Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Témata a komise ICC

Komise pro hospodářskou soutěž

 • Publikováno: 1.1.2024
Komise pro hospodářskou soutěž
ICC ČR založilo Komisi pro hospodářskou soutěž. V rámci činnosti této komise se chceme věnovat globálním otázkám spojených s hospodářskou soutěží více k tomu zde. Dále se budeme zaměřovat také na aktuální problémy, které se týkají této problematiky v rámci České republiky a v rámci regionu Střední Evropy. V nejbližší době plánujeme úvodní kulatý stůl za účasti členů ICC ČR a následně také setkání s představiteli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tisková zpráva k založení nové komise zde.

Pokud máte zájem zapojit se do činnosti této komise kontaktujte nás na e-mailu filipkova@icc-cr.cz

Aktuality:

13. 6. 2024 proběhl první ročník mezinárodní konference ICC Czech The Antitrust.

---

18. 4. 2024 proběhlo Setkání se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

---

Starší aktuality Komise pro hospodářskou soutěž naleznete zde.

Složení komise

Předseda:

Jiří Kyndl JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., Skils s.r.o. advokátní kancelář

Jiří Kindl je partnerem v advokátní kanceláři Skils s.r.o. (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES), kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže a komplexní regulace. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžního práva v ČR i zahraniční, zejm. např. publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012; 2021), Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2019). Externě vyučuje soutěžní právo a ekonomii na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízeními u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i u civilních soudů a je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers Europe, Global Competition Review, Legal500 atp.).

Tajemník:

Marek Machálek.jpg Mgr. Marek Machálek, Skils s.r.o. advokátní kancelář

Marek Machálek je advokátem v advokátní kanceláři Skils s.r.o. (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES), kde se, mimo jiné, zaměřuje na problematiku soutěžního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, během studií absolvoval studijní pobyty v Anglii na Northumbria University Newcastle a na Liverpool John Moores University.

Předsednictvo:

Mgr. Ivana Halamová Dobišková, LL.M., Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., Skils s.r.o. advokátní kancelář

Mgr. Jan Kupčík, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka

Mgr. Jiří Mňuk, LL.M., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Členové komise:

Martin Berdych, Komerční banka, a. s.

Jiří Bobek, Komerční banka, a.s.

Ivana Halamová Dobišková Mgr. Ivana Halamová Dobišková, LL.M., Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP

Ivana Halamová Dobíšková je seniorní advokátkou a členkou středoevropského týmu pro soutěžní právo v advokátní kanceláři Allen & Overy. Zaměřuje se na právo hospodářské soutěže, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Od února 2021 je členkou rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejné podpory a významné tržní síly. Je absolventkou postgraduálního studia práva EU na College of Europe v Bruggách a programu „Ekonomika v soutěžním právu“ na londýnské King's College. Dříve působila v Právní službě Evropské komise. Ivana má zkušenosti se zastupováním klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí i Soudním dvorem EU. Jako specialistka na soutěžní právo je doporučována mezinárodními publikacemi Chambers Europe či Legal500.

Mgr. Lucie Hladěnová, LL.M., UEPA advokáti s.r.o.

Jan Kupčík.png Mgr. Jan Kupčík, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka

Jan Kupčík je advokátem společnosti Schönherr od roku 2022. Specializuje se na všechny aspekty soutěžního práva, včetně zneužití dominantního postavení, vyšetřování kartelů v řízeních před národními i evropskými orgány, compliance a spojování soutěžitelů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti se soutěžněprávními spory a spory z nekalé soutěže, fúzemi a akvizicemi a různými regulatorními otázkami. Jan poskytuje poradenství klientům z různých odvětví a oborů, včetně telekomunikací, bankovnictví, dopravy, digitální ekonomiky a obnovitelných i klasických zdrojů energie. Významnou součástí jeho praxe je také oblast prověřování zahraničních investic. V uvedených oblastech je aktivní i v akademické sféře, neboť je vedoucím kolektivu autorů jediného komentáře k zákonu o prověřování zahraničních investic, spoluautorem přední učebnice českého soutěžního práva a publikoval řadu článků v českých i mezinárodních publikacích. Je členem české advokátní komory a vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (Ph.D. 2022, Mgr. 2017) a Ekonomicko-správní fakultu (Ing. 2021, Bc. 2017). Přednáší ekonomii hospodářské soutěže na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a vystupuje na seminářích a konferencích zaměřených na různé otázky soutěžního práva.

Matyáš Kužela Mgr. Matyáš Kužela, act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Matyáš Kužela je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal, kde se specializuje na problematiku soutěžního práva, ochrany osobních údajů a poradenství v oblasti akvizic a komerčního práva. V oblasti akvizic a soutěžního práva se zaměřuje na poradenství při českých i mezinárodních transakcích podléhajících povolení soutěžního úřadu. Má rozsáhlé zkušenosti i se zastupováním podniků v rámci vyšetřování kartelových dohod. Radí také klientům s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly. Matyáš Kužela má dále rozsáhlé zkušenosti z dalších oblastí compliance, včetně projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací nebo subjektů působících v oblasti E-commerce.

Petr Leyer Mgr. Petr Leyer, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Petr Leyer je compliance specialista a Anti-Corruption Officer v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zaměřuje se na oblasti korupce, střetu zájmů, whistleblowingu a ochrany hospodářské soutěže. V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2010 působí jako právník (od roku 2020 jako pověřený ředitel) v české pobočce mezinárodní protikorupční sítě Transparency International a zabývá se především tématy střetu zájmů, ochrany oznamovatelů, hospodárného nakládání s veřejnými prostředky a otázkami územní samosprávy.

David Línek Mgr. David Línek, Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

David Línek působí v advokátní kanceláři Bříza & Trubač, ve které se, mimo jiné, zaměřuje na právo hospodářské soutěže. David má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů ve sporech týkajících se zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení či spojování soutěžitelů. Účastnil se řady řízení před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, českými soudy či před Evropskou komisí. V rámci své praxe působil mimo jiné v jedné z významných bruselských advokátních kancelářích. David se rovněž věnuje soukromoprávnímu vymáhání soutěžního práva, a to jak na straně žalobců, tak na straně žalovaných.

Ing. Michal Mika, LOGAREX Smart Metering s.r.o.

Mgr. Jiří Mňuk, LL.M., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Robert Neruda JUDr. Robert Neruda, Ph.D., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Robert Neruda je společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a vedoucím týmu právníků a ekonomů zaměřeného na soutěžní právo. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance, soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic a významné tržní síly. Robert je rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací. Je spoluzodpovědný za vedení brněnské a bratislavské pobočky kanceláře. Před příchodem do advokacie pracoval celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Na soutěžním úřadu působil jako předseda rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské, od roku 2007 stál v čele Sekce hospodářské soutěže, od roku 2008 byl místopředsedou a v roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen řízením Úřadu. Robert Neruda je spoluautorem komentářů k soutěžnímu zákonu (2004 a 2006) či zákonu o veřejných zakázkách (2005 a 2007) a autorem několika desítek odborných článků. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a na mezinárodních odborných konferencích. Je spoluzakladatelem platformy Rozumné právo, členem Akademické rady Compliance Academy, členem redakční rady časopisu Antitrust a Oxford Competition Law. Je doporučován mezinárodními publikacemi The International Who’s Who of Competition Lawyers & Economists, ILO Client Choice či Chambers Europe Guide. Pod jeho vedením dosáhla kancelář vítězství v dalších prestižních právnických žebříčcích v oblasti soutěžního práva, zejména v Právnické firmě roku (vítěz kategorie soutěžní právo v letech 2013, 2015, 2016, 2017 a 2020), Chambers či Global Competition Review. V roce 2017 byl jedním ze šesti oceněných v soutěži Inovativní právník roku, Global Competition Review jej označila za Thought Leader, Who is Who Legal pak za Competition Future Leader.

Mgr. Jan Rataj, DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Ing. Soňa van Deelenová, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Ing. Petra Věžníková, Squire Patton Boggs s.r.o.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola