Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Záruky na první požádání v mezinárodní standardní praxi, Záruky podle mezinárodních pravidel ICC URDG 758

  • Datum konání: 16.2.2015, 09:00
  • Datum ukončení: 2.3.2015, 17:00
  • Místo konání: ICC ČR, Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany
Záruky na první požádání v mezinárodní standardní praxi, Záruky podle mezinárodních pravidel ICC URDG 758

Podrobný seminář, který velmi poslouží případným zájemcům o získání mezinárodní kvalifikace CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees).

Dvoudenní seminář s testem - 16. 2. a 2. 3. 2015 !

Prezentace a materiály budou v anglickém jazyce, přednášky v českém jazyce.

Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání UDRG 758 (revize 2010)" !

Obsah:

Seminář se zaměří na abstraktní záruky podle pravidel ICC – UDRG 758. Předmět semináře budou i zahraniční záruky, včetně záruk nepřímých, hlavní principy pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (UDRG 758), zkušenosti s využitím těchto pravidel v praxi atd.

Jedná se o velmi podrobný seminář, který bude též sloužit pro získání potřebných znalostí, nutných k úspěšnému složení zkoušky za účelem získání mezinárodního certifikátu – CSDG, který poskytuje IFS (Institute of Financial Services) University Colleage ve spolupráci s ICC.

Seminář je složen ze dvou dní. První den představuje podrobný seminář zaměřený na URDG 758 a další aspekty mezinárodní praxe v oblasti záruk na požádání. Druhý den proběhnou diskuse nad některými testovými otázkami a dále zkušební test, který odráží náročnost „skutečného“ testu pro získání certifikátu CSDG. Úspěšný absolvent získá certifikát ICC ČR.

Přednášky budou v českém jazyce, nicméně materiály budou v angličtině.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. specialistům v oblasti záruk, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstanci firem využívajících bankovní záruky ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Přednášející a panelisté:

Ing. Zuzana Rollová - specialista na bankovní záruky s dlouhodobou bankovní zkušeností

Bc. Pavel Andrle - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

1. den semináře – 16. února 2015

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

What is a demand guarantee?
  • The independence of the demand guarantee
  • What is a counter-guarantee?
  • Demand guarantees and standby letters of credit rules
  • The contractual nature of the URDG and its practical consequences
  • Using the URDG 758: advantages to all parties
  • The UCP and demand guarantees
  • ISP and demand guarantees
  • Demand guarantees and the UN Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu / čaj

10:50 - 12:00

Drafting a demand guarantee
  • Drafting a demand guarantee without incorporating URDG
  • Issuing a demand guarantee
  • Advising of guarantee

12:00 - 12:45 Občerstvení

12:45 – 14:00

Amending a demand guarantee
  • When is an amendment binding?
  • Amendment of amount of guarantee
  • Transfer of guarantees
  • Assignment of proceeds as distinguished from transfer

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu / čaj

14:15 - 15:30

Presentations under demand guarantees
  • Making a presentation
  • Incomplete presentation
  • Electronic presentations
  • Language of presented documents
  • Statement of breach in Article 15(a) of URDG
  • Partial demand and multiple demands – rejection of demand
Examination of presentations
  • Definition of ‘complying presentation’ in the URDG
  • International standard demand guarantee practice
  • Non-documentary conditions
  • Complying demands and excessive demands
  • Standard of care of examination
  • Time for examination of a demand
  • Non-complying demand
  • The content of the notice of rejection
  • Time within which the notice of rejection is to be sent
  • The preclusion rule
  • Return of documents

15:30 – 15:45 Přestávka na kávu / čaj

15:45 - 17:00

Payment
  • Payment requirements
  • Place for payment
  • Transmission of copies of complying demands
  • Currency of payment issues
  • Extend or pay
Termination of guarantees
  • Force majeure, Fraud

17:00 Závěr 1. dne semináře

 

2. den semináře – 2. března 2015

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 10:00

Záruky na požádání – URDG 758
  • Diskuse na některými otázkami
  • Dotazy z publika

10:00 - 10:20 Přestávka na kávu / čaj

10:20 - 13:30

Test – zkušební test podle nároků CSDG
  • Modul 1
  • Modul 2

13:30 - 14:30 Občerstvení

14:30 – 15:00

Diskuse na testovými otázkami a správnými odpověďmi

15:00 – 15:20 Přestávka na kávu / čaj

15:20 - 16:00

Vyhodnocení testu – předání certifikátů 

16:00 Závěr 2. dne semináře

 

Slevový program:

Člen ICC ČR: sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen: sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení v rámci dopolední, obědové a odpoledních přestávek.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás !

Cena

5.000,- (vč. DPH)

Kontakt

  • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
  • Telefon na pořadatele: 257 217 744
  • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

  • EurAcitv
  • SPCR
  • Hospodářská komora ČR
  • SME Union Czech Republic
  • Celní správa
  • Czech Trade
  • BusinessInfo.cz
  • SSL
  • Asociace exportérů
  • KZPS
  • eBSI Export Academy