Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) ve vztahu na zahraniční platební styk a financování obchodu - aktuální informace z praxe, zkušenosti

 • Datum konání: 7.6.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 7.6.2017, 16:30
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) ve vztahu na zahraniční platební styk a financování obchodu - aktuální informace z praxe, zkušenosti
Praktický workshop zaměřený na problematiku prevence finanční kriminality v oblasti trade finance.

Odborný seminář je zaměřený na právní problematiku opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a na problematiku mezinárodních sankcí, a to především ve vztahu na poskytování finančních služeb z pohledu bank a jejich klientů. Důraz bude kladen na problematiku financování zahraničního platebního styku a financování. Seminář poskytne mnoho praktických informací a příkladů, jeho cílem je poskytnout zejména praktické znalosti a zkušenosti s realizací příslušných opatření v praxi českých bank a dalších poskytovatelů finančních služeb.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty korporátního financování, zejména financování zahraničního obchodu ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami, apod.

Přednášející:

Mgr. Jaromír Šimek - AML Specialist Compliance & AML, Sberbank CZ, a.s.

Mgr. Jiří Tvrdý - zástupce ředitele Finančního analytického úřadu

Mgr. Petr Korbáš - vrchní rada Finančního analytického úřadu

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Problematika potírání praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu banky, rozsah, postupy
 • Problematika z pohledu trade finance
 • Praktická aplikace opatření AML, CTF v praxi bank

Přednášku vede Jaromír Šimek

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Realizace opatření AML, CTF v praxi českých subjektů, zejména finančních organizací jako jsou banky a pojišťovny 
 • Zhodnocení zkušeností s novelou AML zákona
 • Aktuální vývoj související legislativy v ČR a EU
 • Vztah AML zákon a opatření k uplatňování mezinárodních sankcí
 • Příklady z praxe, diskuse

Přednášku vede Jiří Tvrdý

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:30

Mezinárodní sankce a jejich dopad na bankovní operace, zejména na platební styk a produkty financování zahraničního obchodu
 • Mezinárodní sankce OSN a EU
 • Současný stav a aktuální problémy mezinárodních sankcí

Přednášku vede Petr Korbáš

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu / čaj

14:50 - 16:30

Zkušenosti s uplatňováním legislativy na potírání praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu banky
 • Zkušenosti s uplatňováním sankcí
 • Příklady, diskuse

Přednášku vede Jaromír Šimek

16:30 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

4.500,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy