského poloostrova. Tito návštěvníci zůstávají v ČR nejdéle ze všech turistů přijíždějících do naší země, průměrně 21 dní.

Pan K.Blažek ve své prezentaci představil obchodní a investiční příležitosti pro emirátské podnikatele, informoval o základních exportních odvětvích a komoditách a identifikoval perspektivní obory pro vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi, jako jsou např. sklářský průmysl, cestovní ruch včetně zdravotní turistiky, high tech či mechanické strojírenství.

Na prezentaci se rovněž představili zástupci úspěšných českých firem působících na emirátském trhu, konkrétně Preciosa, Lasvit a cestovní kancelář Sinimar Tour. Vystoupil rovněž zástupce místní přepravní společnosti UASC (United Arab Shipping Company), která má svoji pobočku v ČR. Zástupci uvedených firem se rovněž podělili o své zkušenosti s podnikáním v SAE a také ČR, což bylo inspirativní pro účastníky semináře.

Prezentace se zúčastnil na pozvání ZÚ rovněž pan David Brož, viceprezident společnosti Emirates Airlines. Jedná se o nejvýše postaveného českého občana v jedné z největších a nejvýznamnějších leteckých společností současnosti, která zaměstnává přes 60 tis. lidí a zajišťuje přímé letecké spojení z Dubaje do všech kontinentů světa.

Závěrem se podařilo ZÚ ve spolupráci s DCCI, Emirates Airlines, agenturou CzechTourism a společnostmi Lasvit a Preciosa uspořádat tombolu. Hlavní cenou byly 2 zpáteční letenky z Dubaje do Prahy se společností Emirates Airlines (cenu předávali zástupci zmíněné společnosti) a poukaz na týdenní pobyt pro 2 osoby v lázních Bělohrad (předával zástupce CzechTourismu). Jako druhou cenu získal šťastný výherce exkluzivní skleněný talíř s arabskými motivy od společnosti Preciosa a třetí cenou byla skleněná váza od firmy Lasvit.

V bloku Q and A padaly dotazy k investičním podmínkám v ČR, konkrétní zájem o investici, případně přesunutí výroby projevila firma v oblasti IT.

Před zahájením prezentace došlo k setkání vedení české delegace (VŘ SEK I.Jukl, VZÚ J.Ludva a prezident Mezinárodní obchodní komory v ČR Prof.M.Mejstřík s nejvyšším vedením dubajské obchodní a průmyslové komory – prezidentem  Abdul Rahman Saif Al Ghurair(em) a generálním ředitelem Hamad Baumim(em). Diskutovány byly otázky vzájemné spolupráce, konkrétně podnikatelská mise dubajské komory do ČR ve druhé polovině 2013.

 

5. února: Abú Dhabí

Dne 5.2.2013 se uskutečnilo jednání VŘ SEK Ing. I.Jukla, MBA s generálním ředitelem Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry (ADCCI) panem Mohamed H. A. Muhairi(m), dále jen (DG).

Za ADCCI se jednání dále zúčastnili:  

Mohamed A. Al Neaimi, Executive Director of Communication & Business Sector

Omar Salih Wahbi , Chief Office in-Charge – Trade Delegations

Za ČR se dále jednání zúčastnili:

Prof. Michal Mejstřík, Prezident Mezinárodní obchodní komory v ČR (MM)

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice ČR

Tomáš Kuchta – Ř ODEV

Jaroslav Ludva – VZÚ (JL)

Petr Darmovzal - DEK

VŘ SEK a MM informovali o prezentaci „Country Focus Briefing Czech Republic“, kterou jsme uspořádali 4.2.2013 na dubajské obchodní a průmyslové komoře. MM rovněž zmínil ČSA, které ve spolupráci s Etihadem provozují přímé letecké spojení z Abú Dhabí do Prahy. Současně zdůraznil vysokou kvalitu výrobků českých firem, které na trhu SAE úspěšně působí, zejména Lasvit a Preciosu a jejich reference z prestižních adres v Abú Dhabí, jako je např. Emirates Palace či Etihad Towers. Zmínil rovněž špičkovou kvalitu českých výrobků v technologiích high tech, jako jsou např. antivirové programy. ČR patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů s počtem vyrobených kusů na 1 obyvatele.  Informoval rovněž 
o konferenci „East-West Business Forum“, která se uskutečnila v září 2012 v Praze pod záštitou premiéra a ministra zahraničních věcí ČR a dále o Islámské bankovní konferenci v květnu 2012 rovněž v Praze. Obě akce uspořádala Mezinárodní obchodní komora v ČR ve spolupráci s Organizací islámské spolupráce. Prof. Mejstřík uvedl, že ČR je připravena spolupracovat s islámskými zeměmi, přičemž věnujeme dostatečnou péči rovněž specifikům islámského bankovnictví.

DG uvedl, že ADCCI má 90 tis. členů a vyhledává obchodní a investiční příležitosti pro místní obchodníky a investory. Informoval o stávajících a připravovaných ambiciózních projektech v emirátu Abú Dhabí, jako je např. nedávno otevřený nový přístav Khalifa Port v prosinci 2012 nebo projekt výstavby nového letiště v Abú Dhabí, který by měl být dokončen v roce 2017. Uvedl, že během následujících pěti let budou v Abú Dhabí realizovány investiční projekty (především do infrastruktury) v hodnotě 330 mld. USD. Výrazné zlepšení infrastruktury v Abú Dhabí by mělo přilákat další investory a obchodníky, kteří se v předchozím období orientovali především na emirát Dubaj a volné zóny Jebel Ali, Hamriyah a Ras Al Khaimah.  SAE patří k leaderům arabského regionu.

VŘ SEK uvedl, že české hospodářství má zdravé základy, stabilní bankovní sektor, přičemž zdůraznil nízkou zadluženost ČR (40localhost HDP oproti průměrnému 80localhost v zemích EU). Podtrhl roli výzkumu a vývoje, oblast zelených energií a jadernou energetiku, kde existují velmi dobré předpoklady pro úzkou spolupráci mezi oběma zeměmi, včetně vzájemné výměny zkušeností. SAE jsou jedinou arabskou zemí, které realizují projekt výstavby první jaderné elektrárny. První čtyři bloky s kapacitou 4 x 1400 MW by měly být dokončeny v roce 2017, hlavním dodavatelem je korejské konsorcium KEPCO. Na pravidelné konzultace do SAE přijíždí český velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost pan V.Bartuška.

JL uvedl, že náš ZÚ by rád uspořádal  na ADCCI obdobnou prezentaci, jako tomu bylo v případě „Country Focus Briefing Czech Republic 2013“ na dubajské obchodní komoře. Během zmíněné prezentace je možné představit obchodní a investiční příležitosti v České republice potenciálním obchodníkům a investorům v SAE. Vyjádřil přesvědčení, že SAE brzy otevřou svůj ZÚ v Praze, což by přispělo k dalšímu prohlubování vzájemné spolupráce v mnoha oblastech. Současně poděkoval za dosavadní velmi dobrou spolupráci s ADCCI a pochvalně se vyjádřil o vzájemných obchodních vztazích s tím, že SAE představují  pro ČR 3.-4. nejdůležitějšího obchodního partnera z mimoevropských zemí (po USA, ČLR, resp. Indii). Nicméně připomněl stále nedořešenou kauzu zmaření investice českého občana pana S. Zadeha  „Al Fajer Properties“. Přes opakovaná jednání ZÚ a představitelů vedení MZV ČR se prozatím nepodařilo obdržet stanovisko místní strany v této věci.

JL Rovněž uvítal spolupráci ADCCI a DCCI při organizování obchodních misí do zahraničí 
a v této souvislosti navrhl uspořádat společnou obchodní a podnikatelskou misi do ČR. Kromě spolupráce v obchodní oblasti se jako velmi zajímavá jeví oblast spolupráce v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Taková akce by výrazně přispěla k dalšímu prohlubování vzájemných hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.

Závěr ZÚ:

Výše uvedená prezentace jednoznačně splnila očekávání. Účastníci z místní strany hodnotili vysoce pozitivně obsah, zaměření i kvalitu všech prezentací. ČR tak byla představena přímo v srdci Dubaji – na DCCI, která  je nejvýznamnější a nejprestižnější obchodní a průmyslovou komorou v SAE. Ve svých řadách sdružuje 180 tisíc členů (v SAE je na rozdíl od ČR členství v obchodních komorách povinné). Pro ČR představují SAE 3.-4. nejdůležitějšího obchodního partnera z mimoevropských zemí (po USA, ČLR, resp. Indii). Lze říci, že prezentace byla významným impulzem k dalšímu prohlubování úspěšně započaté bilaterální spolupráce, přičemž prezentovala ČR jako dynamickou zemi,  atraktivního a spolehlivého obchodního a investičního partnera v srdci Evropy. Početná a vysoce kvalitní účast z české strany byla také jak nejvyššími představiteli DCCI, tak účastníky semináře, náležitě oceněna. Ve druhé polovině roku 2013 by jako follow up prezentace měla následovat obchodní mise dubajské komory do ČR.

Zdroj: ZÚ

Hodnotící formulář

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola