Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Právo doménových jmen a doménové spory

 • Datum konání: 25.3.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 25.3.2019, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Právo doménových jmen a doménové spory
Praktický workshop zaměřený na praktické otázky týkající se práva doménových jmen a sporů o doménová jména.

Seminář se zaměří na oblast registrace doménových jmen a doménových sporů a to nejen u soudů, ale zejména v rámci jednotlivých platforem pro jejich alternativních řešení, jako jsou zejména UDRP, .eu ADR a .cz ADR.

Důraz bude kladen na porozumění problematice správné politiky registrace doménových jmen, strategie vymáhání práv k doménovým jménům a otázek kolize doménových jmen s ostatními právy duševního a průmyslového vlastnictví, jako je zejména autorské právo, ochranné známky, či práva k obchodní firmě.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti práva duševního a průmyslového vlastnictví, ať již se jedná o advokáty, či interní právní specialisty ve firmách. Stejně tak je ale seminář určen i pro marketingové, obchodní a produktové odborníky, kteří registraci doménových jmen využívají při propagaci svých výrobků či značek.

Ve firmách, kde ochrana duševního vlastnictví hraje zásadní roli je správná politika registrace doménových jmen a vymáhání práv k nim často klíčovou záležitostí. Vzhledem k tomu, že drtivá většina sporů o doménová jména v současné době neprobíhá u soudů, ale dochází k využití některé z platforem alternativního řešení sporů, bude v semináři kladen velký důraz na zkušenosti právě s těmito platformami.

Vhodné zejména pro:

 • Advokáty či interní právníky zabývající se ochranou práv duševního a průmyslového vlastnictví;
 • Pracovníky v oblasti obchodu, prodeje a marketingu;

Přednášející:

Michal Matějka – partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Michal Matějka se v současné době zabývá různými projekty v oblasti obchodního práva, práva informačních technologií a práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práv k doménovým jménům, softwarového pirátství, outsourcingu informačních technologií a integrace systémů informačních technologií.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Registrace doménových jmen

 • úvod do problematiky
 • pravidla registrace
 • strategie při registraci doménových jmen

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Doménové spory

 • úvod do problematiky
 • kolize doménových jmen s ostatními právy na označení
 • řešení sporů o doménová jména u soudů, v UDRP, .eu ADR a .cz ADR

12:00 - 13:00 Případové studie

 • diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.000,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola