Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Hospodářská soutěž v praxi

 • Datum konání: 27.2.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 27.2.2017, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Hospodářská soutěž v praxi
REGISTRACE NA SEMINÁŘ STÁLE OTEVŘENA.
Praktický workshop zaměřený na soutěžněprávní limity jednání s konkurenty, dodavateli a zákazníky.

Seminář se zaměří na problematiku soutěžního práva, které stanoví limity jednání soutěžitelů v celé řadě oblastí. Především v důsledku hrozby vysokých pokut, je důležité, aby se soutěžitelé ve styku se svými konkurenty vyvarovali kartelových a jiných protisoutěžních dohod. Podobně je potřeba znát soutěžněprávně přípustné způsoby jednání při uzavírání smluv s dodavateli a zákazníky. Znalost soutěžního práva však poskytuje soutěžitelům také nástroje, jak při smluvních vyjednáváních dosáhnout svých cílů.

Seminář se nebude zabývat otázkami nekalé soutěže.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti obchodu; tj. prodeje zboží, služeb, dodávek, apod. Důležitá je znalost soutěžního práva i pro zaměstnance na pozici compliance officer a pro podnikové právníky. Především zaměstnanci, kteří pravidelně přichází do styku s konkurencí, by měli znát pravidla pro správné jednání v souladu se soutěžním právem.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Vhodné zejména pro:

 • vedoucí pracovníky obchodních firem;
 • pracovníky v oblasti obchodu, prodeje;
 • podnikové právníky a advokáty;
 • zaměstnance na pozici compliance officer;
 • zaměstnance, kteří se účastní zasedání profesních nebo zájmových sdružení

Přednášející:

JUDr. Kateřina Schenková, LL.M - advokátka Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Kartelové dohody
 • úvod do problematiky – kartelové dohody
 • výměna informací
 • výměna informací - diskuse

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Vertikální dohody a zneužití dominantního postavení
 • zákaz určení cen pro další prodej
 • vybrané otázky distribuce (exkluzivní a selektivní distribuce, internetový prodej)
 • zneužití dominantního postavení

12:00 - 13:00

Vymáhání soutěžního práva a místní šetření (dawn raid) ÚOHS
 • diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

 

Cena

2.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • Kinstellar
 • GoPay
 • MasterCard
 • Visa
 • eBSI Export Academy