Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery

 • Datum konání: 11.12.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 11.12.2017, 14:30
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Odpovědnost za porušení smlouvy ve smlouvách se zahraničními partnery
Uzavíráte smlouvy se zahraničními partnery a zajímá Vás, co můžete požadovat v případě jejího porušení? Věděli jste, že např. sjednání smluvní pokuty je dle některých právních řádů neplatné? Jak můžete co nejlépe chránit svou pozici? A jak správně naformulovat některé smluvní doložky?

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a praktické znalosti a základní přehled o odpovědnosti za porušení smlouvy o dodání zboží nebo realizací díla, které byly uzavřeny se zahraničními partnery. Jedná se zejména o odpovědnost za vadné plnění (odpovědnost za vady, záruku), ale také o možnost požadovat při porušení smlouvy např. náhradu škody nebo smluvní pokutu. Seminář se zaměří mimo jiné na to, jak naformulovat smlouvu, aby byla co nejvíce chráněna pozice vaší společnosti, a budou doporučena konkrétní znění smluvních doložek.

Určeno pro:

Seminář je určen především pro podnikové právníky, advokáty, zaměstnance společností obchodujících se zahraničím, kteří uzavírají smlouvy se zahraničními partnery, výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků.

Přednášející:

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát - lektor ICC ČR, absolvent PF MU Brno se specializací na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla.

Program:

 • Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem

        - Jakým právem se tato smlouva řídí

        - Co ve smlouvě nezapomenout upravit, aby byla co nejvíce chráněna pozice vaší společnosti

 • Odpovědnost za vady a záruky ve smlouvách se zahraničními partnery

        - Rozdíl mezi odpovědností za vady a zárukou

        - Doporučení pro smluvní úpravu

 • Porušení smlouvy a důsledky porušení smlouvy
 • Smluvní pokuta a její (ne)platnost v některých právních řádech
 • Koncept liquidated damages, jak může nahradit smluvní pokutu a jak jej správně upravit do smlouvy
 • Náhrada škody a její pojetí v některých právních řádech

        - Možnost limitace a vyloučení odpovědnosti za škodu

        - Koncept mutual hold harmless (jako jiné pojetí náhrady škody

 • Letter of intent, Memorandum of understanding a jejich přínos pro transakce, jejich rizika
 • Předsmluvní odpovědnost

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.700,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy