Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Dobré smlouvy ve výstavbě - jak se vyhnout sporům

 • Datum konání: 6.4.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 6.4.2017, 14:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Dobré smlouvy ve výstavbě - jak se vyhnout sporům

Určeno pro:

Seminář je především určen pro inženýry a další odborníky od investorů, bank, projektantů, konzultačních inženýrů, dodavatelských firem, pojišťoven, je určen též pro právníky a další poradce, kteří se podílejí na zadávání a realizaci stavebních zakázek v Česku a zahraničí.

Přednášející:

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA - je odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Stavební smluvní právo“ viz www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo a knihy „International Construction Contract Law“, vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

 • Příprava: určení metody dodávky a vhodné smlouvy - role investora a jeho poradce. Systematická příprava a spolupráce s poradci. Analýza zdrojů a vstupů. Analýza rizik. Analýza dodavatelské trhu – komunikace s trhem. Stanovení cílů projektu a priorit zákazníka. Řízení a odpovědnost v rámci přípravy. Zpracování harmonogramu přípravy. Komunikační strategie.
 • Koordinace a spolupráce dodavatelů: Koordinační dohoda (Interface Agreement) - role koordinovaných účastníků, koordinační výbor, závazek dobré víry, povinnost spolupracovat, činnosti vyžadující koordinaci, koordinace zpoždění a jiných odchylek, registr rizik – sledování hrozby odchylek, motivační bonusy – včasné dokončení, omezení odpovědnosti, vztah k hlavní smlouvě, řešení sporů, koordinační matice, rozpis milníků.
 • Integrace zhotovitele a projektanta. Design-Build – odpovědnost projektanta a riziko stavební společnosti. PPP – obvyklá alokace rizika (majetkové vypořádání, základová půda, projektování, financování, atd.).

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:15

 • Platformy pro spolupráci: BIM – spolupráce při projektování. Právní aspektům - role information managera - správce systému versus standardní nastavení v rámci systému řízení a správy zakázky, úprava smluvních standardů pro prostředí BIM - odpovědnost za projektovou dokumentaci a vstupní údaje apod., správa informací a další související témata od časového řízení, správy změn, měření, atd.
 • Vhodná smlouva a alokace rizika u veřejné zakázky: realizační odchylky zakázky od stavu v době uzavření smlouvy. Smlouva versus zákon o veřejných zakázkách. Vyhrazené automatické úpravy: Měření skutečně provedených prací, valorizace. Dodatečné práce: nutné změny díla (variace) a zlepšení (value engineering), nové práce, smluvní kompenzační mechanismy včetně prodloužení doby pro dokončení.
 • Pozitivní motivace - cílová cena (target price) a práce s rizikem, bonusy za včasné dokončení, klíčové indikátory výkonosti. Princip sdílení ztrát a zisku (Pain/Gain).

12:15 – 12:30 Občerstvení

12:30 - 14:00

 • Best practice. Metodiky prověřené praxe v Česku. Metodika pro finanční nároky (hodnota zpoždění a prodloužení, chování správce stavby, limitace odpovědnosti), Metodika pro správu změn (smluvní změnové procesy versus ZVZ), Metodika pro časové řízení (Požadavky na harmonogram (forma a obsah, postupy navrhování, plánování a dozorování), Kritická cesta, rezervy, vazby, Podrobnost harmonogramů, Vyhodnocení časových nároků (postup správce stavby a objednatele v kontextu standardu FIDIC), Vzory a manuály pro správce stavby, Standardy časového řízení, apod.
 • Standardizované smlouvy – FIDIC, Český standard pro výstavbu pozemních staveb a pro projektování pozemních staveb, NEC.
 • Zamezení sporům (Dispute avoidance). Mechanismy zamezení sporů – DAB (Rada pro rozhodování sporů) a další adjudikační postupy. DRB (Rada pro posouzení sporů) – expertní stanoviska v průběhu realizace. 

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.300,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy