Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Volba práva a volba fóra v mezinárodní právní praxi

 • Datum konání: 25.2.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 25.2.2019, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Volba práva a volba fóra v mezinárodní právní praxi
Praktický workshop zaměřený na volbu práva a fóra v zahraničních kontraktech.

Seminář se zaměří na oblast přípravy nových smluvních dokumentů, úpravy stávajících smluv, zejména všeobecně používaných a též posuzování již existujících ujednání s ohledem na případné spory a jejich řešení.

Důraz bude kladen na porozumění problematice správné volby práva, základních výchozích podmínek a správné volby s ohledem na praktičnost a vymahatelnost případných pohledávek. Obdobně budou účastníci semináře seznámeni s problematikou volby fóra, výchozími právními úpravami, možnostmi a jejich výhodami či nevýhodami.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti mezinárodního obchodu; tj. prodeje zboží, služeb, dodávek, investic, apod. s mezinárodním prvkem. U mezinárodních smluvních vztahů má správná volba rozhodného práva a fóra, tj. soudu či rozhodčího soudu kritickou důležitost. Mnohé spory jsou velice problematicky řešitelné, a to díky nevhodné volbě práva či vymahatelnosti rozhodnutí, a to na základě nevyhovující volby fóra. Bezpochyby se jedná o oblast značně komplikovanou, kde hrají velkou roli nejenom znalosti z příslušné oblasti práva, ale i praktické zkušenosti s řešením sporů a vymahatelností rozhodnutí.

Vhodné zejména pro:

 • vedoucí pracovníky obchodních firem;
 • pracovníky v oblasti obchodu, prodeje;
 • podnikové právníky a advokáty;
 • specialisty z dalších oblastí byznysu s mezinárodním prvkem, např. dopravce, zasílatele, pojišťovny, banky, konzultanty, studenty právních a obchodních oborů, apod.

Přednášející:

Michal Matějka – partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Michal Matějka se v současné době zabývá různými projekty v oblasti obchodního práva, práva informačních technologií a práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práv k doménovým jménům, softwarového pirátství, outsourcingu informačních technologií a integrace systémů informačních technologií.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Volba rozhodného práva

 • úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu práva
 • volba práva – meze volby, do's and don'ts
 • volba práva – případové studie a diskuse

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00 Volba fóra

 • úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu fóra
 • volba fóra – meze volby, do's and don’ts
 • volba práva – případové studie a diskuse

12:00 - 13:00 Příprava nových smluv, lokalizace smluvních dokumentů, posuzování již existujících ujednání

 • diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.000,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz