Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Modelové smlouvy ICC a jejich využití v obchodní praxi

 • Datum konání: 30.10.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 30.10.2017, 15:30
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Modelové smlouvy ICC a jejich využití v obchodní praxi
REGISTRACE NA SEMINÁŘ STÁLE OTEVŘENA.
Modelové smlouvy ICC – nástroj k sestavení kvalitní a vyvážené smlouvy.
Seminář je zaměřen na praktické použití modelových smluv vydávaných ICC.

Určeno pro:

Seminář je především určen pro odborníky, kteří na straně objednatele – veřejného zadavatele anebo na straně dodavatele připravují smluvní dokumenty a odpovídají za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy včetně Zákona o veřejných zakázkách. Seminář je vhodný pro pracovníky z útvarů nákupu, prodeje, investic a technického rozvoje, kteří zajišťují dílčí a poddodavatelské smlouvy. Seminář je též vhodný pro firemní právníky, pracovníky finančních útvarů, konzultanty a poradce v oblasti investičních projektů i pro bankovní experty z oblasti projektového a exportního financování, pojišťovací makléře a další zájemce.

Přednášející:

JUDr. Milan Kohout

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace:

 • Příprava, oponentura a vyjednávání smluv na dodávky investičních celků (EPC, SOD, FIDIC)
 • Poradenství při podnikání v rusky mluvících zemích a zemích CEE
 • Financování projektů, bankovní záruky, pojišťování rizik
 • Duševní vlastnictví a nové technologie
 • Právo společností, konsorciální smlouvy
 • Zadávání veřejných zakázek, PPP a EU fondy, nabídky do tendrů
 • Lektor ICC se zaměřením na mezinárodní obchodní vztahy
 • Člen Dozorčí rady Národního výboru ICC 

Program:

 • Využití mezinárodních modelových smluv z pohledu českého práva – výhody a omezení
 • Modelové smlouvy ICC – smlouva o dílo, kupní smlouva, konsorciální smlouva, ….
 • Podmínky pro správné použití modelových smluv ICC – stanovení cílů, příprava podkladů, organizační opatření, risk management.
 • Výklad klíčových smluvních ustanovení modelové smlouvy a způsob jejich doplnění a využití. Výklad bude doprovázen presentací anglického textu modelové smlouvy.
 • Distribuce rizik, pojištění, řešení sporů, volba práva

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :-)

Cena

3.800,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy