Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Volba práva a volba fóra v právní praxi

 • Datum konání: 3.4.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 3.4.2017, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Volba práva a volba fóra v právní praxi
Praktický workshop zaměřený na volbu práva a fóra v zahraničních kontraktech.

Seminář se zaměří na oblast přípravy nových smluvních dokumentů, úpravy stávajících smluv, zejména všeobecně používaných a též posuzování již existujících ujednání s ohledem na případné spory a jejich řešení.

Důraz bude kladen na porozumění problematice správné volby práva, základních výchozích podmínek a správné volby s ohledem na praktičnost a vymahatelnost případných pohledávek. Obdobně budou účastníci semináře seznámeni s problematikou volby fóra, výchozími právními úpravami, možnostmi a jejich výhodami či nevýhodami.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti mezinárodního obchodu; tj. prodeje zboží, služeb, dodávek, investic, apod. s mezinárodním prvkem. U mezinárodních smluvních vztahů má správná volba rozhodného práva a fóra, tj. soudu či rozhodčího soudu kritickou důležitost. Mnohé spory jsou velice problematicky řešitelné, a to díky nevhodné volbě práva či vymahatelnosti rozhodnutí, a to na základě nevyhovující volby fóra. Bezpochyby se jedná o oblast značně komplikovanou, kde hrají velkou roli nejenom znalosti z příslušné oblasti práva, ale i praktické zkušenosti s řešením sporů a vymahatelností rozhodnutí.

Vhodné zejména pro:

 • vedoucí pracovníky obchodních firem;
 • pracovníky v oblasti obchodu, prodeje;
 • podnikové právníky a advokáty;
 • specialisty z dalších oblastí byznysu s mezinárodním prvkem, např. dopravce, zasílatele, pojišťovny, banky, konzultanty, studenty právních a obchodních oborů, apod.

Přednášející:

JUDr. Ing. Michal Matějka - advokát Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář

Michal Matějka je vedoucím skupiny pražské kanceláře Baker & McKenzie zabývající se smluvním obchodním právem a mezinárodním obchodem. V pražské kanceláři Baker & McKenzie pracuje od roku 2001. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Michal Matějka se v současné době zabývá různými projekty v oblasti obchodního práva, práva informačních technologií a práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práv k doménovým jménům, softwarového pirátství, outsourcingu informačních technologií a integrace systémů informačních technologií.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Volba rozhodného práva
 • úvod do problematiky - výchozí podmínky pro volbu práva
 • volba práva - meze volby
 • volba práva - diskuse

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Volba fóra
 • úvod do problematiky - výchozí podmínky pro volbu fóra
 • volba fóra - meze volby
 • volba práva - diskuse

12:00 - 13:00

Příprava nových smluv, lokalizace smluvních dokumentů, posuzování již existujících ujednání
 • diskuse

13:00 Závěr semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

Cena

2.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Registrační formulář

  Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy