Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Modelové smlouvy podle FIDIC

 • Datum konání: 13.10.2015, 09:00
 • Datum ukončení: 13.10.2015, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Freyova 27, Praha 9 - Vysočany
Modelové smlouvy podle FIDIC
Seminář je zaměřen na problematiku praktického využití modelových smluv o dílo dle FIDIC s ohledem na úpravu smlouvy o dílo v NOZ a na požadavky zákona o veřejných zakázkách, především v souvislosti s projekty v oblasti stavebnictví a projekty na dodávku technologických celků (EPC).

Účastníci semináře obdrží komentované znění Červené a Žluté knihy FIDIC v hodnotě 1.500,- Kč v ceně kurzovného!

Určeno pro:

Seminář je především určen pro odborníky firem - z útvarů technického rozvoje, investic, apod. pro právníky, kteří se podílejí na zadávání zakázek na projekty realizované na základě smluv o dílo, a zvažují standardizaci zadávacího řízení i s využitím modelových smluv FIDIC.

Seminář je rovněž určen pro pracovníky obchodních útvarů, finančních útvarů, techniky a právníky, kteří připravují tendrové nabídky na projekty, kde zadavatel ve výběrovém řízení předložil, jako návrh EPC kontraktu smlouvu o dílo dle modelů FIDIC.

Seminář je též vhodný pro firemní právníky, konzultanty a poradce v oblasti investičních projektů i pro bankovní experty, zajišťující financování takových projektů, pojišťovací makléře, zajišťující pojištění rizik investičních projektů a další zájemce. Účastníci semináře se seznámí s praktickým využitím modelových smluv FIDIC, eliminací možných chyb a nedostatků.

Přednášející:

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA - je odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Stavební smluvní právo“ viz www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo a knihy „International Construction Contract Law“, vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell. Spolupracoval na ní s více než 40 inženýry a právníky ze všech kontinentů, kteří jednotlivá témata doplnili případovými studiemi, názory a zkušenostmi. Kniha obsahuje velké množství judikátů, vzorové dopisy, 10-ti jazyčný slovník a řeší všechna důležitá témata od standardních metod dodávky, mezinárodního obchodu, risk managementu, EPC, ceny, času a změn díla, claimů, řešení sporů a vzorových smluv, FIDIC, pojištění, zajištění a mnoho dalších. Detaily viz: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118717902.html 

JUDr. Milan Kohout

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace:

 • Příprava, oponentura a vyjednávání smluv na dodávky investičních celků (EPC, SOD, FIDIC)
 • Poradenství při podnikání v rusky mluvících zemích a zemích CEE
 • Financování projektů, bankovní záruky, pojišťování rizik
 • Duševní vlastnictví a nové technologie
 • Právo společností, konsorciální smlouvy
 • Zadávání veřejných zakázek, PPP a EU fondy, nabídky do tendrů

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Zkušenosti s použitím vzorových smluv FIDIC v praxi
 • Použití Červené a Žluté knihy FIDIC (1999) ve střední a východní Evropě
 • Základní mechanismy smlouvy podle FIDIC v praxi (cena, čas, změny, claimy a řešení sporů)

Přednáší: Lukáš Klee

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:15

Zkušenosti s použitím vzorových smluv FIDIC v praxi
 • Design-Build podle FIDIC
 • Nevhodné deformace a jejich následky

Přednáší: Lukáš Klee

12:15 - 13:15 Občerstvení

13:15 - 14:30

Nový občanský zákoník a modelové smlouvy FIDIC
 • Uzavření smlouvy o dílo s využitím modelových smluv FIDIC
 • Rizika a výhody modelových smluv FIDIC
 • Diskuse 

Přednáší: Milan Kohout

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu / čaj

14:50 - 16:00

Zkušenosti s využitím modelových smluv podle FIDIC v praxi
 • Smlouvy podle jednotlivých typů smluv FIDIC
 • Zadání zakázky s využitím SoD dle Silver Book FIDIC
 • Diskuse 

Přednáší: Milan Kohout

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

Cena

4.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy