Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Dokumentární akreditivy v příkladech

 • Datum konání: 13.6.2022, 09:00
 • Datum ukončení: 13.6.2022, 16:00
 • Místo konání: Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Praha 1 - nové místo konání
Dokumentární akreditivy v příkladech
Workshop zaměřený na využití dokumentárních plateb v zahraničním obchodě.

Seminář se zaměří na problematiku využití dokumentárních dokumentárních akreditivů pro placení kupní ceny v zahraničním obchodě. Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

Účastníci semináře obdrží publikaci: “Dokumentární akreditiv v praxi (7. zcela přepracované a rozšířené vydání)“ v ceně semináře!

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

V případě nepříznivé epidemiologické situace, proběhne seminář formou on-line webináře prostřednictvím platformy Webex.

Vhodné pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

Bc.Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

08:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 - 10:30 Dokumentární akreditiv
 • hlavní prvky dokumentárních akreditivů
 • dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
 • dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
 • vztah dokumentárního akreditivu k podkladové (kupní) slově, především k obchodní (dodací) podmínce dle Incoterms 2020
 • klíčové dokumenty požadované v rámci akreditivů
 • příklady, otázky a odpovědi

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Dokumentární akreditiv
 • příkaz k vystavení dokumentárního akreditivu – příklady
 • dodací doložky a vhodná dokumentace prokazující její splnění ze strany vývozce
 • příklady, otázky a odpovědi

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:00 Dokumentární akreditiv
 • vývozní dokumentární akreditiv - příklady vhodných a nevhodných podmínek
 • problematika avizování, potvrzování akreditivů
 • různé formy použitelnosti akreditivů
 • příklady, otázky a odpovědi

14:00 - 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 15:15 Dokumentární akreditiv
 • případové studie - akreditivní podmínky pro různé obchodní situace
 • požadované dokumenty a jejich náležitosti ze strany vývozce
 • příklady, otázky a odpovědi
15:15 - 16:00 Dokumentární akreditiv
 • případové studie
 • časté nesrovnalosti v prezentacích - chyby v nejčastěji požadovaných dokumentech
 • problémy s úhradami pod akreditivy, jak postupovat v případě sporů, diskuse
 • příklady, otázky a odpovědi

16:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR - sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30 % dle příspěvkového řádu
Nečlen - sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem a e-mailem. V případadě zájmu o registraci více osob se na nás obraťte e-mailem (filipkova@icc-cr.cz).

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Těšíme se na Vás :)

Tento seminář můžeme zrealizovat i na míru přímo ve vaší společnosti! Kontaktujte nás pro více informací.

Cena

5.500,- Kč (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 727 913 390
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL