Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Hospodářská soutěž v praxi

 • Datum konání: 27.2.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 27.2.2017, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Hospodářská soutěž v praxi
Praktický workshop zaměřený na soutěžněprávní limity jednání s konkurenty, dodavateli a zákazníky.

Seminář se zaměří na problematiku soutěžního práva, které stanoví limity jednání soutěžitelů v celé řadě oblastí. Především v důsledku hrozby vysokých pokut, je důležité, aby se soutěžitelé ve styku se svými konkurenty vyvarovali kartelových a jiných protisoutěžních dohod. Podobně je potřeba znát soutěžněprávně přípustné způsoby jednání při uzavírání smluv s dodavateli a zákazníky. Znalost soutěžního práva však poskytuje soutěžitelům také nástroje, jak při smluvních vyjednáváních dosáhnout svých cílů.

Seminář se nebude zabývat otázkami nekalé soutěže.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti obchodu; tj. prodeje zboží, služeb, dodávek, apod. Důležitá je znalost soutěžního práva i pro zaměstnance na pozici compliance officer a pro podnikové právníky. Především zaměstnanci, kteří pravidelně přichází do styku s konkurencí, by měli znát pravidla pro správné jednání v souladu se soutěžním právem.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Vhodné zejména pro:

 • vedoucí pracovníky obchodních firem;
 • pracovníky v oblasti obchodu, prodeje;
 • podnikové právníky a advokáty;
 • zaměstnance na pozici compliance officer;
 • zaměstnance, kteří se účastní zasedání profesních nebo zájmových sdružení

Přednášející:

JUDr. Kateřina Schenková, LL.M - advokátka Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Kartelové dohody
 • úvod do problematiky – kartelové dohody
 • výměna informací
 • výměna informací - diskuse

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Vertikální dohody a zneužití dominantního postavení
 • zákaz určení cen pro další prodej
 • vybrané otázky distribuce (exkluzivní a selektivní distribuce, internetový prodej)
 • zneužití dominantního postavení

12:00 - 13:00

Vymáhání soutěžního práva a místní šetření (dawn raid) ÚOHS
 • diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

 

Cena

2.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy