Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, praxe, zkušenosti

 • Datum konání: 28.1.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 28.1.2019, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, praxe, zkušenosti
Praktický workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.

Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast přezkoumání dokumentů podle UCP 600 a ISBP 745 (mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů podle UCP 600).

Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty na dokumentární akreditivy – pracovníky z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami. Zde se předpokládá větší praktická zkušenost a znalost problematiky dokumentárních akreditivů.

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Ing. Radek Dobáš - vedoucí oddělení dokumentárních obchodů, Česká Spořitelna, a.s.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Novinky z posledních zasedání Bankovní komise

 • digitalizace trade finance, eUCP, eURC, nové platformy
 • poslední Názory Bankovní komise
 • Incoterms 2020 – úvodní informace
 • vztah dodacích podmínek a platebních podmínek

Přednášku vede Pavel Andrle

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Dokumentární akreditiv v praxi – problematické případy

 • zajímavé spory ve věci praxe dokumentárních akreditivů
 • vybrané DOCDEX cases
 • zajímavé praktické spory – soudní rozhodnutí ve věci akreditivní praxe
 • příklady, otázky a odpovědi

Přednášku vede Pavel Andrle

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Dokumentární akreditiv v praxi

 • změny ve SWIFTových zprávách v oblasti akreditivů
 • podmínky akreditivů – zajímavé příklady, problematické podmínky
 • přezkoumání dokumentů pod akreditivy – příklady z praxe
 • příklady, otázky a odpovědi

Přednášku vede Radek Dobáš

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 16:00 Přezkoumání dokumentů pod dokumentárními akreditivy

 • přezkoumání dokumentů v praxi
 • případová studie – kontrola dokumentů
 • příklady, otázky a odpovědi

Přednášku vede Radek Dobáš

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5%, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10%, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15%

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy