Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech

 • Datum konání: 29.5.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 29.5.2017, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech
Praktický seminář zaměřený na problematiku eliminace měnových rizik při přípravě významných exportních/importních kontraktů.

První část semináře poskytne přehled o faktorech v mezinárodní i domácí ekonomice, které budou podstatné pro rozhodování ČNB o ukončení kurzového závazku. Zároveň budou diskutovány dopady a příprava na opuštění kurzového závazku ČNB z pohledu nefinančních podniků. Druhá část semináře se zaměří na oblast řízení měnových rizik při přípravě mezinárodních kontraktů, především na problematiku cenových ujednání, kurzových doložek a eskalačních vzorců, která bude vysvětlena na praktickém příkladu.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen jak pro finanční ředitele, kteří mají na starosti řízení finančních rizik společnosti, tak i pro obchodní ředitele a další manažery firem, kteří mají odpovědnost za vyjednávání a uzavírání obchodních kontraktů v mezinárodním obchodu. Správné nastavení smluvních vztahů v této oblasti má často kritickou důležitost pro ziskovost a úspěšnou realizaci obchodních kontraktů.

Seminář není určen pro banky, finanční, poradenské a konzultační společnosti, organizace poskytující vzdělávání.

Přednášející:

doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. - ředitel sekce měnové, Česká národní banka

Mgr. Vít Lauer - řídící partner, FRSA Advisory specializující se na řízení finančních rizik s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v tomto oboru

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

 • Vývoj v zahraničních ekonomikách a jeho dopady na ČR
 • Prognóza domácího ekonomického vývoje
 • Opuštění kurzového závazku ČNB – kdy a jak?
 • Co tyto výhledy znamenají pro nefinanční podniky?

přednášku vede Tomáš Holub, Česká národní banka

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:30

 • Dopady směnných kurzů do výsledků mezinárodních kontraktů, modelový příklad
 • Co je a co není přirozené zajištění měnového rizika, modelové příklady
 • Eskalace exportní zakázky, případová studie

přednášku vede Vít Lauer, FRSA Advisory

Diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20 – 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

2.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy