Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Témata a komise ICC

Bankovní komise

 • Publikováno: 1.1.2022
Bankovní komise

Hlavní náplní Bankovní komise je působit jako globální fórum a vytvářet pravidla pro bankovnictví se zvláštním důrazem na financování mezinárodního obchodu.

Projekty bankovní komise na rok 2022:

 • připravovat odborné semináře k problematice záruk na požádání, dokumentárních akreditivů a supply chain finance,
 • propagovat a vysvětlovat nový dokument bankovní komise ohledně mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání: ISDGP,
 • zabývat se problematikou digitalizace trade finance, např. možnostmi využití DLT technologií, digitalizace dispozičních dokumentů (B/L), apod.,
 • uspořádat další ročník mezinárodní konference „Trade Finance Conference Prague 2022“,
 • sledovat implementaci kapitálových požadavků rámce BASEL III pro oblast financování obchodu,
 • poskytovat včasné zprávy a analýzy trhů (včetně globálních průzkumů ICC či registru financování obchodu ICC) s cílem podpořit přínosy ICC v oblasti financování obchodu,
 • účastnit se pravidelných zasedání bankovní komise,
 • angažovat se v aktivitách bankovní komise v oblasti služeb spojených s platbami po dodání zboží (receivable finance, supply chain finance, payables finance),
 • přispívat k mezinárodní prevenci a potírání praní špinavých peněz, financování terorismu a porušování sankčních režimů,
 • propagovat publikace ICC v oblasti trade finance.
Předsedkyně:

Ing. Monika Houštecká, ředitelka financování obchodu, Česká spořitelna, a.s.

Tajemník:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. (andrle@icc-cr.cz), poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Členové komise:

Citibank Europe plc – organizační složka

zastoupená Martinem Grochalem, Trade Head for Czech ad Slovakia

Česká bankovní asociace Praha

zastoupená Ing. Pavlem Štěpánkem, výkonným ředitelem a Petrem Procházkou, odborným gestorem ČBA Komise pro exportní financování

Česká exportní banka, a.s.

zastoupená Ing. Michalem Nejedlým, Ph.D., ředitelem odboru Trade Finance a Ing. Františkem Šindlerem, senior relationship managerem

Česká spořitelna, a.s.

zastoupená Ing. Monikou Houšteckou, ředitelkou financování obchodu, Ing. Radkem Dobášem, vedoucím týmu dokumentárních obchodů a Václavem Kettnerem, vedoucím týmu bankovních záruk

Československá obchodní banka, a.s.

zastoupená Vlastimilem Bubeníčkem, ředitelem exportního a obchodního financování, Blankou Jarošovou, manažerkou útvaru dokumentární akreditivy, inkasa a směnky a Jaroslavem Charvátem, produktovým specialistou - seniorem

Expobank CZ, a.s.

zastoupená Marií Myškovou, Senior Trade Finance Specialist a Milošem Večeřou, Senior Relationship Manager.

Komerční banka, a.s.

zastoupená Ing. Janou Švábenskou, výkonnou ředitelkou pro Transakční a platební služby a Ing. Gabrielou Kostkovou, vedoucí Trade Finance

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

zastoupená Ing. Soňou van Deelenovou, generální ředitelkou Svazu českých a moravských výrobních družstev

MONETA Money Bank, a.s.

zastoupená Radkou Procházkovou, Trade Services

Raiffeisenbank, a. s.

zastoupená Ing. Ivanem Chlebounem, ředitelem divize Head of Export & Structured Trade Finance a a Michaelou Hruškovou, vedoucí Guarantees & Documentary Business

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupená Ing. Lubomírem Melkem, manažerem odboru Trade Services

Aktivity komise v roce 2021:

Pokračující pandemie způsobená onemocněním COVID-19 podstatně omezila možnosti práce naší bankovní komise. Zasedání bankovní komise ICC (březen a říjen 2021) opět proběhly formou online. V tomto roce byly dokončeny práce na tvorbě dvou nových významných dokumentů bankovní komise: ISDGP a URDTT. Oba dokumenty byly schváleny a publikovány. Pracovní skupina vytvořená při naší komisi přistoupila k překladu ISDGP do českého jazyka.

Naše komise připravila několik odborných seminářů ve věci praxe dokumentárních akreditivů, záruk a financování pohledávek. Též jsme se zaměřili na nové SWIFTové zprávy v oblasti záruk a standby akreditivů. Semináře probíhaly formou online výuky. Uskutečnili jsme též již čtvrtý ročník mezinárodní konference „Trade Finance Conference Prague 2021“, a to opět formou online. Konference se zaměřila na záruky v Tunisku, Libanonu a Egyptě. Diskutovalo se též o některých zásadních ustanoveních ISDGP.

Aktivity komise v roce 2020:

Vzhledem k globální pandemii způsobené onemocněním COVID-19 zasedání bankovní komise probíhaly formou online. Obou zasedání komise (duben a říjen 2020) jsme se aktivně zůčastnili. Taktéž jsme se angažovali svými vyjádřeními v procesu přípravy dvou nových dokumentů bankovní komise: ISDGP (mezinárodní standardní bankovní praxe pro záruky na požádání) a nových pravidel v oblasti digitalizace: URDTT (Uniform Rules for Digital Trade Transactions).

Naše komise připravila několik odborných seminářů. Některé z nich proběhly prezenčně, nicméně značná část již ve formě distanční výuky za pomocí online platformy Webex. Zorganizovali jsme též třetí ročník mezinárodní konference „Trade Finance Conference Prague 2020“, a to formou online. Konference byla zaměřená pouze na záruky, a to z pohledu praxe a práva v Rusku, Turecku a Polsku.

Aktivity komise v roce 2019:

Navíc k několika seminářům zaměřených na pravidla ICC v oblasti dokumentárních akreditivů a bankovních záruk jsme zorganizovali již druhý ročník mezinárodní konference „Trade Finance Conference Prague 2019“. Čtyři lektoři, z toho dva ze zahraničí, přednášeli na různá témata z oblasti trade finance více než 50 posluchačům. Hlavními tématy bylo právo a praxe v oblasti akreditivů a záruk v Číně a v Bangladeši.

 20190930_376panorama.jpg   

Zástupci bankovní komise (Jana Švábenská, Monika Houštecká a Pavel Andrle) se zúčastnili pravidelného podzimního technického zasedání bankovní komise ICC, které proběhlo dne 9. 10. 2019 v Paříži. Zasedání předchazela setkání mnoha pracovních skupin.

DSCN1207.JPG   DSCN1176.JPG

Tajemník bankovní komise Pavel Andrle se zúčastnil jarního zasedání bankovní komise ICC, které proběhlo dne 10. – 11. 4. 2019 v Pekingu, hlavním městě Číny. Tématem zasedání bylo „Leading the way in global trade“, což odráželo roli ICC v globálním světě při výročí 100 od založení ICC.

DSCN0931.JPG   DSCN0907.JPG 

ICC Banking Commission – 2018 HIGHLIGHTS AND ACHIEVEMENTS

Aktivity komise v roce 2018:

Kromě běžných seminářů, zaměřených na pravidla ICC v oblasti financování zahraničního obchodu, týkajících se především problematiky dokumentárních akreditivů a bankovních záruk, jsme v tomto roce zorganizovali první ročník mezinárodní konference „Trade Finance Conference Prague 2018“.  Šest lektorů, z toho tři ze zahraničí, přednášelo na různá témata z oblasti trade finance více než 40 posluchačům.

 1.JPG   2.JPG

3.JPG   4.JPG

Zástupci bankovní komise (Jana Švábenská, Monika Houštecká, Radek Dobáš a Pavel Andrle) se zúčastnili pravidelného podzimního technického zasedání bankovní komise ICC, které proběhlo dne 17. 10. 2018 v Tbilisi, hlavním městě Gruzie.

2.jpg

Tajemník bankovní komise Pavel Andrle se zúčastnil jarního zasedání bankovní komise ICC, které proběhlo dne 5. – 6. 4. 2018 v Miami, USA. Tématem zasedání bylo „Navigating trade in a world of disruption“.

1.JPG    

Aktivity komise v roce 2017:

Zástupci bankovní komise (Jana Švábenská, Monika Houštecká a Pavel Andrle) se zúčastnili pravidelného podzimního zasedání bankovní komise ICC, které proběhlo dne 9. 11. 2017 v Londýně.

2.jpg   3.jpg

Tajemník bankovní komise Pavel Andrle se zúčastnil jarního zasedání bankovní komise ICC, které proběhlo dne 3. – 4. 4. 2017 v Jakartě, hlavním městě Indonésie. Tématem zasedání bylo „THE FUTURE OF TRADE FINANCE: TRADITIONAL, TECHNOLOGICAL AND TRANSFORMATIONAL“.

1.JPG

Aktivity komise v roce 2016: 

Zástupci bankovní komise (Jana Švábenská, Monika Houštecká, Radek Dobáš a Pavel Andrle) se zúčastnili pravidelného podzimního zasedání, které proběhlo dne 9. 11. 2016 v Římě. Jednalo se o první „technické zasedání bankovní komise“, které bylo zaměřeno na výsledky činnosti různých pracovních skupin komise. Zápis ze zasedání je k dispozici zde.

DSCN2744.JPG

Tajemník bankovní komise Pavel Andrle se zúčastnil jarního zasedání bankovní komise, které proběhlo ve dnech 20. - 23. 4. 2016 v Johannesburgu, Jižní Afrika. Zasedání bankovní komise se zabývalo především problematikou potírání finanční kriminality v oblasti trade finance a rozvojem nových produktů v oblasti Supply Chain finance.

Book 1-1.jpg

Aktivity komise v roce 2015:

Tajemník bankovní komise Pavel Andrle se zúčastnil jarního zasedání bankovní komise, které proběhlo ve dnech 20. - 23. 4. 2015 v Singapore. Zasedání bankovní komise se zabývalo především problematikou potírání finanční kriminality v oblasti trade finance, rozvoji nových produktů v oblasti Supply Chain finance.

 SING 1 0.jpg

Emily O´Connor, Senior Policy Executive Bankovní komise ICC a Pavel Andrle

Aktivity komise v roce 2014:

Zástupci bankovní komise (Radek Dobáš a Pavel Andrle) se zúčastnili pravidelného podzimního zasedání, které proběhlo ve dnech 3. – 6. 11. 2014 v Istanbulu, Turecko. Hlavními tématy tohoto zasedání byla implementace služeb na bázi BPO, rozvoj služeb pro financování SME a boj s finanční kriminalitou.

Ist PR.JPG

Zástupci bankovní komise (Jana Švábenská, Monika Houštecká a Pavel Andrle) se zúčastnili pravidelného zasedání, které proběhlo ve dnech 27. – 30. 4. 2014 v Dubaji, UAE. Pavel Andrle byl též řečníkem – panelistou na celodenním semináři „Technical Trade Review 2014“, který zorganizoval místní národní výbor ICC UAE, a který předcházel samotnému zasedání bankovní komise.

DSCN0641a.jpg

Pracovní skupina bankovní komise připravila odborný překlad nových pravidel ICC – IFA pro oblast forfaitingu (URF 800). Publikace obsahující anglický text a český překlad, obohacený o úvod do problematiky forfaitingu a samotných pravidel, byla slavnostně „pokřtěna“ na setkání bankovní komise. Setkání proběhlo 16. 4. 2014 po velmi úspěšném semináři zaměřeného na financování pohledávek a samotných pravidel URF 800. Na semináři vystoupili Milan Figala z KB, Pavel Andrle a též specialisté ze společnosti EGAP, a.s.

051.JPG

Aktivity komise v roce 2013:

24. 9. 2013 Setkání s p. Rudolfem Putzem, Deputy Director, Financial Institutions, head Trade Facilitationh Programme, European bank for Recontruction and Development (EBRD).

 Setkání - Rudolf Putz a bankovní komise

 

 

 

 

 

 

29. 10. 2013 Setkání se zástupci ICC China a zástupci čínských bank s českými protějšky.

více informací >>

 

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL