Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Tiskové zprávy

Vydání nových pravidel INCOTERMS®2020

 • Publikováno: 24.6.2019
Vydání nových pravidel INCOTERMS®2020

ICC logo 2.jpg

Tisková zpráva 24. června 2019 
Zdroj: Původní zpráva sekretariátu ICC ČR
Kontakt: www.icc-cr.cz, tel. + 420 257 217 744

Nové vydání pravidel INCOTERMS® 2020

Mezinárodní obchodní komora (ICC) připravila pravidelnou revizi pravidel INCOTERMS® 2020. Revize je účinná od roku 2020. Text pravidel INCOTERMS® 2020 v anglickém jazyce a národních jazycích je publikován od září 2019. Od stejného data pořádá Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC ČR) semináře.

Semináře obsahují podrobný výčet všech pravidel s důrazem na změny oproti znění z roku 2010. Nechybí praktické ukázky použitelnosti jednotlivých podmínek, a dále i jejich vztah a vliv na podmínky platební, přepravní a pojistné.

Semináře jsou určeny nejširší veřejnosti jak z vývozních či dovozních oddělení firem, logistických, dopravních a zasílatelských firem, zaměstnancům bank, pojišťoven i celních deklarací, studentům i státním úředníkům.

Semináře jsou rozděleny do dvou úrovní:

 • seminář „komplexní“ pro zájemce s minimální či žádnou předchozí znalostí podmínek
 • seminář „srovnávací“ pro účastníky již znalé základní problematiky a požadující „pouze“ vysvětlení změn

Semináře vedou certifikovaní lektoři ICC se zkušenostmi z přepravní praxe. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že označení INCOTERMS, INCOTERMS® 2010 nebo INCOTERMS® 2020 jsou ochranné známky vlastněné ICC. Vlastní pravidla jsou potom autorské dílo ICC. Bez svolení ICC nebo ICC ČR nesmí nikdo zejména tyto ochranné známky používat, nesmí publikovat text pravidel, nesmí se vydávat za lektora ICC, atp. V České republice se bohužel opakovaně setkáváme s případy zneužití našich ochranných známek i vlastního obsahu pravidel INCOTERMS. ICC a ICC ČR již několik let pořádá semináře INCOTERMS pouze svými interními lektory. V současné době jsme neudělili platný souhlas k užívání výše uvedených ochranných známek ani užití textu pravidel INCOTRERMS třetím osobám.

Podrobné informace k pravidlům INCOTERMS® 2020 naleznete zde.

Promo materiály k INCOTERMS® 2020 (publikace, wallchart a kapesní průvodce) k odjednání zde.

O našich seminářích se dozvíte více zde.

 

Certifikovaní lektoři ICC ČR:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra logistiky

Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)

Přehled všech certifikovaných lektorů naleznete zde.

Podmínky pro zájemce o zkoušku certifikovaného lektora INCOTERMS® 2020 zde.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola